Daugiau 
 

Vardan Lietuvos

02/22/2024 Aidas

Lietuvai minint Valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, kviečiu žvilgterėti, kaip šis svarbus istorinis įvykis buvo pažymėtas JAV Lietuvių bendruomenės Vidurio Vakarų Apygardoje.

Pasiruošimas

JAV LB Vidurio Vakarų Apygarda (VVA) apima didelę teritoriją, net 5 valstijas (Ilinojaus, Minesotos, Misūrio, Indianos, Viskonsino valstijas) ir 10 apylinkių: Brighton Parko, Cicero, Čikagos, East Chicago, Indianapolio, Greater St. Louis, Lemonto, Minneotos, Waukegan-Lake County apylinkės.

Būtų labai nuostabu, kad galėtumėme surengti vieną Vasario 16-osios šventę ir suburti visus lietuvius į bendras iškilmes. Tačiau dideli atstumai šios idėjos įgyvendinimui tikrai nepalankūs. Taip pat kiekvienai apylinkei ši šventė yra svarbi ir tuo, kad, pagal susiklosčiusias bendruomenės tradicijos, per šį minėjimą apylinkės renka solidarumo mokesčius.

Mūsų valdybos posėdžiuose brandinome idėją, kur ir kaip švęsti Vasario 16-ąją. Svarbiausia, kad renginys pritrauktų kuo daugiau žmonių, ne tik suaugusius, bet ir jaunimą, šeimas su vaikais. Pasirinkome Pasaulio Lietuvių Centrą, kur Lemonto apylinkės padedami ir suruošėme minėjimą-koncertą.

Minėjimas

Mišios jau tradiciškai yra mūsų Vasario 16-osios minėjimo pradžia, kurių metu kunigas Vaidas Lukoševičius SJ palaimino mūsų tautą ir pasveikino tikinčiuosius su Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Po Mišių visus pakvietėme pasivaišinti, pabendrauti ir sudalyvauti mūsų šventėje. Iškilmingai užgrojus maršui, žiūrovai plojimais sutiko Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje narius, kurie įnešė vėliavas.

Minėjimas prasidėjo JAV himnu ir Tautiška giesme, kuriuos, vedami Algimanto Barniškio, sugiedojome visi kartu.

Pagerbėme Tylos minute mirusiuosius bendruomenės žmones.

VVA valdybos vardu, pasveikinau su Valstybės atkūrimo diena, palinkėdama visiems būti vieningiems, pilietiškiems ir atsakingiems. Paraginau didžiuotis garbinga mūsų  šalies praeitimi ir drąsiai kurti savo svajonių Lietuvą čia, Jungtinėse Amerikas Valstijose. Pasidžiaugiau, kad mūsų programoje dalyvauja net keturios moksleivių šokių grupės, Lietuva už savo ribų yra taip pat didelė.

Turėjome garbingų svečių: Lietuvos ambasadorė JAV Audra Plepytė, Generalinio Konsulato Čikagoje Atašė Julijonas Matukas, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius.

Gerbiama ambasadorė JAV Audra Plepytė paminėjo, kad kur lietuviai begyventų, ką bedarytų, dirba vardan tos Lietuvos, prisideda prie mūsų valstybės stiprinimo ir puoselėjimo bei pasveikino visus su atgimusios modernios ir inovatyvios Lietuvos gimimo diena.

Nors renginys buvo pramoginis, tačiau jo turinys – švietėjiškas. Dr. Roberto Vito, Lituanistikos tyrimų centro tarybos pirmininko, pranešimo apie Vasario 16-ąją minėjimo dalyviai įdėmiai klausėsi.

Renginio metu savo eiles padeklamavo Lemont Apylinkės valdybos pirmininkė Janina Sučylienė. Taip baigėsi mūsų renginio oficialioji dalis – minėjimas.

Koncertas

Šventimo dalis tradiciškai prasidėjo pasveikinimo šokiu „Kepurinė“, kurį sušoko „Rusnės“ kolektyvo moterys.

Dėliojant koncertinę programą norėjome įvairumo: mūsų apylinkių šokių grupių, mokinių pasirodymo, dainų skambesio ir svečių iš Lietuvos dalyvavimo.

Palankiai susiklosčius situacijai, mūsų šventėje sutiko dalyvauti jaunas talentingas akordeonistas Jonas Vozbutas ir kanklininkė Regina Marozienė iš Lietuvos. Jų muzika buvo unikali, profesionali ir labai maloni klausyti.

Dainomis paįvairino popietę Algimantas ir Ligita Barniškiai.

Šventėje šoko „Amber Dance“, Gedimino Lituanistinės mokyklos jauniausieji atlikėjai, „Suktinio“ vaikai ir jauniai, moterų šokių grupė „Rusnė“ ir tautinių šokių kolektyvas „Laumė“. Esu daugiametė „Laumės“ šokėja, tad ir man pačiai teko, net tik vesti renginį, bet ir pašokti meno programoje.

Šventę baigėme bendra daina „Kalnai ant kalnų“, kurią dainavome visi kartu susikabinę rankomis, vedami Algimanto Barniškio.

Baigdama pasakojimą norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą, Vidurio Vakarų Apylinkės valdybai, Lemonto apylinkei už pagalbą organizuojant šią šventę, Arūnui Šatkui už nuotraukas, rėmėjams – VVA, JAV LB Kultūros tarybai ir Lietuvių Fondui.

Vardan tos, Lietuvos!

Jolita Vilimienė, Vidurio Vakarų Apygardos Pirmininkė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu