Daugiau 
 
10/14/2016

Lietuviškas savaitgalis Vašingtone
2016 m. spalio 7-9 dienomis įvairūs lietuviški renginiai į JAV sostinę Vašingtoną sukvietė daugiau nei 1 000 JAV ir Kanados lietuvių, kurie kartu su JAV reziduojančiais Lietuvos diplomatais, Užsienio reikalų ministerijos atstovais, JAV kolegomis ir draugais aptarė JAV ir visai pasaulio lietuvių bendruomenei aktualius klausimus,...

Daugiau
10/14/2016

Šiluvos Marijos ašarų stebuklas atgaivino katalikų tikėjimą
Vašingtone sekmadienį iškilmingai švęstos Šiluvos Marijos koplyčios JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje pašventinimo penkiasdešimtosios metinės. Iškilmės Mišioms vadovavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Josephas E. Kurtzas, koncelebravo Apaštališkasis nuncijus JAV arkivysk. Christophe Pierre,...

Daugiau
09/30/2016

Tikinčiuosius suburs ypatingas svečias
Šiuo metu pas mus Čikagoje vieši iš Kauno atvykęs Jo Ekselencija arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, kuriam teks ne viena garbinga ir maloni pareiga. Šį sekmadienį, spalio 2 dieną 11 valandą ryto Jo Ekselencija Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Bažnyčioje suteiks Sutvirtinimo sakramentą misijos studentams. Po iškilmių visi...

Daugiau
09/16/2016

„Sielai tikras penas, širdžiai džiaugsmas!“
Interviu su Šiluvos koplyčios jubiliejaus muzikos vadove Rita Čyvaite-Klioriene apie pasiruošimus jubiliejaus iškilmingoms Mišioms. Kalbėjosi Viktoras Nakas. VN: Jūs buvote pakviesta būti Šiluvos koplyčios jubiliejinių Mišių muzikos vadove. Prašau paaiškinti, kaip buvo daroma atranka giesmėms. Kas dalyvavo tame procese ir kokiais...

Daugiau
09/02/2016

Vyskupo K. Kėvalo apsilankymas Šiluvos koplyčioje Vašingtone
1966-ų metų rugsėjo 4-tą dieną tūkstančiai lietuvių susirinko į Nacionalinėje Nekalto prasidėjimo šventovėje Vašingtone įkurtos Šiluvos koplyčios pašventinimą. Koplyčia buvo įsteigta išeivijos lietuvių pastangomis, vadovaujant tuometiniam Kauno vyskupui augziliarui išeivijoje Vincentui Brizgiui.  Laimingas sutapimas, kad,...

Daugiau
07/15/2016

Vašingtone atidaryta Šiluvos koplyčios paroda
Birželio 30-tą dieną Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Nacionalinėje Šventovėje Bazilikoje Vašingtone atidaryta lietuviška paroda, ruošiantis Šiluvos koplyčios 50-ies metų sukakties paminėjimui spalio mėnesį. Priėmimą organizavo Šiluvos koplyčios jubiliejaus komitetas drauge su Lietuvos Respublikos ambasada...

Daugiau
07/08/2016

Šiluvos koplyčia: interviu su archyvare dr. Geraldine M. Rohling
Kviečiame susipažinti su Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Nacionalinės šventovės archyvare, daktare Geraldine M. Rohling. Su archyvare kalbėjosi Viktoras Nakas, į lietuvių kalbą vertė Kristina Nakienė ir Diana Šarakauskaitė. Mokslų daktarė Geraldine M. Rohling (Ph.D., M.A.Ed.) yra Vašingtono Švč. M....

Daugiau
02/26/2016

Šiluvos koplyčios jubiliejuje dalyvaus ir „Dainava“
Šiluvos koplyčios 50-mečio jubiliejaus komitetas praneša, kad spalio mėnesį įvyksiančioje jubiliejaus šventėje dalyvaus keturi išeivijoje pasižymėję chorai: Čikagos „Dainava“, Klivlando „Exultate“, Filadelfijos „Laisvė“ ir Toronto „Volungė“. Pasak komiteto pirmininko Viktoro Nako, „Komitetas apsidžiaugė...

Daugiau
02/12/2016

Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejus – jau šiemet
Kaip žinoma, šių metų spalio 9 d. vyks iškilmingos Mišios Nekalto Prasidėjimo Bazilikoje Vašingtone paminėti ten esančios Šiluvos koplyčios auksinę sukaktį. Prel. Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams, iniciatyva įkurtas jubiliejaus komitetas jau daugiau kaip metus darbuojasi,...

Daugiau
06/19/2015

Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų jubiliejus
Šio straipsnio tikslas yra supažindinti skaitytojus su neseniai įsteigtu komitetu Vašingtone paminėti Šiluvos koplyčios jubiliejų 2016 metais ir kviesti lietuvių visuomenę JAV ir Kanadoje įsidėmėti jubiliejaus renginius, ypač iškilmingas Mišias spalio 9 d. Tikimasi gausaus išeivijos lietuvių dalyvavimo (šiuo metu Šiluvos...

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu