Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

09/05/2018

Popiežiaus valstybinis vizitas – svarbi žinia Lietuvos žmonėms
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Katalikų Bažnyčios ir visų šalies žmonių kvietimu rugsėjo 22–23 d. Lietuvoje su valstybiniu ir apaštaliniu vizitu lankysis Popiežius Pranciškus. Tai antrasis Šventojo Tėvo vizitas per atkurtos mūsų valstybės istoriją. Šalies vadovės teigimu, tai ypatinga žinia ir dovana šimtmetį mininčiai Lietuvai bei išskirtinis Šventojo Sosto draugystės ir palaikymo ženklas. Pasaulyje yra tik nedaugelis šalių, kuriose Popiežius lankosi antrą kartą per tokį trumpą laikotarpį. Prieš 25 metus į Lietuvą atvykęs Popiežius Jonas Paulius II atvežė padrąsinimo žinią laisvę iškovojusiems ir demokratinę valstybę kuriantiems žmonėms. Už kelių savaičių laukiamas Popiežius Pranciškus yra stipriausias taikos ir sąžinės balsas pasaulyje, raginantis atsigręžti į vertybių politiką, siekti santarvės, taikos ir vienybės, padėti engiamoms valstybėms ir tautoms. Šventasis Tėvas valstybinį vizitą pradės Vilniuje. Šeštadienį, rugsėjo 22 d., 11.30 val., Vilniaus oro uoste vyks oficiali Popiežiaus pasitikimo ceremonija, per kurią jį pasveikins Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir jos vadovaujama valstybinė delegacija, Lietuvos bažnyčios vadovai bei maldininkai. Po iškilmingos ceremonijos oro uoste Popiežius atvyks į Prezidentūrą, kur įvyks dvišalis Šventojo Sosto vadovo ir Respublikos Prezidentės susitikimas. Jame bus kalbama apie pasauliui ir Lietuvos žmonėms tenkančius iššūkius, geopolitinę padėtį, vertybių svarbą politikoje, būtinybę atsigręžti į žmogų, mažinti socialinę atskirį, prisidėti sprendžiant Europos ir globalias problemas. Vėliau Prezidentė ir Popiežius Pranciškus kreipsis į Lietuvos visuomenę S. Daukanto aikštėje. Būtent ši Šventojo Tėvo kalba bus pagrindinė ir pirmoji žinia Lietuvos valstybei bei jos žmonėms. Susitikime taip pat dalyvaus šalies vadovai, dvasininkai, signatarai, diplomatai, tradicinių religinių ir tautinių bendruomenių, savivaldos atstovai, ateitininkai, skautai, šauliai, jaunimo, neįgaliųjų, labdaros ir verslo organizacijų, medikų, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitų susivienijimų nariai. Šeštadienį Popiežius Pranciškus taip pat lankysis Gailestingumo Motinos (Aušros vartų) šventovėje ir susitiks su Lietuvos jaunimu Katedros aikštėje. Sekmadienį, rugsėjo 23 d., Šventasis Tėvas Kaune, Santakos parke, aukos šventąsias Mišias ir lankysis Kauno Katedroje, kur susitiks su kunigais, vienuoliais, pašvęstaisiais ir seminaristais. Vizito metu didelis dėmesys bus skirtas skaudžiausiems Lietuvos istorijos puslapiams. Popiežius susikaups tyliai maldai prie paminklo Vilniaus geto aukoms atminti, aplankys Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms susitiks su už Lietuvos laisvę kovojusiais rezistentais ir tremtinių atstovais. Prezidentė dalyvaus visuose Popiežiaus Pranciškaus viešuose susitikimuose su Lietuvos žmonėmis. Tvirta Šventojo Tėvo ir Vatikano parama buvo visuomet labai svarbi Lietuvai. Vatikanas laikėsi griežtos sovietinės okupacijos nepripažinimo politikos. Per visą šį skaudų laikotarpį prie Šventojo Sosto veikė pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybė. Vatikanas taip pat daug prisidėjo remdamas rezistencinę kovą už mūsų šalies laisvę, padėjo skleisti informaciją apie tikrąją padėtį už geležinės uždangos. Popiežius Pranciškus iš Vilniaus rugsėjo 24 ir 25 dienomis vyks į Latviją ir Estiją. Valstybinio vizito renginiai bus tiesiogiai transliuojami LRT televizijos. Popiežiaus vizito metu spaudai skirtose sektoriuose galės dirbti tik tie žurnalistai, kurie turės specialiai šiam vizitui Užsienio reikalų ministerijos išduotą akreditaciją.   Popiežiaus Pranciškaus valstybinio vizito Lietuvoje programa Šeštadienis, rugsėjo 22 d. 11.30             Valstybinė Popiežiaus Pranciškaus sutikimo ceremonija Vilniaus oro uoste 12.10             Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimas su Popiežiumi Pranciškumi Prezidento rūmuose 12.40             Susitikimas su valstybės vadovais ir Lietuvos visuomenės atstovais S. Daukanto aikštėje 16.30             Popiežiaus apsilankymas Gailestingumo Motinos (Aušros vartų) šventovėje 17.30             Susitikimas su jaunimu Katedros aikštėje Sekmadienis, rugsėjo 23 d. 10.00             Popiežius aukos šventąsias Mišias Kauno Santakos parke 12.00             Malda „Viešpaties Angelas“ Kauno Santakos parke 15.00             Susitikimas su kunigais, vienuoliais, pašvęstaisiais ir seminaristais Kauno katedroje ~17.15          Popiežiaus tyli malda prie paminklo Vilniaus geto aukoms atminti 17.30             Šventojo Tėvo apsilankymas ir malda Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Antradienis, rugsėjo 25 d. 08.15             Oficiali Prezidentės ir Popiežiaus atsisveikinimo ceremonija Vilniaus oro uoste

Daugiau
06/29/2018

Popiežiaus katechezių ciklas apie Šv. Mišias: Mišių svarba, prasmė ir grožis
„Labai svarbu, kad mes, krikščionys, gerai suprastume šventųjų Mišių vertę ir prasmę, nes tik taip įmanoma gyventi palaikant ryšį su Dievu“, – sakė popiežius Pranciškus pradėdamas naujas bendrųjų audiencijų katechezes apie krikščionių bendruomenės švenčiamą Mišių auką.

Daugiau
06/08/2018

Marquette Parko Bažnyčia dėkoja Dainai Tricou už fortepijoną
„Ir neišsisunks iš akmens sula!“ – bandė mus guosti vienas pesimistiškai nusiteikęs „Facebook“ komentatorius, manydamas, kad veltui gaištame laiką ieškodami Marquette Parko Bažnyčiai fortepijono. O sula išsisunkė! Ir dar kaip išsisunkė! Nėra žodžių išreikšti, kaip mes esame dėkingi Dainai Tricou ir jos šeimai už šią nuostabią dovaną!

Daugiau
05/21/2018

Į Santaros klinikas paguldytam kun. A.Saulaičiui - linkėjimai sveikti
Socialiniuose tinkluose plinta kvietimas malda palaikyti kunigą Antaną Saulaitį, kuris per Sekmines paguldytas į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas.

Daugiau
04/17/2018

Kaip gyvena Vatikanas?
Romos popiežiumi gali tapti tik nevedęs, vyresnis kaip 35 metų vyras, turintis kardinolo titulą ir daktaro laipsnį. Tai aukščiausias katalikų dvasininko karjeros laiptelis, kurį pasiekti yra neįtikėtinai sunku. O kuo popiežiaus gyvenimas skiriasi nuo kitų dvasininkų? Keletas įdomių faktų iš Vatikano ir jo vadovo kasdienybės.  

Daugiau
03/30/2018

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo
Broliai ir seserys Kristuje visuose kontinentuose, lietuvių bendruomenėse pasaulyje, Kaune 1930 metais buvo pradėta statyti Prisikėlimo parapija, kuri atspindėjo atsikuriančios Lietuvos dvasią ir buvo lyg padėka Dievui už atgautą laisvę. Sovietų okupacijos metu ji buvo atimta nuo tikinčiųjų ir nužeminančiai tapo radijo gamykla, kol Atgimimo laikais vėl pradėta ją atremontuoti pagal jos paskirtį Viešpaties garbei!

Daugiau
03/30/2018

Velykinis sveikinimas
Mieli broliai ir seserys Kristuje, šiandieną naujienose dominuoja neraminantys pranešimai ir, rodos, pernelyg mažai galimybių esamą situaciją pakeisti. Pastarieji metai mums atnešė skaudaus ginklų sukelto smurto, srautus bejėgių pabėgėlių įvairiose pasaulio šalyse ir daugelį sunkiai išsprendžiamų klausimų mūsų pačių šalyje, tokių kaip imigracija, rasizmas, nesuskaičiuojamai daug stichinių nelaimių aukų ir daugybę žmonių, kurie, popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, yra tiesiog „nurašyti“. Rodos, vilčiai ir optimizmui nebėra vietos.

Daugiau
03/30/2018

T. Algio Baniulio SJ sveikinimas
Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! Tai – Šv. Rašto žodžiai, kurie nuskamba Velykose. Iš Kristaus prisikėlimo šventės kyla visas mūsų džiaugsmas. Tai – šventė, kai pasaulis kuriamas iš naujo. Tai – nesibaigiančio amžino gyvenimo paskelbimo šventė.

Daugiau
03/26/2018

Didžiąją Savaitę – viso pasaulio krikščionims ištiesta ranka padėti išgyventi prisikėlimą
Šiandien spaudos konferencijoje ir konferencijoje „Krikščionių kalvarijos. Persekiojami krikščionys liudija“, kurią organizavo Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė ir Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė, pristatyta sudėtinga krikščionių situacija pasaulyje, Europos pagalba persekiojamiems, žudomiems ir iš savo gimtųjų kraštų išvarytiems krikščionims.

Daugiau
03/25/2018

Katalikai švenčia Verbų sekmadienį
Likus savaitei iki Velykų, katalikai švenčia Verbų sekmadienį. Daugelyje šalių ši diena vadinama Palmių sekmadieniu.

Daugiau
03/16/2018

Popiežius Pranciškus: po penkerių metų
Daug buvo rašyta apie pirmuosius penkerius popiežiaus Pranciškaus Petro tarnystės metus. Lydėjęs jį į konklavą, kur šis Argentinos jėzuitas 2013 metų kovo 13 dieną buvo išrinktas Romos vyskupu, aš atidžiai sekiau, kokią didelę įtaką jis per pastaruosius penkerius metus padarė Bažnyčiai ir visam pasauliui. Klausiausi jo gerbėjų, jo mokinių ir jo kritikų. Norėčiau pasidalinti šiomis trumpomis įžvalgomis suvokdamas, kad gali būti pasakyta žymiai daugiau.

Daugiau
03/06/2018

Albinas Plėšnys: „Krikščioniškas socialinis mokymas - rimta alternatyva liberalizmui ir socializmui
Ar vadinamieji „tamsieji viduramžiai“ išties buvo tokie „tamsūs“? Ne paslaptis, kad dažnas šiuolaikinis žmogus nesuabejojęs patvirtina, kad tai buvo aklo ir „tamsaus“ tikėjimo laikmetis. XXI amžius pasižymi tendencija tikėjimo ir proto tiesas laikyti visiškai nesuderinamais dalykais. Tuo pat šiuolaikiniame pasaulyje pastebimas ir žmogaus prigimties nuvertinimas, kuomet nebesuvokiama nei kas tas „žmogus“, nei kas ta „prigimtis“. Vis drąsiau viešai deklaruojama, kad nebeaišku, ką reiškia būti žmogumi, bet paradoksaliai vis garsiau ir dažniau kalbama apie visuotinio universalumo bei neliečiamumo statusą turinčias vadinamąsias „žmogaus teises“. Apie šiuos dalykus kalbamės su filosofu, Vilniaus universiteto profesoriumi Albinu Plėšniu. 

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu