Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

09/14/2018

Doleris prie dolerio
Rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, Čikagos lietuvių Rotary klubas (Rotary Club of Chicagoland Lithuanians) kviečia į tradicinį labdaros golfo turnyrą Old Oaks Cuntry Club (14200 S Parker Rd  Homer Glen IL 60491). Tai jau dešimtas golfo turnyras, tiek pat metų nuo įkūrimo mini ir pats Čikagos lietuvių Rotary klubas. Visos surinktos lėšos skiriamos paramos projektams. Galima dalyvauti visos dienos renginiuose, golfo turnyre, vakarienėje, koncerte – bilieto kaina $135.  Kas turi mažiau laiko ar nežaidžia golfo, gali pasirinkti tik vakaro programą, vakarienę ir koncertą, bilietas kainuos $75. Beje, vakaro dalyje koncertuos Renata ir Deivis iš Lietuvos, vyks tylusis ir atviras aukcionai. Dėl bilietų reikia paskambinti: Giedrius Šulnius, tel. 312 953 0965. Labdara Golfo turnyras, vykstantis kiekvienais metais rudenį, yra pagrindinis pinigų kaupimo renginys, teigia Linas Klimavičius, Rotary Club of Chicagoland Lithuanians prezidentas 2014/2015 metais, šiuo metu – klubo narys, atsakingas už tarptautinius projektus. Golfą gali žaisti daugiausia 144 žaidėjai vienu metu, paprastai vietos kiekvienais metais išparduodamos ir dar trūksta. Per dieną į abi renginių dalis įprastai susirenka apie 200-250 svečių. Svarbu paminėti, kad šimtas procentų paaukotų lėšų tenka paramai, klubo nariai negauna jokio atlygio. Iš surinktų aukų sumokama organizavimo išlaidos, o visas pelnas tenka paramai. Džiugu, kad ateina dosnūs žmonės, sako rotarietis Linas Klimavičius. Jau kelinti metai iš eilės, atskaičiavus sąnaudas, paramai tenka apie apie 70 – 80 000 dolerių. Vėl insulino pompos Rotary organizacijos veikla yra filantropinė, ir Rotary Čikagos lietuvių klubas vykdo įvairius  paramos projektus tiek Valstijose, tiek Lietuvoje. Per Rotary lietuvių klubo veiklos dešimtmetį paramos veikla dažniausiai nukreipta pagelbėti vaikams. Kas bent kiek seka klubo veiklą, prisimena, kad pirmaisiais organizacijos gyvavimo metais paramos lėšos buvo skirtos pirkti insulino pompas vaikams, sergantiems diabetu Lietuvoje. Tuo metu buvo ne tik finansuojamas pompų įsigijimas, bet ir daromas spaudimas ligonių kasoms, tarpininkavo politikai, kol galų gale kasos sutiko dotuoti pompų įsigijimą. Lino Klimavičiaus teigimu, padėjo ir tai, kad rotariečiai jau buvo šimtus jų nupirkę, ir kasoms nebereikėjo tiek daug  skirti lėšų. Insulino pompos yra brangios,  gali kainuoti ir iki 4000 eurų, tad daugeliui šeimų Lietuvoje tai yra neįmanomas finansiškai pirkinys sergančiam vaikui. Po tiek metų šiemet Rotary klubas grįžta prie to paties: golfo turnyro metu surinktos lėšos bus skiriamos pirkti insulino pompas sergantiems vaikams Lietuvoje.   Kaip paaiškino Linas Klimavičius, ligonių kasos kompensuoja tik tokią sumą pinigų už pompas, kuri padengia vieno konkretaus gamintojo kainą. Tai prastos kokybės pompos, neturinčios mažo dozavimo funkcijos, jų vaikams gydytojai tiesiog neišrašo. Pompų poreikis didelis, ir tėvai vėl prašo Rotary pagalbos. Vaikų dienos centrai Antras projektas, kuriam bus skirtos šiemet golfo turnyro metu surinktos lėšos, tai Vaikų dienos centrai Lietuvoje. Čikagoje dvidešimt metų veikia organizacija „Vaiko vartai į mokyklą“, remianti Lietuvoje vaikus, augančius socialinės rizikos šeimose. Rotarietis Linas Klimavičius patikslina, kad labdaros organizacija išlaiko apie 400 vaikų įvairiuose dienos centruose, finansuoja kasdienes išlaidas. Neįsigilinusiam gali atrodyti, jog tai nelabai opi problema, tačiau Dienos centrai kai kuriems vaikams yra vienintelis išsigelbėjimas ir galimybė pasitraukti nuo alkoholizmo namuose kasdienybės, bedarbystės, asocialumo. Čikagos lietuvių Rotary klubas kartu su „Vaiko vartai į mokyklą“ organizacija planuoja remti ir mentorių, vadovų ugdymo programas bei padėti organizuoti stovyklas. Rotary galia Vienas iš stipriausių Rotary organizacijos aspektų, kad per visus savo gyvavimo metus nuo įkūrimo Čikagoje 1905-siais,  klubas yra sukaupęs pasaulinį fondą, kurio vertė yra virš kelių milijardų dolerių. Kiekvienas iš 32 000 Rotary klubų pasaulyje turi galimybę organizuoti lėšų telkimo vajų paramai, ir, surinkus pinigus konkrečiam projektui, rašomas prašymas į Rotary fondą. Jeigu projektas atitinka Rotary reikalavimus, organizacija tuos pinigus padvigubina ir patrigubina. Rotarietis Linas Klimavičius primena, kad prieš du metus klubas rinko lėšas Mamų unijai, Lietuvoje statančiai Šeimos namus, reabilitacijos centrą sunkiai sergantiems vaikams ir jų artimiesiems. Vienas paramos projektas pagal grantų sistemą yra parengtas ir priduotas aukštesnei Rotary pakopai tvirtinti ir paremti didesne suma.  Šio projekto vertė yra apie 100 000 dolerių. Linas Klimavičius sako, kadangi Rotary paramos reikalavimai yra griežti, jie negali išrašyti čekio kitai organizacijai ar remti namo statybos, tačiau finansuoja įsigyti medicinos įrangą, edukacines priemones, remia motinos ir vaiko sveikatos pagerinimo projektus. Čikagos lietuvių Rotary klubas laukia, kol namai bus pastatyti, kad galėtų prisidėti prie antro įrangos pirkimo projekto, kurio vertė taip pat bus apie 100 000 dolerių. Atvira Čikagos lietuvių Rotary klubas per gyvavimo dešimtmetį į savo gretas subūrė 27 narius. Klubo durys yra visiems atviros, kiekvienas gali dalyvauti savaitiniuose susirinkimuose, prisidėti prie vykdomų projektų, taip pat ir tapti klubo nariu. Čikagos lietuvių Rotary klubas kviečia rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, ateiti į tradicinį labdaros golfo turnyrą Old Oaks Cuntry Club (14200 S Parker Rd  Homer Glen IL 60491). Registracija golfui prasideda 12:00 val. dienos. Nuo 4:30 v.v. kviečiami registruotis vakaro svečiai: 5:00 v.v.  – kokteiliai, 6:00 v.v. – vakarienė, apdovanojimai, aukcionas, 8:00 v.v. – Renatos ir Deivio koncertas. Jūsų paaukotos lėšos, doleris prie dolerio, pakeis kitų žmonių gyvenimus. Vilma Kava Nuotraukose: Akimirkos iš ankstesnių metų labdaros golfo turnyrų

Daugiau
09/14/2018

Į klases duris atvėręs / Grįžta vasaros takais rugsėjis...
Nors lauke dar šilta kaip vasarą, bet laiko ratas nepaliaujamai sukasi. Rugsėjo 8 d. Čikagos lituanistinės mokyklos kieme nuo pat ankstyvo ryto skambėjo muzika. Su margaspalvėmis gėlių puokštėmis į mokyklą skubėjo dideli ir maži. Vaikų veiduose, pamačius draugus, švytėjo šypsenos. Visi skubėjo susipažinti arba susitikti jau pažįstamą mokytoją. O salėje laukė šventė, kurią papuošė mokinukai su raudonais balionais-širdelėmis, kurios simbolizavo mūsų visų meilę Lietuvai. Šiais metais mokykloje vyksta pamokos ne tik visose klasėse, bet turime ir besimokančių kalbą klasę. Pačius mažiausius (0-3m.) kviečiame į tėvų-vaikų klubą Žiogelis. O kam sunkiau sekasi paruošti namų darbus, ne bėda. Po pamokų veikia Namų darbų klasė, kur dešimtokai pasiruošę padėti. Ir šių metų naujiena – Etnografinis būrelis. Jis vyks po pamokų ir mokyklos vaikučiams bus nemokamas.  Visiems linkime sėkmingų naujų mokslo metų!  Pavaduotoja Vilma Poliuvienė

Daugiau
08/24/2018

ČLM kviečia naujiems 2018-2019 mokslo metams
Čikagos lituanistinėje mokykloje gausu naujų idėjų. Svarbiausias dalykas, kuriuo mokykla didžiuojasi - tai abiturientams skirta piniginė stipendija, kurią ČLM gali skirti mokyklą parėmusių mecenatų, aukotojų dėka. Tai piniginė stipendija, kurią šiemet gavo trys šauniausi abiturientai - Kipras Januška, Laurynas Zavistanavičius ir Stefanija Rekašiūtė. Kiekvienas norintis gauti stipendiją abiturientas, privalėjo įvykdyti tam tikrus reikalavimus. Reikiamą medžiagą pagal reikalavimus surinko ir komisijai pristatė 7 mokiniai, bet tik trims pasisekė gauti stipendiją. Kiekvienas abiturientas gavo 1000 dolerių stipendiją, kurią galės panaudoti mokslams universitete arba kitoje aukštojoje mokykloje.

Daugiau
08/17/2018

LTSC svajonė išsipildė!
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras jau keletą metų svajojo apie naują pastatą - antrą patalpą. Atrodo, kad tai svajonei buvo lemta išsipildyti pirmadienį, rugpjūčio 13 d., 1:00 v.p.p. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras įsigijo pastatą Lemonte, 15533 129th Street, visai netoli Pasaulio lietuvių centro. Buvo gauta paskola is Lietuvių fondo. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra dėkingas Fondui už pasitikejimą. LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas Nuotraukose - naujasis pastatas ir jo pirkimo sutarties pasirašymas

Daugiau
08/10/2018

Šaulių mini sąskrydis Putname
Liepos 29d., sekmadienį, Putname vyko šaulių mini sąskrydis. Jis buvo skirtas Rimantui Šalaviejui atminti ir paminėti pasieniečių žuvusių Medininkų kontrolės poste žūties 27-ąsias metines. 1991 m. liepos 31-osios naktį Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų kontrolės poste per omonininkų išpuolį buvo žiauriai nužudyti Lietuvos policijos pareigūnai Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas ir muitinės pareigūnai Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius, Ričardas Rabavičius. Tik sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę medikams pavyko išgelbėti. Rimantas Šalaviejus beveik 4 metus buvo „Baltijos“ jūrų šaulių kuopos vadas, LŠSI vado pavaduotojas. Ne kartą apdovanotas už aktyvią šaulišką veiklą. Tai jo iniciatyva buvo liepos paskutinį sekmadienį sukviesti šaulius į mini sąskrydį jo pamėgtoje poilsiavietėje prie Thunderbird ežero. Dabar tuo pačiu (jau po jo mirties) mes minime ir jo atminimą. Sąskrydis prasidėjo šaulio malda ir tylos minute, pagerbiant mirusį Rimantą Šalaviejų ir žuvusiuosius Medininkuose. Žygis, maudynės, pietūs, konkursai, pasibendravimas prie laužo – tokia buvo sąskrydžio eiga. Puikus oras, pakili nuotaika lydėjo mus visą nuostabų sekmadienį. 1.7 mylios – tai tokią trasą iki ežero turėjo įveikti dalyviai. Teko paprakaituoti, nes vietovė kalvota. Nuostabus pliažas. Atsigaivinome vėsokame vandenyje, pailsėjome ir vėl į trasą. Dabar jau lygesnė vietovė ir trumpesnis kelias (1.4 mylios). Grįžę pasistiprinome ir pradėjome konkursus. Smiginio mėtymas. Daug emocijų. Nugalėtojais tapo Benas Šalaviejus (1 vieta) , Rasa Marganavičius (2 vieta). 3 vietą pasidalino Kristina Balniūtė ir Irena Šalaviejienė. Baudų mėtymo konkursas. 1 vieta – Rasa Marganavičius. 2 vieta -Vidmantas Stankus. 3 vieta Danutė Vaišys. „Pupų“ mėtymo kunkurso nugalėtoja Danutė Vaišys. 2 vietą pasidalino Irena Šalaviejienė ir Vidmantas Stankus. 3 vieta- Lukas Šalaviejus. Pavargę po konkursų susėdome prie laužo. Dar žaidimas, pokalbiai... Namo skirstėmės pilni įspūdžių ir pailsėję nuo kasdienybės šurmulio. Šalaviejų šeimyna dėkoja visiems sąskrydžio dalyviams už nuoširdumą, gerą nuotaiką ir kitais metais liepos paskutinį sekmadienį vėl pakvies į mini sąskrydį. Irena Šalaviejienė „Baltijos“ jūrų šaulių kuopos šaulė Beno Šalaviejaus, Kristinos Balniūtės nuotraukos

Daugiau
08/03/2018

Pasaulis yra geriausias mokytojas
JAV LB Švietimo taryba kasmet apdovanoja nusipelniusį JAV lituanistinės mokyklos mokytoją. Jam įteikiamas JAV LB Švietimo tarybos apdovanojimas ,,Gintarinis obuoliukas“ ir 1000 dol. piniginė premija. 2017 metais „Gintarinis obuoliukas“ įteiktas Maironio lituanistinės mokyklos (Lemontas, IL) darželio ir lietuvių kalbos mokytojai Kristinai Vyšniauskienei. Kristina – 16-oji JAV lituanistinių mokyklų mokytoja, gavusi šį apdovanojimą, kurio mecenatas yra Lietuvių Fondas. Garbingo apdovanojimo proga pakalbinome Kristiną Vyšniauskienę.

Daugiau
08/03/2018

Smagi vasaros šventė. Joje ir aš buvau...
Liepos 28 dieną, šeštadienį, Waukegan-Lake County apylinkės lietuviai smagiai leido laiką gamtoje, tradicinėje apylinkės vasaros šventeje-piknike Forest Preserve parke, Vernon Hills. Puiki diena, geras oras, graži gamta ir aplinka, puiki organizatorių paruošta šventės programa su smagiais žaidimais, varžybomis, rugtynėmis, dainomis ir šokiais, neleido ramiai nusėdėti. Kiekvienas, kas šioje šventeje buvo, gali sakyti: Ir aš čia buvau, lietuviškos giros ragavau, pyragais vaišino, dešras keptas ant laužo valgiau, nuo užkandžių stalai lūžo. Ne tik valgiau ir gėriau skanią girą, liksmybių ir džiaugsmo, juoko, šypsenų ir geros nuotaikos buvo daug, geri prisiminimai ir įspūdžiai liks prisiminimuoe. O kas čia dėjosi ir vyko, geriau matyti iš šventėje užfiksuotų akimirkų.

Daugiau
07/27/2018

Ypatinga World Legacy Leadership dovana Pasaulio lietuvių centrui
Liepos 20 – 22 dienomis Pasaulio lietuvių centre Lemonte buvo vykdomas Šiaurės Karolinos „World Legacy“ 170-tosios lyderių grupės („WorldLegacy NC170 Leader Team“) projektas.

Daugiau
07/27/2018

Mirė Lietuvos partizanė Liudvika Kaminskaitė – Kelpšienė
Liudvika Kaminskaitė – Kelpšienė gimė 1930 m. sausio 6 d. Surdegio kaime, Anykščių rajone. Augo 20 ha žemės ir parduotuvę turėjusioje gausioje ūkininkų, Emilijos ir Jono Kaminskų, šeimoje, kartu su broliais ir seserimis.

Daugiau
07/27/2018

Muziejuje skambėjo šeimos koncertas
Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir vasarą savo lankytojus ir rėmėjus džiugina renginiais. Birželio pabaigoje muziejuje šeimos muzikinį pasirodymą surengė muzikologas, Kauno technologijos universiteto profesorius dr. Darius Kučinskas kartu su dukra Martyna ir žmona Aušra. Tai buvo pirmasis, bet gal ne paskutinis muzikų šeimos, atvykusios iš Lietuvos, koncertas.

Daugiau
07/20/2018

„Lituanikos“ skrydžio 85-ųjų metinių minėjimas Čikagoje
Šiemet, 2018 m. liepos 15 dieną, karštą sekmadienio rytą, Čikagos Marquette Park rajone buvo minimas Dariaus ir Girėno skrydžio 85-metis. Minėjimas prasidėjo prie paminklo, skirto legenda tapusių pilotų, skrydžiui. Paminklas buvo pastatytas Čikagos lietuvių pastangomis 1935 m., praėjus dvejiems metams po tragiškos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties.

Daugiau
07/20/2018

,,Dainava” su ,,Alatėja” – lyg viena didelė šeima, švenčianti gyvenimą kartu
Prieš 10 metų, kuomet buvo nuspręsta padaryti metų pertrauką Michigano valstijoje esančioje stovykloje ,,Dainava“ kas vasarą vykstantiems mokytojų tobulinimosi kursams, sužinojusios tai ,,Alatėjos“ klubui priklausančios moterys, tuo metu dirbusios mokytojomis Čikagos lituanistinėje mokykloje ir kiekvieną vasarą savaitę praleisdavusios su kolegomis ,,Dainavoje“, nusprendė pabandyt tą atsiradusią tuštumą užpildyti.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu