Eva Braun

Vokietijos visuomenė tik pasibaigus karui sužinojo, kad jų garbinamą fiurerį maždaug 15 metų lydėjo patraukli šviesiaplaukė iš Miuncheno, su kuria jis susituokė Berlyno bunkeryje likus vos kelioms valandoms iki savižudybės 1945 metų balandžio 30 dieną. Šis slapstymasis buvo politinė gudrybė. „Daugelis moterų manimi žavisi, nes esu viengungis. Čia tas pats, kaip ir aktoriams: vedę jie daug praranda, moterys nebežvelgia į juos susižavėjusiomis akimis ir negarbina kaip stabų“, - mėgo sakyti Hitleris. Todėl smalsuolių, norėjusių daugiau sužinoti apie Miuncheno profesinės mokyklos mokytojo dukterį, netrūko. Deja, pirmosios apie ją surinktos žinios nedžiugino. Britų istorikas ir slaptosios tarnybos karininkas Hughas Trevoras-Roperis, iškart po karo apklausęs Hitlerio palydą, nusprendė, kad E. Braun buvusi „neįdomi“. Šią išvadą patvirtino visi Hitlerio biogr
daugiau

Abraomas Linkolnas 

Abraomas Linkolnas (angl. Abraham Lincoln, 1809 m. vasario 12 d. – 1865 m. balandžio 15 d.) buvo 16-asis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas. Jis sėkmingai valdė šalį vienos iš sudėtingiausių vidinės krizės – JAV pilietinio karo – metu, sugebėdamas išsaugoti šalį ir panaikinti vergovę. Baigiantis pilietiniam karui, Linkolnas tapo pirmuoju JAV prezidentu, kuris buvo nužudytas. Prieš jo išrinkimą pirmuoju prezidentu iš respublikonų partijos 1860 m., A. Linkolnas dirbo teisininku, Ilinojaus įstatymu leidėju. Taip pat buvo išrinktas į JAV Atstovų rūmus, nesėkmingai bandė patekti į JAV Senatą. Po pralaimėtų rinkimų į Senatą jis rašė: „Kelias buvo sekinantis ir slidus. Viena mano koja slystelėjo, išvesdama iš kelio ir kitą. Bet aš atsitiesiau ir sau pasakiau: „Tai slystelėjimas, o ne kritimas“.“ Linkolnas atvirai pasisakė prieš vergijos plitimą Jungt
daugiau

Atmintis gyva: partizanų vadas Vincas Žaliaduonis-Rokas

„Mano tėviškę užplūdo ordos iš Rytų. Ir pradėjo Lietuva kraujuoti: degė sodybos, aidėjo šūviai pagiriais, vaitojo žmonės vagonuose, dejavo žemė ir dangus. Ar aš galėjau sėdėti rankas sudėjęs? Ar aš galėjau? Surakino mane, supančiojo, bet sutraukiau pančius ir nuėjau į girią pas kovotojus. Ar galėjau neiti? Užrišo man akis, kad nieko nematyčiau, užkimšo man ausis, kad nieko negirdėčiau. Bet išgirdau pagalbos šauksmą. Ar galėjau negirdėti? Norėjo užkimšti man burną, kad neištarčiau žodžio Laisvė. Bet visu balsu šaukiau: Laisvė Lietuvai! . Todėl ir tikėjau šventu stebuklu, ir šaukiau Karo tribunolui: Lietuva atsibus, surankios mūsų kaulus iš griovių, iš raistų ir karstuose pastatys prie švento altoriaus! Uždegs žvakes. Sukalbės Amžinąjį atilsį. Ir gražiausioje Lietuvos aikštėje pastatys paminklą partizanui ir partizano motinai. O dabar sakau okupantų Karo tribu
daugiau

T.Matulionio istorijos pėdsakais

„Šis palaiminimas yra lemtingas mūsų valstybei ir tautai, – sako menininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas, turėdamas omenyje artėjantį valstybės atkūrimo šimtmetį. „Savo pasirinkimu vyskupas Teofilius Matulionis apsprendė ir šiandieną: be jo įžvalgos gal nebūtume vėliau turėję tokio pasipriešinimo ir Sąjūdžio, kokius turėjome“, – teigia beatifikacijos bylos notaras kun. Algirdas Jurevičius. O istorikas, LR Seimo narys Arvydas Anušauskas pabrėžia, kad nors Rusijoje katalikams tarnavęs lietuvis kunigas vienas pirmųjų patyrė sovietinio režimo pastangas pavergti Katalikų Bažnyčią, tačiau išliko nepalaužiamas. Šios mintys buvo išsakytos Seime vykusioje spaudos konferencijoje „Beginklė tiesa“, siekiant kuo plačiau nušviesti Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju reikšmę šiandien. Birželio 25-osios įvykis – pirmasis Lietuvos istorijoje. „Pristatome v
daugiau

Liudvikas van Bethovenas

Liudvikas van Bethovenas – vokiečių klasikinės muzikos kompozitorius, žymi figūra muzikoje pereinamajame laikotarpyje tarp klasicizmo ir romantizmo epochų. Plačiai pripažįstamas kaip vienas iš didžiausių kompozitorių, kurio kūryba įkvėpė daugelį vėlesnių kompozitorių, muzikantų ir klausytojų. Liudvikas van Bethovenas gimė Bonoje 1770 m. Tėvai – Johanas van Bethovenas ir Magdalena Keverich van Bethoven. Gimimo diena anksčiau buvo laikoma gruodžio 16 d., nes žinoma, kad krikšto data – gruodžio 17 d., o tuo metu naujagimiai būdavo krikštijami dieną po gimimo. Bethoveną muzikos pradėjo mokyti jo tėvas, kapelos giesmininkas. Pasakojama, kad tėvas sūnų mušdavo, versdavo jį groti, tikėdamasis padaryti iš jo panašų vunderkindą kaip Mocartas. Bethovenas taip pat mokėsi pas Bonos dvaro vargonininką Kristianą Gotlobą Nefę. 1792 m., pasinaudojęs savo darbdav
daugiau

Istorinė atmintis. Lietuvos inteligentui Stasiui Matjošaičiui-Esmaičiui – 140 m.

Šiais metais minime žymaus pedagogo, žurnalisto, literato, vadovėlių mokykloms autoriaus, kultūros ir politikos veikėjo Stasio Matjošaičio-Esmaičio (1877–1949) 140-ąsias gimimo metines. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje saugomas S. Matjošaičio istorinis palikimas (rankraščiai, dokumentai, nuotraukos, gausi vadovėlių mokykloms kolekcija ir kt.). Vilniaus mergaičių gimnazijos mokinės su mokytojais A. Diržyte-Naginskiene ir S. Matjošaičiu. Vilnius, 1920 m. Skurdi pradžia S. Matjošaitis gyveno ir dirbo sudėtingu, bet kartu ir istorinių įvykių gausa išsiskiriančiu XIX a. pab. ir XX a. pr. laikotarpiu. Gimė 1877 metais Veiverių valsčiuje, Kraujučių viensėdyje. Jis, kaip ir daugelis Lietuvos inteligentų, gimusių XIX a. pab., pirmuosius mokslus baigė „daraktorių“ mokykloje. Vėliau mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1897 m. Šioje mokyto
daugiau

Tutanchamonas

Tutanchamonas (valdė 1332-1322 m. pr. m. e.) - dvyliktasis aštuonioliktosios Egipto dinastijos faraonas, atėjęs į sostą po prieštaringojo Echnatono valdymo. Dabartiniais laikais Tutanchamonas yra žinomas kaip vienas garsiausių faraonų; jo kapas laikomas vienu iš geriausiai išsilaikiusių karališkųjų kapų. Tutanchamono kilmė neaiški. Pagal įrašus vadinamas karaliaus sūnumi, tačiau daugiausia diskusijų kyla dėl to, kurio karaliaus. Dauguma mokslininkų mano, kad jis buvo Amenchotepo III sūnus, o karalienė Kija greičiausiai buvo jo motina, nors yra nemažai manančių, kad Tutanchamono tėvas buvo Echnatonas (Amenchotepas IV). O kur dar neaiškūs giminystės ryšiai su gražuole karaliene Nefertite... Jaunasis faraonas pradėjo valdyti 9 metų, kuomet tvyrojo įtampa tarp tikinčiųjų bendruomenių. Prieš Tutanchamoną valdęs Echnatonas gerokai skyrėsi nuo kitų faraon
daugiau

Adolfas Žygas – karo aviacijos karininkas, sąžiningai tarnavęs tėvynei

1919 m. kovo 12 d. Lietuvoje įkurta nauja kariuomenės rūšis – karo aviacija, kurios užuomazga tapo dar sausio pabaigoje Inžinerijos kuopos sudėtyje pradėtas formuoti Aviacijos būrys. Jo vadu buvo paskirtas vienintelis tuo metu aviacijos specialistas karininkas Konstantinas Fugalevičius (1893-1919). Kovo 1 d. Aviacijos būrys reorganizuotas į kuopą, o jau kovo 12 d. Aviacijos kuopos pagrindu sudaryta Aviacijos dalis, kurios vadu paskirtas karininkas Petras Petronis (1887-1950). Tą pačią dieną įsteigtos Karo aviacijos mokyklos viršininku tapo karininkas K. Fugalevičius. Karo aviacija tarpukaryje užaugino daug talentingų karininkų, puskarininkių, kurie garsino Lietuvą Europoje ir visame pasaulyje. Jų pavardės dažnai minimos viešoje erdvėje, bet šiandien norisi prisiminti tuos, kurie mažiau žinomi, bet verti dėmesio ir pagarbos. Vienas iš jų – karo aviacijos kari
daugiau

Džiuzepė Verdis

Džiuzepė Verdis (it. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi; 1813 m. spalio 10 d. – 1901 m. sausio 27 d.) – vienas įtakingiausių XIX a. Italijos operos kūrėjų. Verdis gimė Le Ronkolės kaime, Parmos ir Piačencos kunigaikštystėje (dabar – Parmos provincija). Tėvas buvo smuklininkas, motina - audėja. Kai Verdis buvo dar mažas, jo tėvai persikraustė į Busseto miestą. Čia 1825 m. Verdis ėmė lankyti savo pirmąsias pamokas pas Ferdinandą Provezį, kuris globojo vietinę muzikų bendruomenę. Būtent tada jis pradėjo rašyti pirmuosius kūrinius (gana elementarius), kariškus maršus pučiamųjų orkestrui, bažnytinę muziką, o 1828 m. parašo simfoniją, kuri atliekama Velykų proga. 1832 m. vasarą Verdis išvyksta į Milaną, bandydamas įstoti į Imperatoriškąją Milano konservatoriją, deja, egzaminų neišlaiko. Be to, jaunuolis neatitinka stojimo į konservatoriją amžiaus ir ne
daugiau

5 ankstesnių prezidentų susitikimas su Kongresu

Per pirmąjį savo susitikimą su Kongresu nauji prezidentai tradiciškai nurodo savo įstatyminius prioritetus ir detaliau apibūdina savo politinius planus. Štai kaip penki ankstesni prezidentai susitvarkė su tokia užduotimi. 2009 vasario 24, Barackas Obama Kontekstas: Jungtinės Valstijos išgyvena finansinę krizę. Žinutė Kongresui: „Mes atsigausime, mes viską atstatysime ir Jungtinės Amerikos Valstijos bus stipresnės nei anksčiau. Krizė nenulems mūsų šalies likimo.“ Vidaus politika: Neseniai buvo priimta Paskatų pataisa. Pasiūlyti didžiųjų bankų ir automobilių industrijos gelbėjimo planai, turtingiausiems amerikiečiams mokesčiai padidinti 2 procentais. Prezidentas įsipareigojo deficitą iki savo kadencijos pabaigos sumažinti bent iki pusės. „Nebegalima laukti sveikatos apsaugos reformos.“ Užsienio politika: „Tiek savo žodžiais, tiek savo veiksmais ro
daugiau