Daugiau 
 

Kas girdėti Waukegan-Lake County lietuvių apylinkėje

04/12/2024 Aidas

Kas dar negirdėjo, nežino,  priminsim, kad Waukegan-Lake County  ir Šiaurinio Ilinojaus apylinkėse nuo seno gyvena daug lietuvių, o pats Waukegan yra centras ir visų lietuviškų  organizacijų šiame regione pradžių pradžia. Pirmieji lietuviai pėsti čia atkeliavo iš Čikagos  dar 19 a. 8-tame dešimtmetyje. Ir dabar mūsų čia yra nemažai gyvenančių, dirbančių, dalyvaujančių lietuviškoje  veikloje. Taigi, kas naujo, kas girdėti  mūsų, o ir Jūsų apylinkėje.

Artimiausi renginiai

Pradėkime  nuo būsimų artimiausių renginių. Jau šį sekmadienį, balandžio 14 d. 2 val. po pietų, Santa Maria Del Popolo  parapijos  koplyčioje (116 N. Lake St. , Mundelein, IL.) vyks  lietuviškos pamaldos. Uždarius lietuvių statytą Šv. Bartolomėjaus bažnyčią Waukegane, išsikovojome teisę lietuviškai melstis vieną kartą mėnesyje Mundelein Santa Maria Del Popolo koplyčioje. Kunigas Gediminas Keršys  ir maestro Algimantas Barniškis kas mėnesį atvyksta mūsų aplankyti ir pravesti pamaldas lietuviškai. Po pamaldų visad būna smagus pabendravimas, kavutė, o kai kada pasivaišiname ir lietuviškais tradiciniais patiekalais. Didžiausia padėka mūsų savanorėms šeimininkėms, kurios mus vis palepina kokiu nors lietuvišku patiekalu. Priminsime, kad pamaldos vyksta kartą menesyje, kiekvieną antra mėnesio sekmadienį, 2 val. po pietų.

Tuoj po mišių, šį sekmadienį vyks ir Metinis bendruomenės susirinkimas, kuriame apžvelgsime  savo nuveiktus darbus, prisiminsime renginius ir šventes, o taip pat aptarsime planus ateičiai. Kviečiame aktyvius lietuvius prisijungti prie Valdybos ir renginių komitetų. Visiems rasime darbo ir veiklos. Daugiau informacijos apie šio sekmadienio renginius prašome žiūrėti  atskiruose skelbimuose. Laukiame atvykstant.

Ne tik  pasportavome ir aktyviai pailsėjome, bet ir paminėjome

Neseniai visai smagiai net du kartus pasportavome.  Sausio 13 d.  ir  kovo 16-tą, šeštadieniais vyko  mūsų  apylinkėje vyko 2 sporto vakarai, kuriuose  apsilankė  daug  aktyvių, sportuoti mėgstančių tautiečių. Tikrai  buvo smagu, ne tik sportavome, bet kartu ir vakarieniavome, bendravome, sutikome senų pažįstamų, susiradome  naujų draugų.Paminėsime, kad  Sausio 13-sios sporto vakaras  buvo skirtas tragiškų Sausio įvykių aukų atminimui. Ištvermė! Stiprybė !  Laisvė! Visi dalyviai pasipuošė Laisvės liepsnos  lipdukais.

Kiekvieno širdelėj – maža Lietuva    

Gedimino lituanistinė mokykla – tai mūsų auganti  jaunimo pamaina. Smagu ir gera, kad mokykla toliau gyvuoja  ir atsigauna po pandemijos, plečia savo veiklą, moko vaikučius lietuviško žodžio ir rašto, tradicijų, šokių, dainelių. Vasario 16-osios proga GLM savo jėgomis suruošė puikiausią Vasario 16-osios  minėjimą „O, toj mažoj širdelėj, visa Lietuva“, sukviesdama ne tik mokyklos bendruomenę, bet ir apylinkės lietuvius. Dėkui jiems. Džiaugiamės augančia gražia lietuvių tradicijų puoselėtojų pamaina, puikiu mokytojų darbu, vaikučių ir tėvelių pasiryžimų tęsti  ir palaikyti savo tėvų ir prosenelių tradicijas šeimose.

Ką tik mokykloje prasidėjo mokinių registracija naujiems 2024-2025 m. mokslo metams. Skubėkite užsiregistruoti.

Generaliniam Konsulatui Čikagoje 100

Vasario 16-osios proga  apylinkės lietuviai vyko į svečius Čikagon. Aplankėme ir pasveikinome Lietuvos Respublikos Generalinį Konsulatą Čikagoje   ir jos darbuotojus su 100 m. gyvavimo jubiliejumi ir nuo visų Waukegan-Lake County apylinkės lietuvių įteikėme sveikinimą ir  jubiliejinį tortą. Šį tortą su specialiais simboliais iškepė ir papuošė mūsų šaunioji konditerijos meistrė Sandrija Puškorius, o patį sveikinimo diplomą paruošė Elena Skališienė. Įjubiliejinę Konsulato šventę Jaunimo Centre susirinko daug Čikagos apylinkių lietuvių, dalyvavo  ir mūsų apylinkės žmonės.

Tautinis solidarumas – aukščiausia tautinė dorybė

Vasario 16-sios proga pravedėme Tautinio solidarumo aukų rinkimo vajų. Tautinis solidarumas  yra aukščiausia tautinė dorybė. Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan, kievienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą. Todėl jau daugelį metų, tęsiant 1949 m. Ausburge, Vokietijoje po karo gimusią tradiciją, šiemet, kaip ir kiekvienais metais, Waukegan- Lake County lietuvių bendruomenė pravedė aukų rinkimo vajų. Šie įnašai, Jūsų kiekvieno auka  padeda išlaikyti ir tęsti lietuvišką veiklą šioje apylinkėje, JAV  ir Pasaulio lietuvių bendruomenėse, rengti lietuviškas šventes, renginius, sporto vakarus, palaikyti tautinių šokių kolektyvus, prisidėti prie lituanistinės mokyklos  veiklos ir tęstinumo, padengti įvairių švenčių ir renginių išlaidas. Dėkojame visiems, kurie  jau prisidėjo savo aukomis prie šio vajaus.  Laukiam ir kitu prisidėjimo. Juk Tautinis Solidarumas – tai mūsų Vienybė, o Vienybėje – ir mūsų jėga.

Waukegan-Lake County (Šiaurinio Ilinojaus) LB info

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu