Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

12/14/2018

Muziejuje – spalvingi siuvinėti paveikslai
Spalvotų siuvinėtų paveikslų ekspozicija, iškabinta hole, priešais centrines duris, pasitinka kiekvieną, kuris užeina į Balzeko lietuvių kultūros muziejų. Tai Lietuvoje gyvenančios Utenos krašto tautodailininkės Valerijos Nagienės kūriniai.

Daugiau
12/07/2018

Kviečiame į prieškalėdines pamaldas
Lietuviškos pamaldos gruodžio mėnesį šiaurinio Ilinojaus lietuviams vyks jau šį sekmadienį gruodžio 9 d. 2 val. p.p. Santa Maria del Popolo parapijos koplyčioje, 116 North Lake Street, Mundelein, IL. 60060.

Daugiau
12/07/2018

LTC lankėsi ypatingas svečias
Lapkričio 22 d. Lituanistikos tyrimo centre lankėsi Lietuvos vyriausias archyvaras Ramojus Kraujelis bei Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys, lydimi LR Generalinio konsulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus. Svečiai apsilankė naujose LTC patalpose Lemonte ir pateikė metodinių patarimų, kaip racionaliau organizuoti archyvų darbą, kaip tinkamiau pritaikyti patalpas naujam LTSC archyvų pastatui.  Svečiai susipažino su LTC stažuotojais ir talkininkais. Taip pat kalbėtasi apie LTC vaizdo archyvą ir galimybes jį skaitmeninti bei padaryti prieinamą visuomenei, aptartos bendradarbiavimo galimybės. LTC jau daugelį metų bendradarbiauja su Lietuvos archyvarais, siekdamas išeivijos archyvus populiarinti Lietuvoje. Kristina Lapienytė

Daugiau
11/30/2018

Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus mjr. Jono Šimkaus 50-osioms mirties metinėms
Lietuvos kariuomenės savanoris, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, Šaulių sąjungos ugniagesių inspektorius, aktyvus Detroito lietuvių benduomenės ir Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Detroito skyriaus narys, šaulys, majoras Jonas Šimkus gimė 1889 m. vasario 1 d. Rytų Vydutaičių kaime, Kulmenų valsčiuje, Tilžės apskrityje ūkininkų Jono ir Elskės (merg. – Juozapaitytė) Šimkų šeimoje. Pakrikštytas buvo Piktupėnų lietuviškoje evangelikų liuteronų bažnyčioje. Jo vaikystės ir brendimo metai praėjo senoje Rytprūsių Lietuvoje, kur vaikai augo ir žaidė kalbėdami lietuviškai. Daugumoje bažnyčių buvo meldžiamasi lietuviškai ir giesmės giedamos lietuviškos. 1905-1911 metais tame krašte lietuvybė buvo vyraujanti ir tik prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą Vokietijos valdžia pradėjo aktyviau vykdyti vokietinimo akciją. Jos vykdymui buvo panaudota bažnyčios, mokyklos ir kariuomenė. Šios akcijos rezultatai nebuvo palankūs lietuviams ir jau po kurio laiko vietos lietuviškas jaunimas ėmė krypti vokiečių pusėn.

Daugiau
11/30/2018

Lai dzivu Latvija!
Ką tik,  lapkričio 18 dieną, šiauriniai Lietuvos kaimynai latviai iškilmingai  paminėjo savo valstybės  Nepriklausomybės šimtmetį. Tad šie 2018-ji  metai yra  ypatingi ne tik mums lietuviams, bet ir kitoms Europos tautoms,  ypač  broliškoms  Baltijos valstybėms Latvijai ir Estijai,  švenčiančioms  savo nepriklausomybės paskelbimo šimtmečius.  Mums buvo smagu ir gera  būti kartu,  pasveikinti juos,  pasidžiaugti  šiuo reikšmingu momentu ir ištarti  -  LAI  DZIVU LATVIJA !

Daugiau
11/30/2018

Iškilmingos Vėlinių Mišios PJ Matulaičio Misijos bažnyčioje
Vėlinės – visų mirusiuųjų pagerbimo šventė. Tai susitikimas dviejų didžiųjų pasaulių: tylaus ir paslaptingo, niekada nepamirštamo Vėlių Pasaulio ir Žemės žmonių Pasaulio. Tai šventė, lyg laiškas į „Anapus“. Pakyla visas Žemės žmonių Pasaulis pagerbti savo mirusius mylimuosius. Visų Šventųjų ir Vėlinių šventė tapo viena iš populiariausių rudens švenčių. Senovėje populiari mirusiųjų kulto dalis išliko iki šių dienų. Šią šventę papuošia Vėlinių koncertai, pasaulį išvydo gražiausi skulptorių kūriniai - kryžiai, muzikų kūriniai, poetų - Justino Marcinkevičiaus, Adomo Mickevičiaus knygą - 4 dalių poema „Vėlinės“, kurią poetas rašė visą savo gyvenimą. Tai meilės ir kančios istorija, pasaulio sudėtingumo paslaptys, maldingas susitikimas dviejų pasaulių. Šią poemą Vėlinių dieną Lietuvoje teatro aktoriai skaito bažnyčiose.

Daugiau
11/30/2018

Paroda Čiurlionio galerijoje
Čiurlionio galerija ir filatelistų draugija ,,Lietuva” kviečia į vaikų piešinių parodos-konkurso vaikams „Mano Lietuva“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui pažymėti, parodos atidarymą š. m. gruodžio 1 d. 2 val. p. p. Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Konkurso rengėjai 4 amžiaus grupėse išrinko 12 nugalėtojų. Išleisti nugalėtojų pašto ženklai, galiojantys JAV, kurie nugalėtojams bus įteikti parodos atidarymo metu.  Taip pat nugalėtojai bus apdovanoti piniginėmis premijomis. Konkurse dalyvavo 113 JAV lituanistinių mokyklų mokinių. Parodos kuratorius – dr. Audrius Plioplys.

Daugiau
11/30/2018

Padėkime, kad vargstančių šeimų mažyliai nebūtų atskirti nuo mamų!
Šiemet jau penkti metai, kai Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija rengia kalėdinį vajų, skirtą paremti „Motinos Teresės Šeimų namus“ Šiauliuose. Prieš penkerius metus čia galėjo prisiglausti tik dvi šeimos; gerų žmonių aukų dėka Šeimų namuose dabar prieglobstį gali surasti iki trylikos šeimų.

Daugiau
11/09/2018

Lietuvių Fondo pokylis ,,Visi mes esam Lietuva”
Lietuvių Fondas (LF) lapkričio 3 d. jau 56-ą kartą pakvietė savo narius, aukotojus, rėmėjus į pokylį ,,Visi mes esam Lietuva”, kuris vyko Pasaulio lietuvių centre. Smagu, kad LF narių ir aukotojų dosnumu ir šios organizacijos darbais džiaugėsi ne tik pavieniai asmenys, LF nariai ir rėmėjai. Į elegantiškomis Evelinos Karalienės puokštėmis papuoštą salę dar gerokai prieš šventės pradžią atvyko ir diplomatinio korpuso, JAV LB Krašto valdybos ir  įvairių organizacijų atstovai, taip pat svečiai iš Jungtinės Karalystės, Kanados, Lietuvos, Meksikos, JAV California, Ohio, Indiana valstijų.

Daugiau
11/09/2018

Ar išlaikysime lietuvišką pilietybę?
Jau ilgus metus daugeliui išeivių, gyvenančių ne Lietuvoje, o ypač tokiose šalyse kaip JAV, Australija, Kanada, kt., pilietybės išlaikymo klausimas yra itin aktualus ir svarbus. Tai ypač svarbu tiems, kurie planuoja sugrįžti atgal į Lietuvą. Nors nuo pat Konstitucinio Teismo išaiškinimo apie dvigubą pilietybę jau praėjo daugiau nei 10 metų, tačiau išeivijos formuluojamas poreikis ir svarba išlaikyti pilietybę vis dar neranda sprendimo kelių Lietuvoje. Kas yra daroma ne taip, kodėl pasaulio lietuviai vis dar negali turėti dvigubos pilietybės? Penktadienį į viešą diskusiją - paskaitą panagrinėti šios temos pakvietė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis.

Daugiau
11/09/2018

Vėlinės
Vėlines – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Tai yra vienybės, susitelkimo, rimties, ir susikaupimo diena, vykdant šventus tėvų ir protėvių priesaikus saugoti mirusiųjų atminimą. Tai šventė, kai  tikime nenutrūkstamu ryšiu tarp mūsų čia esančiųjų, ir brangių, mylimų išėjusių Anapilin. Sakralumas apgaubia šią dieną.

Daugiau
11/09/2018

Uždegus žvakę
Viską užsuko Daiva Guzelytė Švabienė. Choristai sakė, ji nešiojo šią mintį, puoselėjo, planavo. Dar vasarą pakalbino legendinius „Gintarėlių“ gitaristus, kuriuos daugelis prisimena iš Kauno laikų, brolius Eimį ir Virgį Švabus.  Kai Daiva kalbina, tiesiog sutinki, nes persiimi jos idėja. Į grupę pasikvietė puikiai žinomą klavišininką Jeronimą Vitavičių ir jauną perspektyvų būgnininką Nerijų Glezeką.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu