Daugiau 
 

Sausio 13-ios minėjimas Pasaulio lietuvių centre

01/27/2023 Aidas

Sausio 15d. po ryto 11 val. šv. Mišių PLC Banio šeimos salėje vyko Sausio 13-ios – Kovos už Lietuvos laisvę gynėjų minėjimas.

Renginį tradiciškai organizavo Pasaulio JAV LB Lemonto valdyba.

Susirinkusieji pasivaišino LB Lemonto valdybos paruošta kava ir pyragais, susėdę prie papuoštų stalų šnekučiavosi ir laukė renginio pradžios.

Krauju aplaistytą Lietuvos kelio į laisvę minėjimą savo kūrybos eilėraščiu „Už laisvę“ skaitymu pradėjo LB valdybos pirmininkė Janina Sučylienė.

„Tą naktį sniegas pražydo

skausmu, viltimi, nežinia...

Atėjūnai nerimo lig ryto,

ir dainos virto rauda.“

Pagrindinį pranešimą apie Sausio 13-ąją skaitė LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkės pavaduotoja Violeta Valaitytė. Ji paminėjo visus tą dieną už laisvę žuvusius, perskaitė užrašytus jų priešmirtinius žodžius; pasidalino asmeniniais nepamirštamų įvykių prisiminimais, kurie ne tik pranešėjai, bet ir klausytijams išpaudė ne vieną ašarą.

Baigusi kalbą, V.Valaitytė pakvietė atsiminimais pasidalyti to meto liudininkus.

Aktyvi LB Lemonto apylinkės narė Raminta Machertas susirinkusiems papasakojo, kaip žinią apie kruviną lietuvių pasiprišinimą okupantams sutiko tautiečiai, gyvenantys Čikagoje. „Mes tada, prieš 32 metus, sužinoję apie įvykius Lietuvoje, organizavome išvyką į Vašingtoną ir prie Lietuvos ambasados aktyvistai stovėjo su plakatais „Palaikom Lietuvą“, – pasakojo p. Raminta. – Ta proga mes sukūrėme ženkliuką su užrašu anglų kalba: „Freedom for Lithuania“ ir juos dovanojom praeiviams“. Vieną išsaugotą iki šių dienų ženkliuką p. Raminta padovanojo LB Lemonto valdybai.

Įdomus, šiltas ir gyvas to metų įvykių prisiminimas skambėjo iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos seselės Laimutės lūpų. Ji papasakojo, kad tuo metu buvo dvidešimtetė mergina ir su draugėmis susiruošė važiuoti į Kauną, Sitkūnus. Jos tėvai nenorėjo išleisti, bet ji prižadėjo saugoti save ir su jaunimu išvyko. Įdomiausia buvo tai, kad už savo sutaupytus pinigėlius nusipirko kailinukus ir juos apsivilko tą žvarbią sausio naktį. Buvo žvarbus oras, visi šildėsi prie laužo jos naujieji kailinukai persismelkė dūmų ir degėsių kvapais, bet, pasak seselės Laimutės, jai nebuvo dėl to skaudu. Ji džiaugėsi galėdama prisidėti prie savo šalies išsaugojimo, tautiškumo sustiprinimo.

Buvusi JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Rimienė prisiminė, kaip tą Sausio 13-ą dieną, sekmadienį, ji su kolegomis dalyvavo Jaunimo centre vykusiame radijo laidos „Margutis“ paramos renginyje. Ji tada išgirdo baisią žinią apie įvykius Lietuvoje.

Po norinčiųjų pasidalinti prisiminimais pasisakymų, LB Lemonto apylinkės valdybos narys Petras Valius nunešė į Kryžių kalnelį degančią žvakę ir kaip amžinos atminties ženklą padėjo prie jo paties sukurto kryžiaus, skirto Sausio 13-osios aukoms atminti.

Didžiąją renginio dalį sudarė laikraščio „Bičulystė“ redaktorės Ligijos Tautkuvienės parodytas dokumentinis filmas „Titas“, skirtas Sausio 13-ąją žuvusiam jos sūnėnui Titui Masiuliui.

Filmas sukutas 1992 metais, dar pulsuojant gyvoms netekties žaizdoms. Filmo „Titas“ scenarijaus autorė L.Tautkuvienė, režisierė – jos mokinė Laima Lingytė. Moterys menininkės jautriai, švelniai ir atsargiai palietė ne tik vienos šeimos tragediją ir subtiliai perteikė žiūrovams, bet suvirpino visų, kurie tomis dienomis galėjo tapti kovos už laisvę aukomis.

Filmo peržiūros metu p. Ligija žiūrovams komentavo svarbius momentus, paaiškino, kas kur ir apie ką rodoma, akcentavo svarbius Tito gyvenimo momentus.

Po filmo peržiūros renginio organizatoriai padėkojo visiems susirinkusiems. J.Sučylienė, pratęsdama tikros kovotojos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę L. Tautkuvienės mintis, perskaitė šių dienų aktualijas išsakantį savo kūrybos eilėraštį „Kol rusena viltis“:

„Tu aš – mes Lietuvos ateitis!

Ne tie, kurie griauna Tėvynę!

Pakelkim save, kol rusena viltis!

Kol turim, ką tėvai, protėviai apgynę!“

LB Lemonto valdybos pirmininkė Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu