Daugiau 
 

Šauliai iškilmingai paminėjo dvi svarbias sukaktuves

12/01/2023 Aidas

2023 m. lapkričio 11 d. Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje šauliai iškilmingai paminėjo Lietuvos kariuomenės 105-ąsias ir gen. Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopos (Čikaga) įkūrimo 60-ąsias metines.

Šventiniuose renginiuose dalyvavo LR Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus kartu su Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadai plk. Mindaugu Mažonu. Specialiai į kuopos 60-mečio metines atvyko Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas plk.lt. Gediminas Latvys ir V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius. Garbingų svečių gretas papildė LR generalinio Konsulato Čikagoje pirmoji sekretorė Aistė Jakštienė ir atašė Julijonas Matukas, Jaunimo Centro tarybos pirmininkas Antanas Rašymas, kunigai Gediminas Keršys ir Liudas Miliauskas.

Šventės svečiai ir išeivijos šauliai šeštadienio popietę taip pat paminėjo JAV Veteranų dieną, kuri Amerikoje minima lapkričio 11 dieną.

Prie paminklo Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti (Lemont) vyko Lietuvos Kariuomenės dienos minėjimas. Vėliau sekė iškilminga naujų šaulių priesaikos ceremonija. Naujus šaulius pasveikino LR Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus. Šaulio ženkliukus naujai prisiekusiems šauliams įteikė LŠS išeivijoje vadas Ovidijus Bernatonis.

Vėliau šventinis minėjimas tęsėsi Banio šeimos salėje, Pasaulio lietuvių centre. Gen.Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopa yra seniausiai įsikūręs jūrinis dalinys Čikagoje. Būtent šios kuopos įsikūrimas buvo padrąsinimas ir kitiems daliniams kurtis. Vienu metu gen.T.Daukanto kuopai priklausė virš 200 šaulių.

Gen. Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius ir kuopos šauliai jau daug metų glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos šauliais, organizuoja renginius, puoselėja šauliškas idėjas ir tradicijas išeivijoje. Šia savo veikla kuopa prisideda prie bendro visų tautiečių kilnaus darbo stiprinant meilę Lietuvai,  puoselėjant tautinį paveldą ir išlaikant išeivijoje šauliškąją dvasią.

Kuopai švenčiant garbingo jubiliejaus sukaktį, kuopos vadas Vytautas Jurevičius įteikė 60-mečio atminimo ženklus kuopos šauliams ir svečiams. Kuopos vadas sveikinimo kalboje sakė, kad kuopa veiks, kiek leis sveikata ir jėgos, toliau aktyviai dirbs Lietuvos, Šaulių sąjungos ir Tėvynės labui, kaip šaulio priesaika įpareigoja.

Roma Bikulčius

Viktorijos Šileikos ir Artūro Davydaičio nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu