Daugiau 
 
11/11/2016

Kasmetiniam Lietuvių Fondo pokyliui pasibaigus
Kiekvieną rudenį Lietuvių Fondas ruošia kasmetinį pokylį, skirtą aukotojams ir rėmėjams. Šiemet pokylis „Muzikiniai tiltai“ Pasaulio lietuvių centre vyko lapkričio 5 d. Šis gražus šiltas renginys kiekvienais metais sukviečia gausų būrį LF narių ir bičiulių. Ne išimtis ir šie metai. Į pokylį atvyko 300 svečių, tarp...

Daugiau
11/04/2016

Lietuvių Fondas dalyvavo Balzeko muziejaus 50-mečio iškilmėse
Balzeko lietuvių kultūros muziejus 2016 m. spalio 29 d. iškilmingai paminėjo 50-metį. Pasveikinti muziejaus prezidentą Stanley Balzeką ir jo darbuotojus su gražia sukaktimi atvyko grupė Lietuvių Fondo tarybos narių ir administracijos darbuotojų. Lietuvių Fondas yra parėmęs ne vieną Balzeko lietuvių kultūros muziejaus vykdomą...

Daugiau
10/28/2016

Dovana muzikos mylėtojams
Muzika – tai tiltas tarp žmonių, tad š. m. lapkričio 5 d. atvyksiantys į Lietuvių Fondo metinį pokylį-koncertą Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) bus maloniai nustebinti – žinoma Čikagos dainininkė sopranas Nida Grigalavičiūtė dalinsis muzikinio bendravimo džiaugsmu su svečiais iš Lietuvos: dainininku Jeronimu Miliumi ir...

Daugiau
09/16/2016

Priimamos paraiškos 2016 m. LF stipendijoms gauti
Primename, kad iki šių metų spalio 10 d. dar galima registruotis ir pildyti elektroninę paraišką Lietuvių Fondo (LF) stipendijai 2016-2017 mokslo metams gauti. Prieš pildant elektroninę stipendijų paraišką, prašome įdėmiai susipažinti su žemiau pateikta informacija. Lietuvių Fondas yra įsitikinęs, kad į savo bendruomenės...

Daugiau
06/24/2016

Lietuvių Fondo parama lietuvybei išlaikyti
Pavasaris Lietuvių Fondo (LF) Pelno skirstymo komitetui (PSK) – darbymečio metas. Prieš lėšų skirstymą PSK, patvirtinto Lietuvių Fondo direktorių tarybos, nariai 2 mėnesius gilinasi į pateiktus projektus LF paramai gauti, analizuoja gautus prašymus. Darbo tikrai labai daug, mat finansuojama įvairi veikla, pradedant lituanistiniu...

Daugiau
05/13/2016

LF 53-asis suvažiavimas
Gegužės 7 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) vyko 53-asis Lietuvių Fondo suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai turėjo apie ką pasikalbėti. Besiplečianti LF veikla, nemažėjantis organizacijos rūpestis išeivijoje įsikūrusiomis mokyklomis, kultūrine veikla, jaunimu, spauda, pagalba studentams, besimokantiems tiek čia, tiek...

Daugiau
04/22/2016

Lietuvių Fonde – naujas vardinis fondas
Lietuvių Fondas neseniai gavo advokato Thomas L. Kanasky, Jr. iš Bridgeport, Connecticut, laišką, kuriame jis rašė, jog nustojus veikti Lietuvių vyrų klubui (Lithuanian Young Men's Society, Inc) buvo nutarta likusias šio klubo lėšas – 131 000 dol. – pervesti į Lietuvių Fondą ir įkurti čia vardinį fondą. Šio fondo lėšos bus...

Daugiau
02/12/2016

Lietuvių Fondas įsitikinęs – lietuvybės liepsną bus kam perduoti
Baigiantis 2015-iesiems Lietuvių Fondą užplūdo laiškai su sveikinimais. Visada malonu gauti sveikinimą, visi jų laukiame ir jais džiaugiamės. Tačiau šį kartą (teneužpyksta kiti Lietuvių Fondo sveikintojai) norime pasidžiaugti jaunų žmonių laiškais Lietuvių Fondui. Jie atkeliavo ne tik iš plačiosios Amerikos. Atlantą jie...

Daugiau
01/29/2016

Jaunieji užsienio lietuviai nori kurti Lietuvai
Sausio 21-24 d. vyko Lotynų Amerikos ir Kanados lietuvių jaunimo bendruomenių atstovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius. Susitikimo metu kartu su žymiais lietuvių kilmės Brazilijos menininkų broliais dvynių duetu „Os Gêmeos“ ir diasporos patirties turinčiu...

Daugiau
01/08/2016

Lietuvių Fondo parama „Pipirų rateliui“
„Pipirų ratelio“ 2015 metų Kalėdos buvo džiugios. Lietuvių Fondas JAV LB Švietimo tarybos teikimu įteikė mokyklėlei paramos čekį. Ši parama padės mokyklėlei ne tik užmokėti dalį patalpų nuomos, bet ir įsigyti naujus muzikos instrumentus. Esame dėkingi Lietuvių Fondui už paramą. „Pipirų ratelis“ – tai būrelis...

Daugiau
12/18/2015

Lietuvių Fondo parama perkopė 18 milijonų dol. sumą
Lietuvių Fondo įkūrėjai turbūt net gražiausiame sapne negalėjo susapnuoti, kokia svarbi ir reikalinga bus šios organizacijos veikla. Sunku net patikėti – per 53 veiklos metus Lietuvių Fondas įvairiems lietuviškiems projektams ir studentų stipendijoms skyrė per 18 milijonų JAV dolerių. Lietuvių Fondo tikslams įgyvendinti –...

Daugiau
11/20/2015

Lietuvių Fondo pokylis apvainikavo metų darbą
Lietuvių Fondas (LF) š. m. lapkričio 7 d. pakvietė savo narius, aukotojus, paramos gavėjus, ir visus tuos, kuriems svarbus lietuvybės išlaikymas išeivijoje, į rudeninį pokylį Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL. Tarp 300 vakaro svečių buvo nemažas būrelis garbingų svečių: Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Amerikos...

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu