Daugiau 
 

Paskelbti 2019 metų „Gintarinio obuoliuko“ ir „Nusipelniusio švietėjo“ premijų laureatai

05/01/2020 Aidas

Balandžio 17 d. vyko JAV LB Švietimo tarybos posėdis ir buvo paskirtos 2019 metų JAV LB ŠT  „Nusipelniusio švietėjo“ ir „Gintarinio obuoliuko“ premijos.

Konkurse dalyvavo šių lituanistinių mokyklų mokytojos:

  1. Loreta Lagunavičienė,  Maironio LM, IL
  2. Gailė Radvenytė Hayden, Los Angeles Šv. Kazimiero LM, CA
  3. Žurumskienė Jolanta, Čikagos LM, IL
  4. Kristina Petty, Rasos LM, IL
  5. Virginijas Nazarovienė, Rasos LM, IL
  6. Vitalija Virbukas, Los Angeles Šv. Kazimiero LM, CA
  7. Aistė Siaurytė-Solly, San Francisko Genio lituanistinė mokykla, CA

  

Labai atidžiai skaitėme  pateiktą medžiagą: pamokų planus, tikslus, pagalbinę medžiagą, rekomendacijas, žiūrėjome pateiktus video. Galime pasidžiaugti, kad mokytojos labai kūrybingai ir įdomiai perteikia medžiagą pamokose, stengiasi sudominti mokinius, organizuoja grupinį darbą, įvertina mokinių pastangas ir darbą. Šiais metais visi kandidatai pateikė konkursui  labai kruopščiai apgalvoję kiekvieną pamokos detalę. Daug vaizdinės medžiagos, renginių, žaidimų, dainelių.

Nusipelniusio Švietėjo vardas ir $1000 premija buvo paskirta ilgametei Maironio lituanistinės mokyklos NY mokytojai Aldonai Šileikytėi –  Marijošienei.  Daugiau nei 20 metų ji išdirbo mokytoja, 1978-1984 metais dirbo mokyklos  vedėja, vėliau buvo tėvų komiteto narė, tautinių šokių mokytoja ir pastaraisiais metais vėl dirbo  mokytoja. Aldona Marijošienė nuo pat atvykimo įsitraukė į lietuviškas organizacijas – skautus, ateitininkus. Labai aktyviai ir daug dirba su skautais,  prisideda prie skautų Kaziuko mugės organizavimo NY. Tai pat kiekvieną savaitę ją galima sutikti kitose lietuviškose organizacijose: Susivienijime Lietuvių Amerikoje (SLA) ir Tautos fonde.  Pagrindinis darbas yra tvarkyti archyvus – SLA 100 metų archyvus. Aldona Marijošienė  aktyvi Lietuvių bendruomenės narė, taip pat daug dirba dėl NY Apreiškimo bažnyčios.

„Gintarinio obuoliuko“ premijos nugalėtojomis  tapo: Vitalija Virbukas, Los Angeles šv. Kazimiero LM, CA mokytoja ir Loreta Lagunavičienė, Maironio LM, IL mokytoja. Joms  paskirtos $1000  premijos  ir gintariniai obuoliukai. Kitiems kandidatams paskirtos $100 piniginės premijos.

Vitalija Virbukas 2005 m. pradėjo dirbti mokytoja Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje. Septynerius metus ji mokė 5-tas, vėliau 9 – 10-tas klases, o paskutinius penkerius metus yra seminaro (11-12-tų klasių) auklėtoja ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytoja. 2018 m. ji buvo išrinkta į Los Andželo šv. Kazimiero mokyklos Mokytojų tarybą. Vitalija yra aktyvi lietuvių bendruomenės ir parapijos tarybos narė, rašo straipsnius į „Draugo“ laikraštį, „Vakarų vėjų“ tinklaraštį.

Šiaulių universitete pedagoginį išsilavinimą įgijusios Vitalijos profesionalumas yra pavyzdys kitiems šv. Kazimiero mokyklos mokytojams. Ji visuomet pasiruošusi padėti įvairiais klausimais besikreipiantiems kolegoms — ar tai būtų gramatikos taisyklės, ar tai mokinio netinkamo elgesio aptarimas, ar pamokos plano ir net visų mokslo metų programos sudarymas.

Dauguma mokyklos mokytojų seka Vitalijos pamokų pavyzdžiu, bei perėmė jos naudojamus žaidimus ir interaktyvius užsiėmimus su mokiniais. Vitalijos pamokose jaučiamas prioritetas - per savo dėstomą dalyką ugdyti žmogų ir jo ateičiai reikalingus gebėjimus. Atsižvelgdama į šiandienos mokinių gyvenimą, išmaniųjų technologijų naudojimą pamokų metu ji paverčia į tikslingą mokymąsį. Vitalija yra mokytoja, ieškanti ir besimokanti pati. Nuolatinis domėjimasis edukacinėmis naujovėmis Lietuvoje, kiekvieną jos pamoką paverčia kitokia — kūrybinga, prasminga ir tikslinga.

Devynerius metus Vitalija kartu su mokyklos direktore Maryte Newsom organizuoja JAV LB Švietimo tarybos Vakarinio pakraščio mokytojų konferencijas, ne tik siūlydama, parinkdama temas, bet ir atlikdama pagrindinį organizacinį darbą. Jos jau penkerius metus ruošiami vyresniųjų klasių mokiniai savo iškalba ir jaunatvišku nuoširdumu žavi simpoziumų dalyvius. Vitalija yra mokytoja, kurios mokiniais nori būti vaikai ir kurios klasėje savo atžalas nori matyti tėvai. Jos pozityvios energijos pripildytą klasę su malonumu lanko mokyklos svečiai.

Išskirtinė meilė mokytojo profesijai ir lietuvių kalbai, nenumaldomas noras perduoti savo žinias mokiniams ir gebėjimas pasidalinti patirtimi su kitais, išskiria Vitaliją iš gausaus JAV LB lituanistinių mokyklų mokytojų būrio, kaip vieną iš labiausiai tinkamų kandidatų "Gintarinio obuoliuko" premijai.

Loretos Lagunavičienės ryžtu, energija Lemonto Maironio mokykloje jau daug metų stebisi, džiaugiasi ir didžiuojasi mokyklos vadovybė. Loreta mokykloje dirba nuo 1999m. Savo veiklą pradėjo bibliotekos vedėjos pozicijoje, tuomet kaupė knygas, metodinę medžiagą. Ji sukūrė mokyklos metodinį centrą, organizavo įvairius lietuviškus renginius, raiškiojo skaitymo konkursus, o nuo  2005-ųjų moko 4-os klasės mokinius.  

Mokytoja labai atsakingai ir kūrybingai ruošiasi pamokoms, todėl jos vedamos pamokos ne tik informatyvios, bet visuomet labai vaizdingos – „aprengtos ir papuoštos“. Mokytoja aiškindama apie medžius mokiniams pateikia pačios paruoštus ne tik įvairiausių Lietuvoje augančių medžių herbarus, bet dar pasakoja apie medžių vegetaciją. Ir taip kūrybišką ir vaizdingą pamoką mokytoja praturtina mokinius vaišindama beržų sula ir kartu paaiškindama, kaip vyksta medžiagų apykaita medyje. Loretos pamokose beržo tošis ir žąsies plunksna pasitarnauja aiškinant senovės rašymo priemones ir būdus. Ir taip kiekviena mokytojos pamoka mažiesiems virsta kažko naujo atradimu, todėl visi mokiniai vienbalsiai tvirtina, kad jiems čia mokytis „fun“. Per kiekvieną mokytojos Loretos pamoką mokiniai patiria daug gerų emocijų.  

Didžiausias mokytojos metų darbas – tai mokinių ir tėvelių paruošta įsimintiniausių Lietuvoje padarytų fotografijų paroda „Lietuva – mano tėvynė“, apjungianti senelius, tėvelius ir bendruomenę. Mokytojos Loretos tradicinis projektas atgaivina ir naujam gyvenimui prikelia daugelio širdyse ir atmintyje nugrimzdusius prisiminimus, sužadina ilgesį ir kartu ugdo pasididžiavimą savo lietuviškomis šaknimis. Antroji projekto dalis – „Čiurlionis vaiko akimis“.  Mokytoja, ruošdama mokinių piešinių parodą pagal M.K.Čiurlionio paveikslų reprodukcijas, veda integruotą muzikos ir dailės pamoką, kurioje, skambant Čiurlionio simfonijai, mokiniai, vadovaujami dailininkės Rasos Ibianskienės, į didžiojo genijaus kūrybą žvelgia per savo suvokimo prizmę. Mokinių darbai eksponuojami Lietuvių Dailės muziejuje veikiančioje galerijoje „Siela“, o savo kūrybą susirinkusiems tėveliams, mokytojams ir svečiams pristato patys ketvirtokai. Renginys baigiamas aptarimu prie tėvelių paruoštų vaikams vaišių. Visi įdėję daug triūso jaučiasi įvertinti ir labai laimingi.  

O kiek dar pati mokytoja fotografuoja, filmuoja, vaidina ir visą savo patirtį perduoda ugdytiniams. Per ilgus darbo metus ji turi sukaupusi daug, įvairiomis temomis mokykloje ir už jos ribų organizuojamiems renginiams skirtos dalykinės, vaizdinės ir metodinės medžiagos. Kiekvienas mokytojas, pas Loretą paprašęs pagalbos, sulaukia nuoširdaus, dalykiško patarimo ar laukiamos paramos. Apie mokytojos netradicines pamokas, renginius, organizuojamus susitikimus su išeivijoje ir Lietuvoje žinomais žmonėmis ne kartą rašė savaitraštis „Amerikos lietuvis“, bei laikraštis „Draugas“.

Ji praturtina ne tik mokyklos, bet ir visos lietuvių bendruomenės gyvenimą, todėl mokytoją labai gerbia mokyklos  mokytojai, mokiniai, tėveliai  ir  plati  lietuvių bendruomenė. Mokytoja Loreta Lagunavičienė visa savimi jaučia atsakomybę ne tik už mažųjų ugdymą, bet ir lietuvybės puoselėjimą bei sklaidą išeivijoje. Būdama kūrybinga, skleisdama meilę, šilumą ir gerą energiją su šypsena, visada pakilios nuotaikos mokytoja Loreta įkvepia, uždega, padrąsina ir kitus siekti užsibrėžtų tikslų. Tai mokytoja, kuri savo atsidavimu mokytojos darbui lietuvių išeivijos mokykloje ne kartą įrodė, kad ji yra verta „Gintarinio obuoliuko“ apdovanojimo.

JAV LB Švietimo taryba sveikina  ir širdingai dėkoja mokytojoms už  pasišventimą ir nuoširdų darbą lituanistiniame švietime. 

JAV LB Švietimo taryba nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Fondui  – premijų mecenatui.

Tikime, kad mūsų vienybė ir darbai tarnaus pačiam kilniausiam tikslui – lietuvybės išsaugojimui ir puoselėjimui.


JAV LB Švietimo taryba

 

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu