Daugiau 
 

Šauliai kviečia į susitikimą

11/10/2023 Aidas
Šaulių Sąjunga

Susitikimas  su Lietuvos Šaulių Sąjungos atstovais – LŠS vado pavaduotoju, pulkininku leitenantu Gediminu Latviu, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio Klubo prezidentu Stasiu Ignatavičiumi ir Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje vadu Ovidijum Bernatoniu vyks lapkričio 10 d., penktadienį, 7 v. v.  Libertyville Civic Center, 135 W. Church St., Libertyville, IL 60048.

Lietuvių bendruomenė kviečiama į susitikimą ir pabendravimą. Svečiai papasakos apie Šaulių sąjungos veiklą Lietuvoje, prisimins  Šaulių sąjungos  garbingą istorinį kelią, o taip pat  kalbės apie uždavinius, planus ir pavojus, kurie iškyla  Lietuvai šiomis dienomis.

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune. Jos tikslas buvo įtvirtinti šalies nepriklausomybę kovojant su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Šauliai suvaidino reikšmingą vaidmenį 1923 m. Klaipėdos atvadavimo sukilime, aktyviai veikė įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę 1918-1940 m. Iki 1940 m. Lietuvos šaulių sąjunga tapo viena populiariausių ir gausiausių organizacijų Nepriklausomoje Lietuvoje. 1940 m. jai priklausė apie 88 tūkst. asmenų.  Organizacijoje aktyviai veikė ne tik vyrai, bet ir moterys. Svarbi parama Lietuvos šaulių sąjungai buvo studentai ir to meto Lietuvos jaunimas.

Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms,  Lietuvos šaulių sąjungos veikla 1919–1940 m. buvo vykdoma trimis pagrindinėmis kryptimis: kultūros, sporto ir karybos. Šaulių būriuose buvo kuriami orkestrai, teatrai, vaidinimo grupės, bibliotekos, sporto klubai. Šauliams buvo keliami uždaviniai ne tik šviestis patiems, tačiau taip pat užsiimti visuomenės edukacija, toks tikslas buvo iškeltas visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, kur veikė LŠS padaliniai. 1940 m. prasidėjus sovietų okupacijai Lietuvos Šaulių Sąjungos nariai patyrė skaudžias netektis, susidūrę  su žiauriomis sovietų represijomis ir teroru. Daugelis Lietuvos Šaulių buvo nužudyti Lietuvoje ir už jos ribų, įkalinti ar ištremti į Sibirą, o pati Šaulių Sąjunga panaikinta.

Į laisvąjį pasaulį pasitraukę Lietuvos šauliai bei patriotiškai nusiteikę Amerikos lietuviai Čikagoje viešai paskelbė, kad  1954 m. kovo 7 d. atkuriama Lietuvos šaulių sąjunga. Vėliau įsisteigta daugiau Sąjungos padalinių JAV miestuose bei Kanadoje. Ji aktyviai veikia ir mūsų dienomis visoje Amerikoje.

Lietuvai lemtingais 1991 metais šauliai jau buvo organizuota struktūra ir aktyviai dalyvavo saugant Parlamentą bei kitus valstybės objektus. Saugodami objektus ir valstybės sienas žuvo šie šauliai: I. Šimulionis, D. Gerbutavičius ir G. Žagunis. Šauliai talkino ir išvedant okupacinę kariuomenę.

Šiuo metu LŠS priklauso daugiau kaip 14 tūkstančių narių. Lietuvos Respublikos Seimas, minint Šaulių Sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-ąsias metines, 2023 m. paskelbė V. Putvinskio-Pūtvio metais.

Šis susitikimas  su Šaulių Sąjungos atstovais Libertyville yra dedikuojamas Klaipėdos krašto sukilimo šimtmečio  metams paminėti. Renginio metu  bus galima  pamatyti ir pavartyti ką tik  išėjusią S. Vaitiekaus  knygą „Kas mūsų – kova įgysim“, skirtą Klaipėdos sukilimo 1923 m.  šimtmečio sukakčiai  paminėti.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Kadangi vietų skaičius ribotas apie  ketinimą dalyvauti prašome pranešti iš anksto. Tel. 224-717-1463

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu