Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

JAV LB Lemonte paminėjo Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

03/08/2019 Aidas

Pirmasis galingas renginys Čikagoje, skirtas Vasario 16-ajai, sujungė JAV ir Lietuvoje gyvenančius menininkus – tautinių šokių grupę „Suktinis“, lietuvių operą Čikagoje ir solistus, gyvenančius Čikagoje ir Lietuvoje – tai miuziklas „Šnekučiai“.

Vasario 16 dieną JAV Lietuvių bendruomenės (LB) Lemonto apylinkės ir Vidurio Vakarų (VV) apygardos valdybos, Lietuvos konsulato Čikagoje bei Pasaulio Lietuvių Centro  iniciatyva iškilmingai, turiningai, skambiai ir vieningai dar kartą buvo prisiminta 1918 metų vasario 16-oji, pasidalinta istorine atmintimi, kuo šios datos buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir ateičiai.

Renginio organizatoriai – LB Lemonto apylinkės Valdybos nariai – pasirūpino, kad susirinkusiems netrūktų vaišių – jų pagamintais užkandžiais, paruošta kava ir šaltais gėrimais vaišinosi šventės dalyviai. O kad minėjimas dar stipriau sužadintų pasididžiavimą garbinga tautos praeitimi, buvo pakviesti solistai iš Lietuvos, kurių atliekamos dainos suvirpino toli nuo tėvynės gyvenančių tautiečių širdis, žadino jausmus ir protus vienytis vardant tos Lietuvos...  

Džiugu tai, kad žiūrovų salė buvo pilnutėlė ir ne vien vyresnio amžiaus, daugiau po šv. Mišių atėjusių tautiečių... Liūdina tai, kad tautinę šventę lietuviai pasitiko be tradicinių tautinių rūbų, o jaunoji karta, dalyvausi renginio programoje, sunkiai valdė lietuvių kalbą.

 Vasario 16-oji – atraminė, pamatinė data

„Laisvė - tai yra kažkas daugiau, ko nei Dievas negali uždrausti žmogui.  Laisvė ir nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“, - susirinkusius pasveikino JAV VV apygardos pirmininkė Vesta Valuckaitė. Tautine atributika papuoštoje scenoje šventinį minėjimą teatralizuotu trijų kartų pokalbiu apie Vasario 16-osios prasmę pradėjo buvęs JAV LB tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, Rima Žiuraitis ir Barbora Miškinis. Senelis „anūkės“ Barboros klausė, ką jai reiškia Vasario 16-oji. Mergaitės atsakymą jis apibendrino savo įžvalga. „Mūsų istorija turininga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį“, - pasakojo J.Polikaitis.

Po trumpo istorinio rakurso, Maironio lituanistinės mokyklos 4A klasės mokytojos Loretos Lagunavičienės kuruojamos sesutės Gabrielė (4 A kl.) ir Patricija (darželis) Bernotaitės skaitė eilėraščius, skirtus Lietuvai. Mokytoja L. Lagunavičienė dėkoja mergaičių tėveliams Neringai ir Sauliui Bernotams už puikų dukrų auklėjimą lietuvybės dvasia ir pagalbą lietuvių bendruomenei.

Už galingą ir vieningą Lietuvą

Garbingos šventės proga PL Lemonto bendruomenę aplankė ne vienas garbus svečias, tai:  direktorius Outreavh Manuel Venegas, Cook Country Treasurer‘s Office Media Relations, LR konsulas Čikagoje Marius Bekešius, generolo T.Daukanto Jūros Šaulių kuopos atstovai, vadovaujami Vytauto Jurevičiaus  ir svečias iš Lietuvos – LR seimo narys, tarptautinių santykių ir demokratijos plėtros pakomitečio pirmininkas, Užsienio reikalų komiteto narys ambasadorius Dr. Žygimantas – Pavilionis.

Kalbėjusieji lietuvių bendruomenę išeivijoje sveikino su prasminga švente, linkėdami vienybės, susiklausymo, tapatumo išsaugojimo. Ž.Povilionis LR Seimo vardu pasveikino lietuvių išeivijos bendruomenę su visiems brangia švente, apžvelgė kitas mūsų šaliai reikšmingas jubiliejines datas ir paakino tautiečius nelikti abejingiems Lietuvoje vyksiantiems prezidento rinkimams. Apgailestavo, kad praėjusių rinkimų metu išeivijoje gyvenantys lietuviai nebuvo solidarūs, neišreiškė savo nuomonės, o tai, anot LR Seimo nario, nepatriotiška... „Gegužės 12 d. visi ateikite į rinkimus, išreikškite savo valią, – ragino svečias. – Čia turi būti kaip Sąjūdis – visi už vieningą ir galingą Lietuvos valstybę“.

 

Muzika apjungė kartas

 

Amerikos ir Lietuvos himnus giedojo Nida Grigalavičiūtė, jai pritarė balsingas Pal. J.Matulaičio misijos choras, vadovaujamas Jūratės Grabliauskienės.  Solistės išskirtinis balsas ir vidinė ekspresija virpino klausytojų širdis, giliau ir skaudžiau prasiskverbdamas į kiekvieno lietuvio jausmus ir protą...

Pagrindinę šventinės programos meninę dalį užpildė svečiai iš Lietuvos – Eglė ir Vytautas Juozapaičiai. Kaip žinia, Seimo nario duonos paragavęs operos solistas Vytautas Juozapaitis nestokojo kalbos. Susirinkusius į tautinę šventę lietuvius pasveikino su Valstybės atkūrimo diena, tautiečiams primindamas, kad jų visų vieta Lietuvoje, tėvų ir senelių žemėje, savo tėvynėje, kad išeivija niekada netaps jų tikrais namais ir šmaikštaudamas pasakė: „ Aš tikiu, kad vieną dieną mes sulauksime jūsų Lietuvoje, o jei ne -  tai vieną dieną mes – 2,7 mln. Lietuvių atvyksime čia ir sugadinsim jums gyvenimą...“

Prieš pradėdamas koncertą, svečias pasidžiaugė gausiai susirinkusiais tautiečiais, pakvietė vienytis, gyventi vienybėje, dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose, išreikšti savo valią, neleisti iš savęs atimti to (Lietuvos pilietybės), ką kiekvienas gimdamas gavome ir vienybės, susiklausymo mokytis iš žydų ir airių... Šnekusis svečias prisiminė ir išeivijos „bangas“. Jo manymu, bangavimas galingas tada, kai bangos viena kita gena sudarydamos galingą jėgą... Griaunančia jėga virsta tada, kai bangos ritasi viena prieš kitą... Ir moralas – stiprybė ir galybė yra vienybėje, susiklausyme, pagalboje vienas kitam...

O koncerto negalima atpasakoti ar aprašyti. Tiesiog reikėjo pabūti mūsų bendruomenėje, įsijausti į šventinę dvasią, įsiklausyti į Eglės ir Vytauto atliekamų dainų žodžius, nors trumpam pagyventi muzikos garsų pasaulyje, kuriame ištirpsta rūpesčiai, išnyksta amžiaus ribos, sustoja laikas... Tik muzika gali žmogų pakylėti virš kasdienybės...

JAV LB VV apygardos ir Lemonto apylinkės valdybos dėkoja visiems prisidėjusiems prie šventės rengimo ir visokeriopos pagalbos šventės metu.  Atskirai norime padėkoti dūdų orkestrui „Gintaras“ už šventei dovanotą muzikinį foną.

Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu