Daugiau 
 

Užsienio lietuviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

09/06/2019 Aidas
globali 1

Nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas priims užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti.

Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką.

Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje; paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie yra atvykę.

Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur. per mėnesį). Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir  išmokama kas mėnesį.

Socialinė išmoka (nuo 203 Eur iki 3019 Eur) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Studentai, norintys gauti paramą, nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 30 d. Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje „Parama“ (https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f)  turi užpildyti elektroninį prašymą.

Prašymai paramai gauti yra teikiami elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas, užsakius paslaugą: IS „Parama“: socialinių stipendijų, studijų stipendijų, tikslinių išmokų, paramos užsienio lietuviams skyrimas, už studijas sumokėtos kainos kompensavimas, studijų krepšelių lėšų grąžinimas į valstybės biudžetą

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečiai būtinai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba  dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių. patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užpildęs elektroninės formos paraišką, su prašymu pateikiamus dokumentus, studentas Fondui turi pateikti, išsiųsdamas juos paštu arba atnešdamas į vietą.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu