Daugiau 
 
02/24/2021

Trispalvių jūra, laisvės šokis, virtualios paskaitos ir filmai
Švęsdami Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną pasaulio lietuviai ir pandemijos sąlygomis nustebino savo išradingumu, aktyvumu ir entuziazmu. Per pasaulį nubangavo trispalvių jūra, vėliavos spalvomis nusidažė net Niagaros kriokliai. Apribojimai burtis gyvai sutelkė tautiečius švęsti ne lokaliai, o globaliai ir parodyti, kad Lietuva yra gerokai didesnė nei geografinė teritorija.

Daugiau
02/03/2021

Argentinos lietuviai skelbia šiųmetės šokių šventės programą ir kviečia registruotis
Argentinos lietuvių bendruomenė laikosi tradicijos ir šių metų pabaigoje ketina surengti šokių šventę „Ten, kur Nemunas banguoja“. Lietuvių tautinių šokių kolektyvai iš viso pasaulio jau gali registruotis į 2021 metų gruodį Argentinoje, Beriso mieste, vyksiančią šokių šventę „Ten, kur Nemunas banguoja“.

Daugiau
02/03/2021

Apdovanojimas pasaulio lietuvių pilietinio aktyvumo iniciatyvai
Pilietinė iniciatyva „Mūsų Metas DABAR“ gimė prieš penkerius metus kelių aktyvių JAV lietuvių dėka. Artėjant Seimo rinkimams, įkvėpimo iš jaunosios Lietuvos kartos, gyvenančios už teritorinių Lietuvos ribų, pasisėmusi komanda pirmą kartą komunikaciją kryptingai nukreipė nuo pilietybės ir kitų problemų į vertybes, nuo momentinių, vienadienių tikslų, į ilgalaikę Lietuvos viziją.

Daugiau
02/02/2021

Susitikimai su lietuvių rašytojais diasporos knygų klubams
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) ir PLB 2021 m. vasario–gegužės mėnesiais vykdys projektą, skatinantį skaitymą gimtaja kalba, diskusijas apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir pažintį su lietuvių rašytojais. Šis projektas sujungs kraštų Lietuvių bendruomenėse veikiančius literatūros ir knygų klubus, palaikys gyvą kultūros ryšį tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuviškos knygos mylėtojų. Nuo 2003 m. kasmet LLTI mokslininkų grupė išrenka ryškiausių praėjusių metų knygų 12-tuką, pristato jį visuomenei, organizuoja susitikimus su autoriais, diskutuoja apie šiuolaikinės literatūros raidą, renka laureatą. 2020-ųjų kūrybiškiausių knygų 12-ukas bus paskelbtas vasario gale. Po to bus rengiami ir periodiškai viešinami radijo ir video pokalbiai su knygų autoriais bei literatūros kritikų diskusijos.

Daugiau
02/02/2021

„Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990–2020“
PLB valdyba rengia knygą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990–2020“. Pagrindinis tikslas – pristatyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenę kaip pasaulinę organizaciją, jungiančią ir telkiančią tautiečius savo tapatybės puoselėjimui ir gyvo ryšio su Tėvyne išlaikymui bei stiprinimui. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kraštų Lietuvių bendruomenėms: ketinama pristatyti jų ypatumus, veiklos formas ir priemones, reikšmingiausius darbus, įvykius ir žymiausias asmenybes per tris nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius.

Daugiau
02/02/2021

Dėmesys žmonėms – svarbiausias dėmuo diasporos politikoje
Neseniai paminėję Sausio 13-osios 30-metį, dar kartą prisiminėme Laisvės gynėjus ir jų aukos prasmę bei esmę. Už laisvę ir demokratiją reikia ne tik kovoti, bet ir ją GINTI. Ypač tai svarbu šių dienų kontekste, žvelgiant į kaimynus baltarusius, ukrainiečius, taip pat – pastarųjų savaičių Rusiją ar net JAV, kai buvo šturmuojamas Kapitolijus.

Daugiau
01/15/2021

Pasaulio lietuviai dalijasi Sausio 13-osios minėjimo akimirkomis
Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena, minima lietuvių bendruomenėse visame pasaulyje. Ir nors dėl pasaulinės pandemijos daug kur minėjimas šiemet kitoks, nei įprasta, – be didelių susibūrimų – pasaulio lietuviai randa būdų pagerbti žuvusiųjų už laisvę atminimą.

Daugiau
12/04/2020

Lituanistinė mokykla – vaikams, tėvams ir bendruomenei
Nors pasaulyje veikia beveik 300 lituanistinio švietimo įstaigų, jų poreikis nemažėja. Kasmet duris atveria bent keletas naujų lietuviškų mokyklėlių. Po pasaulį pasklidę lietuviai, bandydami įsikurti, pritapti naujoje aplinkoje, pažinti naują šalį, kultūrą, nepraranda noro burtis ir išlaikyti savo kalbą bei tautines tradicijas. Tačiau siekis perduoti gimtąją kalbą vaikams, kurie auga kitoje kalbinėje ir kultūrinėje terpėje, kasdien daug laiko praleisdami tos šalies ugdymo įstaigose, neretai tėvams tampa dideliu iššūkiu. Siekti šio tikslo padeda lituanistinės mokyklos. Seniausios jų veikti pradėjo po II pasaulinio karo, naujausios – duris atvėrė šiemet.

Daugiau
12/04/2020

Svarstantiems apie grįžimą į Tėvynę
Pirmąkart per pastarąjį dešimtmetį į Lietuvą sugrįžusių išeivių daugiau, nei išvykusių. Teigiamą migracijos saldo ekspertai aiškina gerėjančia Lietuvos ekonomika, dosniau apmokamų darbo vietų pasiūla, galimybėmis Lietuvoje naudotis pigesnėmis kokybiškomis sveikatos priežiūros, švietimo ir kitomis kasdieniame gyvenime aktualiomis viešosiomis paslaugomis. Covid-19 pandemijos laikotarpiu šie privalumai dar labiau ryškėja emigrantams patrauklioms šalims išgyvenant rimtus ekonominius sunkumus.          Nėra paprasta užtikrinti tautiečių sklandų sugrįžimą, kad įsikūrimas ir adaptacija Lietuvoje būtų lengvas ir sėkmingas. Ne vienam ilgesnį laiką užsienyje gyvenusiam ir grįžti namo nusprendusiam lietuviui kyla keblumų susiplanuojant persikėlimą, susiorientuoti pasikeitusiose tvarkose ir reikalavimuose. Grįžtant svarbu žinoti apie darbo stažo perkėlimą, reikalingus parsivežti dokumentus, gyvenamosios vietos deklaravimą, sveikatos priežiūros ar socialines apsaugos sąlygas, galimą gauti pagalbą susirandant darbą ar pradedant verslą. Turintiems vaikus aktualūs priėmimo į darželius, mokyklas ar būrelius klausimai. Pensijos, parama būstui įsigyti, santuokos su užsieniečiais, lietuvių kalbos kursai, automobilio registracija, rinkimai, karo prievolė – atsakymus į šiuos ir daugybę kitų klausimų grįžtantiems į Lietuvą ne visada lengva rasti savarankiškai.

Daugiau
09/18/2020

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba skelbia 2021 m. konkursą
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba skelbia kultūrinių, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamųjų projektų, kuriems per Fondą gali būti suteikta valstybės dalinė finansinė parama, 2021 m. konkursą. Konkurso nuostatai, konkurso bendrųjų sąlygų aprašas, paraiškos bei sąmatos formos skelbiami Fondo interneto puslapyje – http://www.srtfondas.lt/news/89/84/2021-m-konkurso-skelbimas.

Daugiau
09/18/2020

Jokūbas Dagys: Išeivijos skausmo skulptorius
Išeivijos skausmo skulptorius. Taip JAV ir Kanados lietuvių spaudoje buvo vadinamas Jokūbas Dagys. Ne tik skulptoriaus ir tapytojo, bet ir poeto talentu apdovanotas kūrėjas, išleidęs tris knygas: „Dagys dejuoja ir dainuoja“, „Dagys klajoja ir galvoja“, „Meilė tarp priešų“.

Daugiau
09/04/2020

Literatūros tyrinėtoja ir vertėja, angliškai prakalbinusi Žemaitę ir Valdą Papievį
Profesorės Violetos Kelertienės vardas puikiai žinomas Lietuvos akademiniame pasaulyje, čia ji yra dažna viešnia: lankydamasi Lietuvoje kelis kartus per metus mokslininkė skaito paskaitas Lietuvos universitetuose, dalyvauja čia jau kelis dešimtmečius vykstančiose Santaros- Šviesos konferencijose, knygų pristatymuose. Violeta Kelertienė yra išeivijos mokslininkė, lietuvių literatūros tyrinėtoja, kuri nuo pat savo kūrybinės veiklos pradžios bendradarbiauja su Lietuvos mokslo institucijomis: dar sovietmečiu čia ji rinko medžiagą savo disertacijai, nuolat bendradarbiavo ir bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais, rašytojais, leidyklomis. Ji yra Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktarė (2012), akademinė veikla įvertinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija išeivijos mokslininkams (2010), savo literatūrologiniuose tyrimuose ji įtvirtino postkolonializmo ir feminizmo teorines atramas, ne vieną dešimtmetį verčia lietuvių literatūrą į anglų kalbą bei užsiima lietuvių rašytojų kūrybos sklaida pasaulyje. Tikriausiai būtų galima paminėti dar ne vieną veiklą, kuriai profesorė paskyrė daug laiko ir energijos, globodama studentus ir mokslininkus iš Lietuvos, skatindama jų mokslinius tyrimus.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu