Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

PLC bus iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos partizanų vadui A. Ramanauskui – Vanagui

04/26/2019 Aidas
Vanagas 1

Š. m. gegužės 4 d., Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemonte (Ilinojaus valstija, JAV) vyks iškilminga paminklo atidengimo Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui ceremonija ir šiai progai skirti renginiai. Ceremonijoje dalyvaus LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius; A. R. Vanago dukra, visuomenės bei politinė veikėja Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė; A. R. Vanago anūkė, Karo gydytoja, Medicininės paramos vienetų grupės vadė pulkininkė leitenantė Inga Jancevičienė; URM, Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, Lietuvių išeivijos organizacijų vadovai, jaunimo ir visuomeninių organizacijų atstovai bei JAV ir Čikagos lietuvių bendruomenė.

2018-aisiais valstybės mastu Lietuvoje paminėti laisvės kovų vado Adolfo Ramanausko-Vanago metai, siekiant įamžinti laisvės kovotojų auką ir jų atminimą. Šiais metais Lietuvoje minimi Laisvės kovų metai. Memorialinio paminklo Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui idėja yra šios svarbios Lietuvos laisvės kovų istorijai asmenybės atmintį, ir kartu įamžinti visus daugiau nei 20 000 partizanų, paaukojusių gyvybes už Tėvynės laisvę nelygioje pokario kovoje prieš sovietų okupantus.

Adolfas Ramanauskas - Vanagas yra vienas pagrindinių Lietuvos partizanų karo prieš Sovietų Sąjungą (1944 m. –  1953 m.) vadų, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas. Po to kai 1953 metais buvo suimtas Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas J. Žemaitis, A. Ramanauskas – Vangas tapo aukščiausio rango Lietuvos pareigūnu kovojusiu už Lietuvos nepriklausomybę.  1998 m. sausio  26 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Adolfui Ramanauskui suteiktas dimisijos brigados generolo laipsnis. Įteisinti dar 1949 m. ir 1950 m. Lietuvos partizanų aukščiausiosios vadovybės apdovanojimai Vanagui – 2-ojo ir 1-ojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiai su kardais. 1998 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas, o 1999 m. vasario 2 d. dekretu – 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas. Lietuvos Respublikos Seimas, minint  A. Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines ir siekiant pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę asmenybę, paskelbė 2018-uosius Adolfo Ramanausko-Vanago metais. 2018 metų spalio 5 – 6 dienomis Vilniuje vyko iškilminga valstybinių laidotuvių ceremonija, kur šio iškilaus partizanų vado ir kovotojo už laivę palaikai buvo perlaidoti Antakalnio kapinėse, prezidentų eilėje.

Šiemet Lietuvoje iškilmingai paminėtas 1949 metų vasario 16 dieną partizanų vadų pasirašytos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos 70-metis. Šio akto signataro A.R.Vanago pagerbimas taps svarbus ir neatsiejamas minint šią svarbią Lietuvai istorinę sukaktį. Siekiant įamžinti partizanų vado atminimą jo gimtinėje JAV (Vanagas gimęs New Britain miestelyje, JAV), Pasaulio lietuvių centro taryba pritarė siūlymui įamžinti A. Ramanausko - Vanago atminimą pastatant paminklą A. Ramanausko-Vanagui Lemonte. Paminklui pasiūlyta garbinga vieta šalia gausiai lankomo Pasaulio lietuvių centro.

Pasaulio lietuvių centras yra didžiausias ir skaitlingiausias JAV lietuvių išeivijos traukos centras, kuriame įsikūrę per 40 lietuviškų organizacijų, klubų, lituanistinė mokykla ir veikia viena didžiausių lietuviškų parapijų. Kiekvieną savaitgalį čia susirenka virš tūkstančio Lietuvos piliečių ir jų palikuonių, kurie savo aktyvia visuomenine veikla saugo ir puoselėja lietuvybę. Pasaulio lietuvių centre jau pastatyta eilė paminklų, kryžių koplytstulpių – čia formuojama reikšminga bendruomenei atminties monumentų vieta. Todėl,  toks paminklas Vanagui organiškai įsilies į šią JAV išeivijai svarbią memorialinę vietovę, reikšmingą išsaugant istorinę atmintį išeivijos tarpe bei apmąstant sudėtingą ir herojišką Lietuvos partizaninio karo laikotarpį. Tikimasi, kad paminklo pastatymo įvykis paskatins visuomenę, ypač jaunimą, giliau pasidomėti partizanų vado Vanago istorija, jo veiklos reikšmingumu Lietuvos kelyje į nepriklausomybę ir Lietuvos partizanų kovos istorija. Bus siekiama užmegzti gilesnį dialogą su išeivija, skatinti atvirumą ir subalansuotą požiūrį į istorijos palikimą. Lituanistinėse mokyklose bus rengiamos programos, pamokos, konkursai šia tema ir taip būtų įtraukiama jaunoji karta siekiant saugoti istorinę atmintį ir ugdyti tautinį sąmoningumą.

Paminklas Vanagui yra iškaltas Lietuvoje Genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Tautos fondo (JAV) lėšomis, transportavimo ir pastatymo kaštus dalinai apmokėjo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Paminklo autorius - skulptorius Jonas Jagėla, jo kompoziciją sudaro kovotojų už Lietuvos laisvę ženklas: vertikali ir dvi horizontalios lygiagretės, transformuotos į šakoto ąžuolo įvaizdį. Taip siekiama pabrėžti, kad 10 metų miškas buvo Lietuvos partizanų namai, o ąžuolas yra lietuvių tautos stiprybės ir nenugalimumo simbolis, plačiai naudotas partizaninio karo metu. Apatinėje paminklo dalyje yra tekstas lietuvių ir anglų kalbomis, virš teksto iškaltas Vytis - Lietuvos valstybės herbas. Paminklas pagamintas iš rausvai pilko granito ir statomas ant grindinio aikštelės. Jo aukštis - 3,5 m, svoris - 7 500 kg.

2019 m. gegužės 4 d. renginiai skirti Lietuvos partizanų vado Adolfui Ramanauskui – Vanago paminklui:  Pradžia - 10:30 AM Šv. Mišios už Lietuvos laisvės gynėjus – žuvusiems partizanas pagerbti, PLC, Palaiminto Jurgio Matulaičio Misijoje. Mišias aukos kun. A.Baniulis. Po mišių, 12:00 PM prasidės iškilminga Ceremonija, kurios metu Šaulių Sąjunga išeivijoje surengs rikiuotę, bus įnešamos Lietuvos ir JAV vėliavos. Atliekami Lietuvos ir JAV himnai. Pristatoma A.R.Vanago ir pasipriešinimo okupacijai istoriją. Maironio lituanistinės mokyklos moksleivis perskaitys laišką Lietuvos partizanams. Generalinis konsulas M.Bekešius pristatys projektą, ir prie projekto prisidėjusias organizacijas (JAV LB, LF, URM, LGGRTC ir PLC), pagalbininkus, paminklo vietos parinkimą ir reikšmę JAV/Čikagos lietuvių bendruomenei.  Renginio metu sveikinimo žodį tars Ministras Linas Linkevičius, JAV lietuvių bendruomenės pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Lietuvių Fondo, PLC ir kitų projekto partnerinių - organizacijų atstovai. Paminklą pašventins kun. A. Baniulis.  Po ceremonijos, susirinkę svečiai bus pakviesti į PLC galeriją „Sielą“, kur 2:30 PM bus pristatytas ir parodytas V.V. Landsbergio filmas apie A.R. Vanagą. Filmo autorius, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė ir Inga Jancevičienė dalyvaus filmo peržiūroje ir atsakys į žiūrovų klausimus.

Po šių renginių, Ministras L. Linkevičius tęs susitikimus su bendruomene ir dalyvaus didžiausio JAV lietuvių šokių ansamblio „Grandis“ 60 metų jubiliejaus koncerte, kuris vyks Carl Sandburg High School Performing Arts Center, ir vėliau jubiliejiniame pokylyje Pasaulio lietuvių centre.

Paminklo Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui projekto partneriai: LR Užsienio reikalų ministerija ir LR Generalinis konsulatas Čikagoje, LGGRTC, Pasaulio lietuvių centras, JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdyba, Lietuvių fondas ir A. Rugienius.

Generalinio konsulato Čikagoje informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu