Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Metinis Lietuvių Fondo suvažiavimas

05/03/2019 Aidas

Lietuvių Fondo 56-asis suvažiavimas vyko 2019 metų balandžio 27 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL). Suvažiavimą atvyko pasveikinti LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke vardu sveikinimo žodį tarė PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė.

Į suvažiavimą taip pat atvyko JAV LB Marquette Park apylinkės pirmininkė  Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė, JAV LB Waukegan apylinkės pirmininkas Gintautas Steponavičius, JAV LB Indianapolis apylinkės pirmininkė  Rūta Žekonis.                                                        

Suvažiavime buvo apžvelgti 2018 metų darbai, perskaitytas metinis Lietuvių Fondo veiklos pranešimas. Pranešimus skaitė LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys, komitetų pirmininkai.

Suvažiavimo metu vyko rinkimai į LF tarybą ir į LF Kontrolės komitetą. Į LF tarybą trejų metų kadencijai iš 6 šešių) kandidatų išrinkti 5 (penki): Saulius Čyvas (7,378 balsai), Daina Dumbrys (5,575), Viktoras Kaufmanas (6,324), Vytautas Narutis (5,912), ir Arvydas Tamulis (7,505). D. Dumbrys ir V. Kaufmanas į tarybą išrinkti pirmą kartą.

Į LF Kontrolės komitetą buvo nominuoti 3 kandidatai: Alina Akulič, Ričardas Chiapetta ir Rimas Kapačinskas. Jie vienerių metų laikotarpiui išrinkti aklamacijos būdu.

Balsavimui taip pat buvo pateiktos rekomendacijos dėl LF įstatų pakeitimų. Pirmasis pakeitimas liečia LF Kontrolės komiteto veiklos sustabdymą. Nuo 2003 metų LF auditą atlieka sertifikuota audito kompanija (Certified Public Accountant – CPA), tad Kontrolės komitetas nebebus renkamas, nes jis dubliuoja auditorių darbą. Taip pat LF taryba pateikė pasiūlymą dėl LF Įstatų II straipsnio 8 paragrafo ir III straipsnio 17 paragrafo pakeitimo. Pakeitimas skambėtų: 1. Registruotų narių balsų skaičius būtų nustatomas pagal kasmetinio LF narių suvažiavimo šaukimo datą (ne anksčiau kaip 60 dienų ir ne vėliau kaip 5 dienos iki suvažiavimo), o ne nuo paskutinių apyskaitinių metų pabaigos: 2. Jei LF taryba per penkiolika (15) mėnesių nuo paskutinio šaukimo LF metinio suvažiavimo nesukviečia  narių suvažiavimo, sukviesti metinį suvažiavimą gali narys ar nariai, turintys ne mažiau kaip tris procentus (3%) visų balsų, nustatomų pagal LF suvažiavimo šaukimo datą, o ne nuo paskutinių apyskaitinių metų pabaigos. Suvažiavime LF įstatų pakeitimas patvirtintas 6,691 balsu, prieš – 582. Pakeitimai įsigalios, kai juos patvirtins JAV LB taryba.

Pasibaigus  LF metiniam suvažiavimui vyko LT tarybos posėdis. Jame vienerių metų laikotarpiui LF tarybos pirmininke išrinkta Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininku išrinktas Tauras Bublys.

LF informacija

Arūno Klibo nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu