Daugiau 
 

JAV Lietuvių Bendruomenės XXIII Tarybos trečioji sesija

10/27/2023 Aidas
taryba 1353

 Spalio 13-15 d. 2023 m. Denver Kolorado valstijoje vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XXIII Tarybos trečioji sesija. Sesijoje dalyvavo 39 Tarybos nariai, 16 Krašto valdybos (KV) atstovų, Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas Tauras Bublys, Kanados Lietuvių bendruomenės pirmininkas Kazimieras Jonas Deksnys, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke, Pasaulio lietuvių sielovados vadovas Arkivyskupas Lionginas Virbalas, svečiai iš Lietuvos: LR URM Viceministras Egidijus Meilūnas, LR Ambasadorė JAV Audra Plepytė, LR Ambasadorius ES Arnoldas Pranckevičius. LR Generalinė konsulė Los Andžele Laima Jurevičienė, LR Generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė, LR Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkas Jonas Bružas, JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybos narys Jonas Howes, ŠALFASS pirmininkas Laurynas Misevičius,

    JAV LB Tarybos nariams Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius pristatė ataskaitą. Taip pat savo ataskaitas pateikė KV švietimo reikalų tarybos pirmininkė – Auksė Motto, KV kultūros reikalų tarybos pirmininkė – Giedrė Knieža, KV socialinių reikalų tarybos pirmininkas – Juozas Polikaitis bei  vicepirmininkai; finansų reikalams – Algis Mikuckis, specialiems projektams – Raminta Urbonavičienė, sporto reikalams – Kernius Miežlaiškis, jaunimo reikalams – Alina Orentaitė, administratorė – Loreta Timukienė, IT specialistas – Juozas Kazlauskas,

    Sesijoje buvo aptarti nuveikti darbai, bei numatomos Lietuvių bendruomenės ateities gairės. Pirmą kartą Tarybos sesijos metu vyko panelinės diskusijos, kuriose dalyvavo  politikai iš Lietuvos bei JAV LB nariai. Diskusijas vedė  JAV LB KV Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Krista Bard. Buvo diskutuojama šiomis temomis:  

  1. Lietuva ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Globalios Lietuvos kontekste.

Pasiruošimas referendumui Lietuvoje, JAV ir PLB - www.referendumas2024.lt

Diplomatija ir santykiai su Lietuva. Kaip JAV LB gali prisidėti diplomatinių santykių stiprinime tarp Lietuvos ir JAV.

Lietuvos saugumas NATO ir Europos Sąjungos plotmėje. Ukrainos paramos svarba.

  1. JAV Lietuvių Bendruomenė šiandien ir rytoj.

Lituanistinis švietimas ir kultūra.

JAV LB veiklos finansavimo būdai ir šaltiniai.

Jaunimas – organizacijos ateitis.

    Sesijoje pranešimus skaitė: Lietuvos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas, LR  nuolatinis atstovas prie Europos Sąjungos ambasadorius Arnoldas Pranckevičius, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkai LR Seimo narė Dalia Asanavičiūtė ir Jonas Bružas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas Tauras Bublys.

    JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos metinis suvažiavimas vyko tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, kaip ir JAV LB Tarybos sesija. JAV LB Taryba tikisi, kad tai taps gražia tradicija ir ateityje.

Sesijoje rimtai svarstėme JAV LB ateities planus, dalinomės patirtimi. Tarpusavio bendravimas ir supratimas yra be galo svarbus sėkmingam organizacijos gyvavimui. Sesijos dalyviai gėrėjosi dviejų Kolorado lituanistinių mokyklų moksleivių ir Ukrainos bendruomenės paruošta programa. Sekanti JAV LB Tarybos sesija vyks Dallas Teksaso valstijoje.

    JAV LB XXIII Tarybos trečioje sesijoje priimti nutarimai artimiausiu metu bus paskelbti spaudoje ir oficialiame JAV LB tinklapyje.


JAV LB XXIII Tarybos Prezidiumo pranešimas,

Sekretorė Birutė Kairienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu