Daugiau 
 

Viskas, ką reikia žinoti apie rinkimus Ilinojuje

10/13/2022 Aidas
chicago 1303

Nesvarbu, kur ir kaip planuojate balsuoti šį rudenį, šis vadovas padės susigaudyti rinkiminiuose reikaluose ir suteiks esminę informaciją, kurią reikia žinoti.

Kas bus renkama lapkričio 8 dieną?

  • - JAV senatoriai
  • - Gubernatorius ir gubernatoriaus pavaduotojas
  • - Generalinis prokuroras

- Kontrolierius

  • - Valstijos sekretorius
  • - Iždininkas
  • - Kongresas (17 apygardų)
  • - Generalinė asamblėja (118 valstijos atstovų; 59 valstijos senatoriai)
  • - Pareigybės apylinkėse (išskyrus valstijos prokurorą ir apygardų teismo sekretorių)
  • - Teismo pareigybės

Kokias pagrindines datas reikia žinoti?

Spalio 7 d. Čikagoje prasidėjo išankstinis balsavimas.

Spalio 12 d. prasidėjo „papildomas“ rinkėjų registracijos periodas.

Spalio 23 d. yra paskutinė diena užsiregistruoti balsuoti internetu.

Spalio 24 d. daugelis apylinkių perkelia išankstinį balsavimą į nuolatinius arba vietinius balsavimo punktus.

Lapkričio 3 d. – galutinis terminas pateikti prašymą dėl balsavimo paštu.

Lapkričio 7 d. – paskutinė išankstinio balsavimo diena.

Lapkričio 8 d. – visuotinių rinkimų  data ir balsavimo paštu galutinis terminas.

Kaip užsiregistruoti balsuoti?

Rinkėjai gali registruotis balsuoti iki rinkimų apylinkių uždarymo rinkimų dieną. Tačiau yra keletas pagrindinių datų, į kurias reikia atsižvelgti, kurios padės orientuotis, kada ir kaip užsiregistruoti.

Ilinojaus rinkimų įgaliotinis Mattas Dietrichas sakė, kad paprasčiausias būdas užsiregistruoti balsuoti yra tai padaryti internetu iki spalio 23 d.

Rinkėjai taip pat gali registruotis asmeniškai išankstinio balsavimo apylinkėje, nuolatinėje balsavimo apylinkėje arba apylinkės rinkimų komisijos pirmininko biure. Tačiau po spalio 11 d. prasideda taip vadinamasis „papildomas laikotarpis“. Jei registruojatės papildomu laikotarpiu, turite balsuoti iš anksto, tuo pačiu metu, kai užsiregistravote. Registracija Ilinojaus valstijoje faktiškai niekada nesibaigia. Jei reikia, rinkimų dieną galite užsiregistruoti savo rinkimų apylinkėje, jei jau taip susiklostė aplinkybės ir yra tos poreikis. Būtinai pasiteiraukite vietinėje rinkimų tarnyboje apie jūsų vietines taisykles dėl registracijos balsuoti papildomu laikotarpiu.\

Jei planuojate registruotis ir balsuoti rinkimų dieną, tai darykite tik jums paskirtoje balsavimo apylinkėje. Jei nežinote, kokiai rinkimų apylinkei priklausote, tai sužinosite įvedę savo adresą svetainėje – ova.elections.il.gov/PollingPlaceLookup

Kad galėtumėte užsiregistruoti savo dabartiniu adresu, turite būti pragyvenę savo rinkimų apylinkėje mažiausiai 30 dienų. Jei jums yra 17 metų, tačiau 18 metų sukanka prieš lapkričio 8 d. vyksiančius visuotinius rinkimus, turite teisę balsuoti ir akstesne data.

„Jūs visada turite teisę atiduoti savo balsą rinkimuose. Jei esate Ilinojaus gyventojas ir JAV pilietis, turite teisę balsuoti“, – ragina gyventojus savo pilietinę teisę atlikti Dietrichas.

Valstijos taryba turi registracijos paieškos svetainę, kurioje galite patikrinti, ar esate registruotas balsavimui Ilinojaus valstijoje – ova.elections.il.gov/RegistrationLookup

Norėtumėte Ilinojuje balsuoti paštu?

Tiems, kurie nori balsuoti Ilinojaus valstijoje nedalyvaudami fiziniuose rinkimuose, yra galimybė balsuoti paštu. Galite kreiptis dėl balsavimo paštu internetu arba asmeniškai savo vietinėje rinkimų apylinkėje.

Prašymų balsuoti paštu priėmimas jau prasidėjo. Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra lapkričio 3 d., tačiau rinkimų pareigūnai sako, kad neverta laukti, jei žinote, kad norite balsuoti paštu, nes pašto pristatymo laikas labai skiriasi, ypač Čikagos rajone, sakė Dietrichas.

„Jei planuojate balsuoti ir žinote, kad balsuosite paštu, kreipkitės jau dabar“, – sakė jis.

Norėdami išsiųsti savo balsavimo biuletenį, vadovaukitės siuntimo instrukcijomis arba suraskite vietinę saugią balsadėžę.

Kreipimasis dėl balsavimo paštu nepanaikina galimybės balsuoti asmeniškai. Dietrikas sako, kad įprastai žmonės keičia savo nuomonę artėjant dienai arba ima jaudintis, kad jų biuletenis nebus pristatytas laiku iki rinkimų. Tokie rinkėjai gali ateiti į savo balsavimo apylinkę rinkimų dieną ir balsuoti.

Jei esate vienas iš šių rinkėjų ir jau gavote savo biuletenį, turite jį pasiimti su savimi ir atiduoti apygardos rinkimų komisijos nariui. Jei jo dar negavote, jūsų bus paprašyta pasirašyti oficialų patvirtinimą, kad negavote biuletenio, ir tuomet galėsite balsuoti asmeniškai, sakė Dietrichas.

„2020 m. daug žmonių manęs klausinėjo apie hipotetines situacijas: „O kas, jei aš įmesiu savo balsavimo paštu biuletenį į pašto dėžutę ir rinkimų dieną eisiu tiesiai į savo balsavimo apylinkę? Ar mano balsas gali būti skaičiuojamas du kartus?“, – pasakojo Dietrichas. – Tokiu atveju balsavimo apylinkėje turėsite prisiekę pasirašyti teisinius dokumentus, patvirtinančius, kad negavote biuletenio ir neketinate balsuoti paštu, o balsuosite asmeniškai.“

Nors Ilinojaus rinkėjai turi daug galimybių balsuoti paštu, Dietrichas priminė, kad rinkėjai negali balsavimo apylinkėje pateikti užpildyto balsavimo paštu biuletenio. Taip yra dėl skirtingų balsavimo biuletenių apdorojimo tvarkos.

Balsavimo biuleteniai rinkėjams už Čikagos ribų pradėti siųsti rugsėjo 29 d., o netrukus po to – ir Čikagoje. Čikagos rinkėjai, pateikę prašymą balsuoti paštu, savo biuletenio būseną gali patikrinti internete (shorturl.at/lEKY1).

Norite balsuoti iš anksto?

Jei nenorite balsuoti paštu, bet negalite atvykti į rinkimų apylinkę rinkimų dieną, galite balsuoti iš anksto. Informaciją apie savo išankstinio balsavimo vietą rasite Valstybės rinkimų tarybos svetainėje (shorturl.at/aoMR0).

Kai kuriose apygardose išankstinis balsavimas prasidėjo rugsėjo 29 d. – likus 40 dienų iki rinkimų dienos. Čikagoje išankstinis balsavimas prasidėjo spalio 7 d., super punkte (191 N. Clark St.) ir rinkimų tarybos biure (69 W. Washington St., 6 aukštas). Priemiestinėje Kuko apygardoje išankstinis balsavimas prasidėjo tik spalio 12 d. (69 W. Washington St.) ir penkiuose vietos teismo rūmų pastatuose.

Spalio 24 d. išankstinis balsavimas prasidės rinkimų apylinkėse visoje valstijoje, visuose išankstinio balsavimo punktuose.

Čikagoje gyventojai gali balsuoti bet kurioje išankstinio balsavimo apylinkėje, nepaisant to, kurioje apskrityje jie gyvena. Čikagos rinkimų taryba taip pat priima rinkėjų, ieškančių informacijos, skambučius savo išankstinio balsavimo centre 312-269-1394.

Jei jau esate užsiregistravę balsuoti, o jūsų adresas teisingas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento atsinešti nereikia, nors turėti jį gali būti naudinga, jei jūsų parašas nesutampa su duomenų bazėje esančiu parašu. Būtinai su savimi turėkite du asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jei planuojate registruotis tą pačią dieną, kai ketinate balsuoti, arba jei reikia pakeisti adresą ar vardą. Bent viename iš šių asmens tapatybės pažymėjimų turi rodyti jūsų dabartinį adresą.

Jei nuspręsite balsuoti iš anksto asmeniškai ateidami į rinkimų apylinkę, bet jau gavote biuletenį paštu, eidami balsuoti pasiimkite jį ir perduokite rinkimų apylinkės darbuotojui, kad paštu atsiųstas biuletenis būtų anuliuotas.

Balsavimas rinkimų dieną

Rinkimų dieną, lapkričio 8 d., balsavimo apylinkės dirbs nuo 6 valandos ryto iki 7 valandos vakaro. Savo balsavimo vietą galite rasti Ilinojaus rinkimų komisijos svetainėje (shorturl.at/tBFV5).

Per pirminius rinkimus Kuko apygarda ir Čikaga susidūrė su iššūkiu laiku atidaryti kai kuriuos rinkimųn punktus. Iš viso 56 balsavimo apylinkės Čikagoje atsidarė pavėluotai, tačiau Čikagos rinkimų valdyba negavo teismo nurodymo tęsti veiklą po 7 valandos vakaro. Kita vertus, Kuko apygardoje 6 apylinkės atsidarė pavėluotai, tačiau biuletenių priėmimą pratęsė valanda ilgiau.

„Per kiekvienus rinkimus nutinka, kad kai kurios balsavimo apylinkės atsidaro pavėluotai, – sakė Dietrichas.  – Kartais priežastis yra įranga, kurią reikia pradėti eksploatuoti, o kartais... vietos rinkimų komisijos nariai tiesiog neateina laiku“.

Jei rinkimų dieną jums kiltų kokių nors problemų, galite skambinti Valstybinės rinkimų tarybos karštuoju telefonu 217-782-4141.

Jei gyvenate Čikagoje, turite žinoti apie šiuos pokyčius

Spalio pradžioje Čikagos rinkimų valdyba pranešė, kad dauguma Čikagos rinkėjų rinkimų dieną balsuos skirtingose balsavimo vietose dėl apygardų žemėlapio pertvarkymo ir rinkimų apylinkių skaičiaus mažinimo.

Po birželio pirminių rinkimų Čikagos rinkimų taryba atnaujino visą rinkėjų informaciją, kad atspindėtų naują rinkimų apylinkių žemėlapį. Naujoje konfigūracijoje, siekiant sutaupyti pinigų rinkimams, balsavimo apylinkių sumažinta beveik 40 % .

Čikagos rinkėjai, ketinantys balsuoti rinkimų dieną, turėtų patikrinti savo apskrities, apygardos ir rinkimų apylinkių informaciją Čikagos rinkimų tarybos svetainėje (shorturl.at/cKUV1). Be to, rinkimų komisija paštu išsiuntė laiškus, kuriuose rinkėjams buvo pranešta apie naujas rinkimų apygardas.

Išankstinio balsavimo punktai taip pat veiks rinkimų dieną, įskaitant super punktą, esantį 191 N. Clark St. Kiekviena iš šių išankstinio balsavimo vietų arba „balsavimo centrų“ yra prieinama ir atvira visiems Čikagos rinkėjams, nesvarbu, kurioje apskrityje gyvenate.

Jei rinkimų dieną kyla problemų, galite skambinti į Rinkimų dienos balsavimo centrą telefonu 312-269-7870.

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu