Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Vyriausybė pritarė „Globalios Lietuvos“ veiklos planui

12/24/2015 Aidas
globali-lietuva-975

Lietuvos Vyriausybės posėdyje gruodžio 16 dieną patvirtintas „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 m. tarpinstitucinis veiklos planas.
Tarpinstitucinį veiklos planą (TVP) įgyvendina 13 Lietuvos valstybės institucijų, jo rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja Užsienio reikalų ministerija. Tai – trimetis planas, kasmet tikslinamas ir tvirtinamas iš naujo (kaip ir ministerijų strateginiai veiklos planai (SVP)). TVP biudžetą sudaro asignavimai, esantys institucijų SVP, t. y. TVP neturi tiesiogiai skiriamo atskiro programinio finansavimo, jo įgyvendinimas priklauso nuo dalyvaujančių institucijų įnašo iš institucijų bendrųjų biudžeto asignavimų. 2016 m. numatytas 3 352 tūkst. eurų finansavimas.

Planą įgyvendinančios institucijos savo veiklą telkiant visame pasaulyje gyvenančius tautiečius grindžia „Globalios Lietuvos“ programoje įtvirtinta Globalios Lietuvos idėja. Globali Lietuva – tai bendros lietuviškosios tapatybės ir istorinės atminties jungiama Lietuvoje ir užsienyje gyvenanti Lietuvos tauta, kuri naudodama savo kūrybinį potencialą aktyviai įsitraukia į Lietuvos pilietinį, politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir prisideda prie modernios Lietuvos kūrimo.

Nuo 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama Globalios Lietuvos idėją, daugiausia dėmesio skiria kelioms pagrindinėms sritims: užsienyje gyvenančių lietuvių ir užsienio lietuvių organizacijų ryšiams su Lietuva stiprinti, šių organizacijų gebėjimams padedant išlaikyti tautiškumą tobulinti, geresnėms sąlygoms mokytis lietuvių kalbos sudaryti bei bendruomeniškumui skatinti. Didelis dėmesys skiriamas komunikacinei erdvei, siekiama užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos diasporos profesionalais – asmenimis, nebūtinai priklausantiems bendruomenėms, tačiau pripažintiems savo buvimo šalyje ir pasiekusiems laimėjimų profesinėje srityje, galintiems konkrečiais projektais prisidėti prie valstybės pažangos kūrimo.

Šiandien, praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo „Globalios Lietuvos“ programos patvirtinimo, galime pastebėti nemažai teigiamų pokyčių – sustiprėjusį lituanistinio švietimo tinklą pasaulyje, intensyvėjančius verslo atstovų ryšius, augantį Lietuvos institucijų ir užsienio lietuvių organizacijų bendradarbiavimą.

Įgyvendinant planą didelis vaidmuo tenka partneriams – įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios prie Globalios Lietuvos tikslų įgyvendinimo prisideda teikdamos paraiškas projektinėms idėjoms realizuoti. Tai – viešosios įstaigos „Versli Lietuva“, „Global Lithuanian Leaders“, „LT Identity“, taip pat Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ ir tinklo „The Global Shapers Vilnius“ atstovai, užsienio lietuvių bendruomenės ir organizacijos. Siekiama, kad į „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą vis aktyviau įsilietų ir Lietuvos savivaldybės.

Apie projektą „Globali Lietuva“

Lietuva, nuo seno patyrusi ne vieną emigracijos bangą, turi didelę diasporą – skaičiuojama, kad už Lietuvos ribų gyvena apie 1,3 mln. lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių. Lietuva vertina diasporos potencialą ir siekia sutelkti Lietuvos diasporą valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti. Šiam tikslui sukurta „Globalios Lietuvos“ programa, kurią 2012 m. pradėta įgyvendinti. Pagrindinė jos idėja: esame viena Lietuvos tauta ir kiekvienas motyvuotas lietuvis ar su Lietuva save siejantis asmuo yra svarbus ir reikalingas Lietuvai, nesvarbu, kur jis dirbtų ir gyventų, kiekvienas savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi gali prisidėti prie valstybės ir visuomenės pažangos.

Programą įgyvendina 13 valstybės institucijų ir įstaigų. Užsienio reikalų ministerijos, kaip Programos koordinatorės, vienas svarbiausių uždavinių yra ne tik pagal kompetenciją įgyvendinti numatytas priemones, bet ir sutelkti valstybės institucijas tam, kad jos į savo specializuotą veiklos sferą įtrauktų ir su Lietuvos diaspora susijusius projektus.

„Globalus tinklas Lietuvai – Global Lithuania Network“ – Užsienio lietuvių departamento sukurta paskyra socialiniame tinkleFacebook. Tai erdvė, skirta bendrauti Lietuvos diasporai ir visiems, kuriems įdomu, kaip ir kuo gyvena lietuviai visame pasaulyje. Čia Lietuvos institucijos skelbia savo informaciją, užsienio lietuvių organizacijos informuoja apie savo veiklą.Facebook paskyroje taip pat diskutuojama aktualiomis temomis, nuolat atnaujinamas renginių kalendorius. Čia galite rasti praktines „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo ir kitas su Lietuvos diaspora susijusias iniciatyvas.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu