Daugiau 
 

Kviečia studijuoti išeivijos lietuvius

06/06/2014 Aidas
studijos-901

Išeivijos lietuviams, jų vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams ar lietuvių kilmės užsieniečių vaikams suteikiama galimybė pasinaudoti valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete (LEU). Teisę gauti paramą turi priimtieji į pirmosios ir antrosios pakopų studijas.

Išeiviai ir užsienio lietuviai pretenduoti gali į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir socialinę išmoką. Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 Lt) per mėnesį. Socialinė išmoka (vienkartinė išmoka) skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Studentas, norintis gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

LEU, vienintelio profiliuoto universiteto Lietuvoje, vienas iš tikslų yra ugdyti mokslui, švietimui ir kultūrai imlią, išsilavinusią ir išprususią visuomenę, gebančią efektyviai naudotis mokslo pasiekimais ir konkuruoti aukšto lygio technologijų ir švietimo, kultūros ir edukacinių paslaugų srityje, ugdyti jaunimo dorą, patriotizmą ir pilietiškumą, toleranciją ir solidarumą pasauliui.

Universitete veikia 7 fakultetai: Filologijos fakultetas, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Istorijos fakultetas, Lituanistikos fakultetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Sporto ir sveikatos fakultetas, Ugdymo mokslų fakultetas. Juose studentai gali pasirinkti iš 39 bakalauro (pirmosios pakopos) studijų programų ir 29 magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programų. Šiais metais patvirtintos ir 4 naujos bakalauro studijų programos: Lietuvių filologijos ir istorijos pedagogika, Istorijos ir etikos pedagogika, Katalikų tikybos ir istorijos pedagogika, Interneto ir medijų technologijos. Studentai, pasirinkę naujas studijų programas (išskyrus Interneto ir medijų technologijas), per tą patį studijų laiką įgis du kvalifikacinius laipsnius.

Lietuvoje vidurinį išsilavinimą įgijusiems išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, 2014 metais pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos principus prie paskaičiuoto konkursinio balo pridedama papildomų balų švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Šie asmenys dalyvauja bendrajame priėmime į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas (su studijų stipendija ar be jos).

Siekiant sudaryti palankias stojimo į valstybės finansuojamas vietas sąlygas išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams, kurie išsilavinimą užsienio institucijose liudijančius dokumentus gauna jau pasibaigus bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, LAMA BPO organizuoja papildomą priėmimą (rugpjūčio mėn. antroje pusėje) į tas studijų programas, kur dar yra likusių laisvų vietų.

Visi LEU studentai turi galimybę gyventi universiteto bendrabučiuose Vilniaus miesto centre, šalia universiteto. Laisvu nuo paskaitų metu studentai gali dainuoti, šokti, vaidinti LEU meno kolektyvuose, užsiiminėti įvairiomis sporto šakomis ir atstovauti universiteto komandoms, dalyvauti universiteto mokslo ir meno draugijų veikloje. Daugiau informacijos apie studijų programas ir studijas LEU: Priėmimo komisija, Studentų g. 39, 119 kab., tel. / faks. (8 5) 2751032, el. p. stojimas@leu.lt, 8 5 275 1032, tinklalapis www.leu.lt/priemimas.

Iš užsienio atvykę studijuoti lietuvaičiai kviečiami prisijungti prie Užsienio lietuvių studentų klubo ir dalyvauti jo veikloje. Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius vykdo užsienio lietuvių kilmės studentams skirtus edukacinius projektus, organizuoja renginius ir teikia įvairiapusę informaciją. Skyrius įkūręs Užsienio lietuvių studentų klubą. Informacija teikiama tel. +370 5 269 5773, el. p. centras@lnamai lt arba adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius.

Išeivija yra laikomi Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip trejus metus gyvenantys užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės. Lietuvių kilmės užsieniečiu yra laikomas užsienietis, kurio bent vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir kuris pripažįsta save lietuviu. Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką Valstybinio studijų fondo tinklapyje www.vsf.lt.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu