Daugiau 
 

Pirmoji Komunija Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

05/13/2016 Aidas
Photo-9

Gegužės 8 dienos rytas buvo labai ypatingas, gal todėl net ir oras atrodė kaip užsakytas - saulutė kuteno ir sveikino visus, einančius į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią Marquette parke. Tą dieną buvo švenčiamos trys šventės: Kristaus Žengimas į Dangų, Motinos diena ir Vaikų pirmoji Komunija.

Visus metus 25 vaikučius pirmajai Komunijai ruošė tikybos mokytojos ne tik Marquette parko bažnyčioje, bet ir Jaunimo centre. Trys tikybos mokytojos - seselė Laimutė Kabišaitytė, Janina Prialgauskienė ir Auksuolė Marčiulevičienė - mokė vaikus ir aiškino jiems apie katalikų tikėjimą, atsakinėjo į vaikams rūpimus klausimus, patys darė rožinius ir škaplierius, meldėsi ir aiškinosi paslaptis... Kaip ir dera, visada talkino parapijos nuostabus klebonas Jaunius Kelpšas ir kunigas Gediminas Keršys.

Graži šventė prasidėjo iškilmingu kryžiaus įnešimu ir gražia, gausia jaunųjų tikinčiųjų eisena, lydint tėveliams. Prasidėjo šventosios tėvų palaiminimo Mišios. Po to vaikai sudėjo bažnyčios priekyje savo padarytas širdeles, kurios simbolizavo meilę Dievui ir tikėjimą. Be širdelių kiekvienas vaikas nešėsi dar ir po vėliavėlę, kurią kiekvienas pasidarė įdėdamas ten savo meilę ir kūrybą.

Gražus ir prasmingas buvo pasakytas pamokslas, pamokantis parapijiečius, kaip reikia vieni kitus gerbti ir mylėti.
Šį kartą išsiskyrė ir atnašavimas - bažnyčiai tėveliai parūpino gražią gėlių puokšte, šventą duoną ir didelę meilę Dievui. Vandenį, vyną ir švenčiausią sakramentą link altoriaus nešė mažos vaikų rankytės. Nedrąsiai ir su baime, tačiau širdelėse su didele meile Dievui, šeštadienio vakarą atlikę pirmąją savo išpažintį, 25 vaikai priėmė pirmąją Komuniją.

Pasibaigus mišioms vaikai pasveikino visas mamas, įteikdami joms po gėlę. Po pirmos Komunijos vaikučius sveikino ir sertifikatus bei dovanėles įteikė kun. Jaunius Kelpšas ir tikybos mokytoja Auksuolė Marčiulevičienė. Po to buvo suteiktas žodis tėveliams, kurie gražiais ir jaudinančiais žodžiais padėkojo mokytojoms, kunigams ir visiems prisidėjusiems prie gražios šventės.

Pasibaigus mišioms vaikai pasveikino visas mamas, įteikdami joms po gėlę. Po pirmos Komunijos vaikučius sveikino ir sertifikatus bei dovanėles įteikė kun. Jaunius Kelpšas ir tikybos mokytoja Auksuolė Marčiulevičienė.

Pasibaigė šventė, kaip ir įprasta, įamžinant ir apvainikuojant viską nuotraukose - fotografų tą dieną irgi netrūko.

Auksuolė Marčiulevičienė, tikybos mokytoja
Joe Kulio nuotr.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu