Daugiau 
 
03/20/2020

Lemonto centre suplevėsavo Lietuvos Nepriklausomybės 30-io trispalvė
Kovo 10-os vidurdieny Lemonto centre, prie paminklo veteranams,  iškilmingai, kartu su Amerikos vėliava buvo iškelta Lietuvos trispalvė. Tai tradicinis Lemonto apylinkės Lietuvių bendruomenės (LB) valdybos renginys, suvienijęs skirtingas kultūras, istorijas, tradicijas ir papročius sukūrusias ir išsaugojusias Amerikos ir Lietuvių tautas. Pastarasis renginys buvo ypatingas, nes šiais metais lietuviai švenčia trisdešimtąsias Lietuvoje atkurtos Nepriklausomybės metines.    

Daugiau
03/20/2020

Vlado Putvinskio-Pūtvio 91-ųjų mirties metinių paminėjimas Šaulių namuose
Jau tradicija tapo, kad Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio mirimo metinių minėjimas minimas Šaulių namuose. Jį organizuoja Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė. Šį kartą, susidarius tokiai situacijai dėl koronaviruso, nebuvo šaulių Vėliavų rikiuotės bažnyčioje. Rinkomės Šaulių namuose. Įžanginį žodį tarė Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje Kapelionas Jaunius Kelpšas.

Daugiau
03/13/2020

Šauliškas projektas – sveikinimas su Kovo 11-ąja!
Artėjant nuostabiai šventei, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, LŠS Išeivijoje šauliams kilo idėja – projektas Oak Lawn miestelio gatvėmis išvaikščioti sveikinimą Lietuvai: „Su Kovo 11, Lietuva“. Sveikinimas bus nusiųstas į šaulių žurnalą „Trimitas“ Lietuvoje.

Daugiau
03/06/2020

Čikagos lituanistinės mokyklos puota
Vasario 21 –osios vėjuotą vakarą į Čikagos lituanistinę mokyklą skubėjo būrys šventiškai nusiteikusių  svečių sudalyvauti jau daugelį metų rengiamoje ČLM lėšų telkimo puotoje. Šio renginio tikslas – suburti lietuvių bendruomenę ir paremti ČLM mokyklą, kuri jau 28 metus suteikia galimybę lietuvių šeimoms atrasti čia savo dalelę Lietuvos – moko vaikus pažinti Lietuvos istoriją, jos kalbą, kultūrą, gamtą ir žmones. Tad buvo nepaprastai smagu pamatyti tiek daug susirinkusių bendraminčių, neabejingų mokyklos idėjoms ir veiklai. Nepaprastai malonu, kad mokyklos nepamiršta ir buvęs ČLM kolektyvas: direktorės Jūratė Dovilienė ir Laima Apanavičienė, pavaduotoja Audronė Sidaugienė, mokytojos: Giedrė Starinskienė, Vitalija Mickienė, Jurita Tamošiūnienė, Eridana Šležienė ir kiti, buvę mokiniai ir tėveliai. Šventinį vakarą pradėjo ir visus pasveikino bei nuoširdų ačiū tarė mokyklos direktorė Vida Rupšienė, pavaduotoja Vilma Poliuvienė ir renginių kuratorė Sandra Krumhorn. Gero vakaro linkėjo ir darbštusis tėvų komitetas. Po turiningo pasibendravimo prie vakarienės stalo, scenoje pasirodė ir vakaro staigmena – žinoma muzikos grupė „Vairas“ iš Lietuvos. Grupė susikūrusi jau nuo 1960 m., o profesionalioje scenoje koncertuojanti nuo 1982 m. Nuotaikingos ir visiems pažįstamos dainos bei muzikantų nuoširdumas ir geranoriškumas nepaliko nei vieno abejingo – salėje vos užteko vietos visiems šokėjams. Visą vakarą lydėjo puiki atmosfera ir gera nuotaika – aidėjo dainos, sukosi šokėjų poros. Rėmėjų pagalba ištuštėjo  aukciono lentynos, skambėjo juokas ir linksmi pokalbiai. Vakaro svečiai išsiskirstė išsinešdami pačius geriausius įspūdžius.  Ilgiausių metų ČLM! Iki kitų susitikimų! Mokytoja Jovita Bickus   Nuotraukų autorė – Viktorija Šileika     

Daugiau
03/06/2020

Parapijos metinis susirinkimas
Kovo 1-osios saulėtą sekmadienio rytą parapijiečiai rinkosi į šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Šv. Mišias atnašavo mūsų mylimas kunigas Gediminas Keršys. Po Mišių visi skubėjome į Parapijos salę. Čia mūsų laukė skanūs pietūs, Parapijos metinis susirinkimas ir sveikinimai gimtadienio proga. Susirinkimą pradėjo Klebonas Jaunius Kelpšas. Buvo pristatytas finansų komitetas. Jo sudėtyje: Jaunius Kelpšas, Gediminas Keršys, Audra Zakarauskas, finansininkas Bill Carroll, Juozas Polikaitis, Antanas Rašymas, Joana Stoškus, Michael Banky.

Daugiau
03/06/2020

Prezidentui Valdui Adamkui skirta paroda Čikagoje sukvietė susiburti tauragiškius
Vasario 22 d. viename iš Čikagos priemiesčių Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, įsikūrusioje Lietuvių dailės muziejaus meno galerijoje „Siela“ vyko fotografo Renaldo Malycho parodos „Mano šalies prezidentas“ pristatymas, jame dalyvavo ir nuotraukų autorius. Tai jau antroji tauragiškio paroda, skirta Prezidentui Valdui Adamkui.

Daugiau
03/06/2020

Čikagos lietuvių Rotary klubo Metų žmogaus apdovanojimai
,,Kažkur toli, kur siela mūsų ganosi ieškodama prasmės,/Nepastebėtas aukso gabalėlis žiba./Atraskim jį ir džiaukimės visi,/Kol šviesą savo jis visiems dalina.” –šiais žodžiais Čikagos lietuvių Rotary klubo Metų žmogaus apdovanojimų vakarą, vykusį vasario 21 d. Pasaulio lietuvių centre įsikūrusioje galerijoje ,,Siela“, pradėjo vakaro vedėjai Sandra Scedrina ir Antanas Steponavičius. ,,Išrinkti geriausius – visada nelengva užduotis. Ypač kai jūs – geresni vieni už kitus. Norime išskirti tuos, kurie savo idėjomis, vertybėmis ar veikla daro įtaką mūsų lietuviškam gyvenimui toli nuo Lietuvos. Be galo didžiuojamės, kad čia gyvenantys lietuviai tausoja lietuvišką paveldą ir kultūrą. Džiaugiamės, kad toli nuo tėvynės neprarandate mus visus jungiančio ryšio su Lietuva, saugote kalbą, tradicijas ir papročius. Ačiū Jums už lietuviškos dvasios puoselėjimą!”, – rotariečių vardu jie kreipėsi į vakaro svečius.

Daugiau
02/28/2020

Projekto „Misija Sibiras” fotografijų parodoje nuoširdi pagarba tremtiniams
Vasario 15 – tos dienos vakarą lietuvių meno galerijoje „Siela“ buvo atidaryta projekto „Misija Sibiras“ fotografijų paroda. Nuotraukose buvo galima išvysti paskutinių 15-kos metų projekto dalyvių akimirkas, kuriose susikaupimas, džiugesys, nuovargis ir kiti jausmai, lydintis „Misija Sibiras“ dalyvius bendro tikslo link – pagerbti lietuvių tremtinių atminimą.

Daugiau
02/28/2020

Užgavėnės Čikagos lituanistinėje mokykloje
Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant prisišaukti pavasarį. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, blynai, „Lašininio“ ir „Kanapinio“ kova, „Morės“ deginimas. Tikima, kad jei per Užgavėnes gerai ir sočiai valgysi, būsi sotus ir stiprus visus metus.

Daugiau
02/28/2020

Viena tauta – viena šeima
Vasario 15 –tą dieną, Santa Marija Del Popolo parapijos salėje esančioje Mundelein miestelyje, Ilinojaus valstijos šiaurėje, jau nuo pat ankstyvo ryto skambėjo lietuvių kalba, šurmuliavo būrelis energingų tautiečių besiruošiančių iškilmingam įvykiui. Tai JAV LB Waukegan-Lake County lietuvių apylinkės nariai ruošėsi iškilmingam prieš 102 metus paskelbtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo – Vasario 16-sios ir 30- sioms Kovo 11-sios šventinių datų paminėjimui.

Daugiau
02/21/2020

Sveikiname Lietuvą
Vasario 16-ąją visi iš naujo mokomės pasakoti, vertinti ir jausti savo istoriją. Smagu, kad galime džiaugtis šia švente. Valstybinė šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos Nepriklausomybės Aktui paminėti. Pasirašytas dokumentas skelbė, kad atkuriama Lietuvos valstybė ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Jį pasirašė 20 signatarų – Lietuvos krašto inteligentų. Visų klasių mokiniai kūrė, skaitė, rinko ir rašė ant iš spalvoto popieriaus iškirptų širdelių gražiausius žodžius Lietuvai. Šias  širdeles vaikai prilipino prie Lietuvos žemėlapio ir taip išreiškė lietuvišką žodį su meile, pasididžiavimu ir pagarba lietuvių kalbai, Tėvynei.

Daugiau
02/14/2020

Čikagoje atidaroma „Misija Sibiras“ paroda
Šiemet 15-iolikos metų jubiliejų švenčiantis projektas „Misija Sibiras“ Amerikoje organizuoja ne tik susitikimus su lietuviais, bet ir atidaro visų metų ekspedicijų akimirkas įamžinusią parodą. Čikagos Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“ vasario 16-osios išvakarėse atsidaranti paroda kvies vietos lietuvius prisiminti trėmimų istoriją ir susipažinti su istorijomis, parsivežtomis iš ekspedicijų.  

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu