Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Viena tauta – viena šeima

02/28/2020 Aidas

Vasario 15 –tą dieną, Santa Marija Del Popolo parapijos salėje esančioje Mundelein miestelyje, Ilinojaus valstijos šiaurėje, jau nuo pat ankstyvo ryto skambėjo lietuvių kalba, šurmuliavo būrelis energingų tautiečių besiruošiančių iškilmingam įvykiui. Tai JAV LB Waukegan-Lake County lietuvių apylinkės nariai ruošėsi iškilmingam prieš 102 metus paskelbtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo – Vasario 16-sios ir 30- sioms Kovo 11-sios šventinių datų paminėjimui. Nuo pat ryto organizatoriai puošė salę, ruošė vaišių stalus, užkulisiuose meninės programos dalyviai repetavo pasirodymo numerius.

  Prie įėjimo besirenkančius minėjimo dalyvius pasitiko ir sveikino ilgametės Valdybos narės Elena Skališienė bei Palmira Janušonienė. Jos ne tik „labinosi “ su svečiais, bet ir trumpai supažindino besidominčius su JAV LB struktūra bei rinko Tautinio Solidarumo įnašus. Specialiai šiai progai buvo paruošti įvairūs informaciniai plakatėliai ir lankstinukai.

  Minėjimas prasidėjo Šaulių Sąjungos Išeivijoje atstovams kartu su didžiuliu būriu tautiškais kostiumais pasipuošusių šokėjų, iškilmingai įnešant JAV ir Lietuvos valstybines vėliavas, vieningai visiems kartu sugiedant Jungtinių Valstijų ir Lietuvos himnus. Sveikinimo žodį šventės dalyviams tarė Waukegan–Lake County lietuvių bendruomenės pirmininkas Gintautas Steponavičius, Gedimino lituanistinės mokyklos direktorė Lauryna Curl bei lituanistinės mokyklos „Nauja Karta“ direktorė Kristina Puotkalytė–Gurgel, o kun. Gediminas Keršys sukalbėjo invokaciją, kurios metu prašė Visagalio Dievo globoti tėvynę Lietuvą bei viso pasaulio lietuvius. Violeta Rutkauskienė savo trumpame pasisakyme pabrėžė Tautinio Solidarumo įnašo svarbą bei ragino tokiu laisvanorišku įnašu prisidėti prie tolimesnio lietuvybės palaikymo Amerikoje, o taip pat įteikė mūsų apylinkės senbuvės Aldonos Kavaliūnienės perduotą Tautinio Solidarumo mokestį bei skirtą auką apylinkės bendruomenei ir Gedimino lituanistinei mokyklai.

   Meninėje programos dalyje linksmais tautiniais šokiais susirinkusius linksmino Rusnės (vad. N. Černiauskienė) ir Laumės (vad. V. Indriliūnas) kolektyvų šokėjai. Žiūrovai klausėsi Gedimino mokyklos mokinių paruoštų jaudinančių minčių apie Lietuvą. „Tėvyne, man neužtenka vien žinot, Kad tu kažkur esi paskendusi išretėjusiuos miškuos, Išraižyta upelių srovėmis...“ – išeivijos poeto Donio Remio eiles skaitė mokytoja Gabrielė Tymarskis. Į Waukeganiečių šventę jau ne pirmą kartą bendrai paminėti tautos šventės atvyko svečiai iš kaimyninės Viskonsino valstijos – didelis būrys Milwaukee lituanistinės mokyklos „Nauja Karta“ mokinių, mokytojų ir tėvelių. Tikėkimės, kad tokie vizitai taps reguliariais ir bendravimas tarp mūsų bendruomenių tik platės ir stiprės. Svečiai iš Wisconsin papildė meninę dalį nuostabiai atliekamomis dainomis. Visi džiaugiamės visų atlikėjų gražia menine programa: dainomis šokiais ir gražiomis eilėmis apie Lietuvą. Minėjimo kulminacijoje skambėjo daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“, kurią dainavo visi šventės dalyviai – nuo mažiausių  iki vyriausių.

 Graži šventė užsibaigė prie vaišių stalo, kurį  paruošė darbščios ir nenuilstančios mūsų apylinkės narės ir pagalbininkės Žaneta Steponavičienė, Ramutė Kazlauskienė, Vesta Steponavičiutė, Violeta Rutkauskienė ir Renata Siman. Waukegan–Lake County Apylinkės Valdyba ir jos pirmininkas Gintautas Steponavičius padėkojo dalyvavusiems šventėje, kvietė vaišintis ir maloniai šeimyniškai pabendrauti. Čia pat užsimezgė naujos pažintys, draugystės, atsinaujino ir sustiprėjo senosios. Šūkis, VIENA TAUTA – VIENA ŠEIMA, kuris yra pamėgtas Waukegan–Lake County lietuvių bendruomenės, jau ne pirmą kartą pasitvirtino esantis teisingu.

Vardan tos Lietuvos – vienybė težydi!!!

Waukegan–Lake County informacija

Vestos Steponavičiūtės nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu