LTSC darbavosi A. Žliobaitė

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) kelias dienas archyvinę medžiagą rinko Ariana Žliobaitė. Ji studijuoja politinius mokslus Notre Dame universitete (The University of Notre Dame) ir šiuo metu rašo baigiamąsias tezes apie Šiaurės Amerikos lietuvių paramą Lietuvai ir tos paramos įtaką Lietuvos politikai po1990 metų Nepriklausomybės atkūrimo.

Ariana darbavosi Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT-o) ir Dr. Tomo Remeikio politinių mokslų bibliotekos archyvuose, kur, kaip ji sako, „rado neįtikėtinai daug informacijos apie Čikagos lietuvių politinę veiklą sovietmečiu. Perskaičiusi įvairius dokumentus, susirašinėjimus tarp JAV lietuvių bendruomenės vadovų ir JAV valdžios, geriau suprantu, kokiais būdais ta politinė įtaka veikė.“ Atsisveikindama mūsų viešnia sakė, kad ji norėtų dar sugrįžti į LTSC ir išsamiau panagrinėti su savo studijomis susijusią archyvinę medžiagą. Lauksime!

LTSC informacija

Susiję straipsniai

Įpusėjo 2017 metų „Misija Sibiras“

Praėjusį pirmadienį į Irkutsko sritį iškeliavusi „Misija Sibiras‘17“ ekspedicija savo tikslą įgyvendinti jau įpusėjo, ir toliau tęsia darbus apleistose lietuviškose kapinėse. „Misija Sibiras“ dalyviai „Prieš iškeliaudami į ekspediciją kartu su buvusiu tremtiniu Jonu Nagevičiumi pasitelkdami jo prisiminimus ir p
daugiau

Kauno „Žalgiris“ skaičiuoja fanus: kiek jų yra visame pasaulyje?

Kauno „Žalgiris“ šį rudenį pradėjo ne tik naują sezoną, bet ir pasaulinį fanų surašymą. Tai pirmas toks krepšinio istorijoje sumanymas, kurio tikslas - parodyti pasauliui, kad žaliai baltų fanų armija yra pati didžiausia, aktyviausia ir ištikimiausia. Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas sako, kad „Ža
daugiau

LF stipendijos Šiaulių universiteto studentams

Spalio 30 d. Šiaulių universiteto studentams – Robertai Stonkutei, Reginai Žemaitei, Simui Bubeliui, Laurynui Giedrimui – už aukštus akademinius pasiekimus įteiktos Lietuvių Fondo Pranės Masiokaitės-Visockienės ir Benedikto Masioko vardinės stipendijos. LF stipendininkai: R.Stonkutė, L.Giedrimas, R.Žemaitė ir S.Bu
daugiau