Daugiau 
 

Aktualu gaunantiems pensiją Lietuvoje

10/13/2017 Aidas
sodra-1062-e1508072063102

Primename, kad Lietuvoje pensiją gaunantys ir gyvenantys užsienyje asmenys turi kasmet pateikti Sodros Užsienio išmokų tarnybai pažymą apie gyvenamąją vietą arba notarinį liudijimą, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Šią notarinę paslaugą LR piliečiams, pateikusiems galiojantį pasą, teikia LR konsulatai JAV.

Išsami informacija apie pensijos skyrimą ir mokėjimą teikiama „Sodros“ („Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos“) interneto svetainėje: www.sodra.lt.

Kokius dokumentus privaloma pateikti?

Jei norite, kad pensija toliau būtų mokama, Sodros Užsienio išmokų tarnybai reikia pateikti:

- prašymą tęsti pensijos mokėjimą, nurodant tikslią gyvenamąją vietą kitoje valstybėje (Prašymo formą rasite: www.sodra.lt skiltyje „Formos ir šablonai“).

- pažymą iš gyvenamosios vietos valstybės kompetentingos įstaigos, jog toje valstybėje nepaskirta pensija už stažo laikotarpius, už kuriuos gaunama pensija iš Lietuvos. Tokią pažymą Jums pageidaujant gali gauti pati Sodros Užsienio išmokų tarnyba. Jei dokumentai tvarkomi per kompetentingą gyvenamosios vietos įstaigą, šiuos dokumentus sutvarko pati įstaiga

- nurodyti asmeninės sąskaitos rekvizitus. Sąskaita gali būti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje veikiančioje kredito įstaigoje. Jeigu pageidaujate gauti pensiją į sąskaitą, esančią užsienyje veikiančioje kredito įstaigoje, reikia nurodyti pageidaujamą pensijos mokėjimo periodiškumą (kiekvieną mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per pusmetį arba vieną kartą per metus), taip pat nurodyti kredito įstaigos pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (BIC) ir sąskaitą tarptautiniu IBAN formatu.

Šiuos duomenis galima pateikti asmeniškai Sodros Užsienio išmokų tarnybai arba per atitinkamą įstaigą valstybėje, kurioje gyvenate.

Svarbu! Jei norite, kad pensijos mokėjimas būtų tęsiamas, kasmet spalio-gruodžio mėnesiais Sodros Užsienio išmokų tarnybai turite pateikti užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą apie gyvenamąją vietą toje valstybėje arba LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno arba užsienio valstybės, kurioje asmuo gyvena, notaro patvirtinimą, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Šis dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip tų metų spalio 1 d. (Pažymos formą rasite: www.sodra.lt skiltyje „Formos ir šablonai“).

Laiku negavus minėto dokumento, pensijos mokėjimas nuo ateinančių metų sausio 1 d. bus stabdomas. Pateikus trūkstamą dokumentą, pensijos mokėjimas pratęsiamas nuo jos mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu pensijos gavėjui teisė gauti šią pensiją buvo išlikusi.

Dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR tarptautinius įsipareigojimus numatyta kitaip.

Pensijos mokėjimas išvykus

Jei išvykstate į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybę, ar Šveicariją, pateikus prašymą, Jums bus sumokėta pensija už mėnesį, kai deklaruotas išvykimas. Jei išvykstate į kitą valstybę, Jums bus išmokėta pensija už išvykimo mėnesį.

Jei nuolat gyventi į užsienį išvyksta išankstinės, valstybinės nukentėjusių asmenų, valstybinės nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių, valstybinės mokslininkų pensijos ar kompensacijų už darbą ypatingomis sąlygomis bei transporto išlaidų kompensacijų gavėjas, jam pensijos ar kompensacijos mokėjimas bus nutrauktas. Mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos. Pateikus prašymą, šios pensijos ir kompensacija gali būti išmokamos už šešis mėnesius į priekį, tokio dydžio, kokio buvo išvykimo mėnesį, ir toliau nebemokamos. Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas gali būti pratęstas tik tuo atveju, jei asmuo išvyksta gyventi į ES ar EEE valstybę, ar Šveicariją. Kitais atvejais šios pensijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos.

Pensija pagal galiojančius teisės aktus ar tarptautines sutartis gali būti pervedama į užsienio valstybėje esančią Jūsų sąskaitą. Už pensijos persiuntimo išlaidas gavėjas nemoka. Gavėjas apmoka išlaidas, susijusias su išmokų įskaitymu į jo asmeninę sąskaitą užsienio kredito įstaigoje.

Lietuvos ambasados JAV informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu