Daugiau 
 

XII teatro festivaliui Čikagoje pasibaigus

Čikagoje spalio 10-12 dienomis vykusio XIII Teatro festivalio dalyviai savo pasirodymais Jaunimo centre bandė užkariauti teatro mėgėjų širdis, o Teatro festivalio rengėja ¬– JAV LB Kultūros taryba ¬– su būriu talkininkų jau beveik pusę metų kvietė atvykti žiūrovus į šį renginį. Deja, žiūrovų buvo ne tiek daug, kiek norėta, tačiau festivalio dalyvių nuotaika, pasibaigus renginiui, buvo pakili. Ir kaip viena žiūrovė, išeidama po spektaklio, savo draugei sakė: „Tegul tie, kurie neatėjo, dabar graužia nagus“.

Tačiau apie viską iš pradžių. Teatro festivaliui pradėta ruoštis prieš metus. Tada spaudoje ir pasirodė pirmosios užuominos apie būsimą renginį. Derinimas, susirašinėjimas, kvietimai, posėdžiai, telefoniniai pokalbiai truko apie dešimt mėnesių, kol galų gale tapo aišku, kad į XIII teatro festivalį Čikagon atvyksta keturi teatrai ¬– du iš JAV ir po vieną iš Kanados bei Lenkijos. Be to, svečio teisėmis atvyksta Jurbarko Konstantino Glinskio teatras iš Lietuvos.

Taigi, festivalis tapo tarptautiniu. Šalia to Čiurlionio galerijoje buvo suruošta puiki paroda „Išeivijos teatras JAV“, už ką reikėtų padėkoti ne tik parodų kuratorėms Redai Blekienei ir Astai Zimkienei, bet ir Jonui Kupriui, rodančiam savo nuotraukas, Balzeko lietuvių kultūros muziejui, paskolinusiam parodai senųjų spektaklių afišas, Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, leidusiam panaudoti jų archyvuose saugomas Jono Tamulaičio nuotraukas ir buvusių spektaklių programėles, bei Rūtai Pakštaitei Cole ir Giedrei Gillespie, atnešusioms medžiagos parodai iš savo asmeninių archyvų.

Šiemet festivalis įdomus tuo, kad į jį buvo atvežtos vien komedijos ir kad visų teatrų režisierės – moterys (o ar seniai buvo laikai, kai vyrai moterų režisierių nenorėjo įsileisti?). Komedija – žanras sunkus. Stovint ant scenos reikia ne juokinti dėl juokinimo, o suvaidinti situacijas kuo tikroviškiau, kad jos pačios alsuotų komiška nuotaika, būtų kuo geriau suprantamos žiūrovams ir keltų nuoširdų juoką. Kartais tai nėra lengva ir profesionalams aktoriams, o čia – aktoriai-mėgėjai. Reikia pasakyti, kad visi teatrai su užduotimi susidorojo. O dėl profesionalumo? Manau, kad svarbu vaidinti iš širdies, svarbu, užlipus ant scenos, atiduoti visą save. O ar pastebėjote, kokie ypatingi jie – tie neprofesionalūs aktoriai? Kaip jie jaudinasi prieš spektaklį, kaip jie ateina nusilenkti po spektaklio? Juk jie negauna nė mažiausio atlygio! Tačiau kaip niekas jaučia, ko verta ta iš žiūrovų salės plūstelėjusi energija. Jie žino, kad jeigu viską atiduosi, įvyks ryšys su žiūrovais ir tai bus atrasta tiesa.

Teatro grupės „Langas“ (Detroit, JAV, režisierė Jūratė Mikulevičienė), teatro studijos „Žalios lankos“ (Toronto, Kanada, režisierė Daiva Botyrienė), mums, čikagiečiams, gerai pažįstami teatro sambūrio „Žaltvykslė“ (Čikaga, JAV, režisierė Ilona Čiapaitė), Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro (Lenkija, režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) aktoriai nešė džiaugsmą atėjusiems pažiūrėti festivalio spektaklių, ir žiūrovai už tai jiems atsidėkojo plojimais.

Paskutiniąją festivalio dieną festivalio dalyvius atvyko pasveikinti Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis ir JAV LN KV pirmininkė Sigita Šimkuvienė.

Vertinimo komisijos nariams Kęstučiui Nakui, Laimai Day ir Vincui Lukui teko nelengvas uždavinys – išrinkti tuos, kas buvo geriausi. Tačiau ateina laikas, kai apdovanojimus reikia įteikti. Tai buvo padaryta paskutinę festivalio dieną.

Geriausio antro plano aktoriaus vardą pelnė Arūnas Paransevičius (Robertas, Bernardo draugas, teatro studijos „Žalios lankos“, Toronto, Kanada, spektaklyje Marc Camoletti „Vakarienė vištidėje“), geriausia antro plano aktore paskelbta Monika Adomaitytė (Teatro sambūrio „Žaltvykslė“, Čikaga, JAV, spektaklis Keturakio „Amerika pirtyje“), o geriausiu jaunuoju aktoriumi tituluotas Arnoldas Vaznelis (Jonas Geležėlė Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro, Lenkija, spektaklyje Balio Sruogos „Dobilėlis penkialapis“).

Už geriausią scenografiją apdovanota Ilona Čiapaitė (Teatro sambūrio „Žaltvykslė“, Čikaga, spektaklis Keturakio „Amerika pirtyje“). Geriausia kostiumų kūrėja pripažinta Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė (Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro, Lenkija, spektaklis Balio Sruogos „Dobilėlis penkialapis“).

Geriausia režisiere tituluota Ilona Čiapaitė (Teatro sambūrio „Žaltvykslė“, Čikaga, spektaklis – Keturakio „Amerika pirtyje“). Geriausias pagrindinis aktorius – Ramūnas Paulauskas (Vincas, siuvėjas Teatro sambūrio „Žaltvykslė“, Čikaga, spektaklyje Keturakio „Amerika pirtyje“). Geriausia pagrindinė aktorė – Milena Ivaniukas (Teatro studija „Žalios lankos“, Toronto, Kanada. Siuzeta (virėja) Marc Camoletti „Vakarienė vištidėje“).

Jurbarko Konstantino Glinskio teatras (režisierė Danutė Budrytė-Samienė) iš Lietuvos atvežė JAV mažiesiems lietuviukams Birutės Pūkelevičiūtės spektaklį „Rimas pas Kęstutį“. Teatro aktoriai buvo festivalio svečiai ir, parodę spektaklį čikagiečiams, išvyko į kelionę po JAV lituanistines mokyklas. Jie lankysis Detroit, Cleveland, New Jersey.
Festivalis baigėsi, apdovanojimai išdalinti, visi dalyviai gavo asmenines dovanėles ir po rožės žiedą. Smagu buvo matyti ant scenos stovintį didžiulį būrį aktorių, kurie nuoširdžiai dalinosi savo jausmais su žiūrovais. Ačiū Jums visiems už tai, kad ir po sunkių darbų renkatės, kad, kaip sakė „Lango“ režisierė Jūratė Mikulevičienė, žaidžiate ypač sunkią „repeticijų ruletę“, laukdami visiems tinkamo laiko susiėjimui. Už tai mes, žiūrovai, esame Jums dėkingi. Linkime Jums visiems kuo geriausios kūrybinės sėkmės ir naujų sumanymų.

Padėkoti norisi ir visai XIII teatro festivalio komandai, kuri visus metus sutartinai dirbo ir kuriai sumaniai vadovavo JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Rūta Pakštaitė-Cole. Ačiū visiems tiems, kurie priglaudė, vežiojo, maitino tą gražų, menui atsidavusių žmonių, būrį. Didžiulis ačiū Lietuvių Fondui už didelę paramą šiam festivaliui, už supratimą ir palaikymą. Atsisveikiname ir tikimės, kad tai ne paskutinis mūsų susitikimas.

Nuotraukose:

Scena iš Teatro studijos „Žalios lankos“, Toronto, Kanada, spektaklio Marc Camoletti „Vakarienė vištidėje“). Siuzeta (virėja) - Milena Ivaniukas, pelniusi XIII teatro festivalio geriausios pagrindinės aktorės vardą, ir Robertas (Bernardo draugas) - Arūnas Paransevičius, geriausias antro plano aktorius. (Jono Kuprio nuotr.)

Scena iš Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro spektaklio Balio Sruogos „Dobilėlis penkialapis“. Režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė apdovanota už geriausių kostiumų sukūrimą. Antroje eilėje pirmas iš kairės geriausiu jaunuoju aktoriumi tituluotas Arnoldas Vaznelis (Jonas Geležėlė). (Jono Kuprio nuotr.)

Teatro sambūris „Žaltvykslė“, pelnęs keturis festivalio apdovanojimus. („Žaltvykslės“ archyvo nuotr.)
Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis. (Dainos Čyvienės nuotr.)

Laima Apanavičienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu