Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

08/07/2015

Apie krikščionybę
Tam tikra prasme būti krikščionimi labai paprasta. Krikščionis – tai Kristaus draugas ir mokinys; abi šios sąvokos reiškia beveik tą patį, nors jos šiek tiek ir skiriasi. Viena vertus, mes esame Kristaus mokiniai, Jo pasekėjai ir todėl turime iš Jo per Evangeliją mokytis to, kuo Jis tiki, kaip Jis moko mus gyventi. Ne veltui...

Daugiau
07/24/2015

Laisvės šauklys
Didžiosios kovos apygardos partizanų parke susirinkome paminėti prieš metus iškeliavusio pas Viešpatį nenuilstamo kovotojo už Lietuvos ir Bažnyčios laisvę mons. Alfonso Svarinsko. Dievas pašaukė jį į gyvenimą laisvoje Lietuvoje, bet didesnę amžiaus dalį jis praleido pavergtoje Tėvynėje, dėl kurios likimo sielojosi. Ir ne tik...

Daugiau
07/24/2015

Pranciškonas Alepe: „Baimes nustelbia Viešpaties malonės“
Leidinys „Vatican Insider“ kalbėjosi su 43 metų Ibrahimu Alsabaghu, kuris nuo spalio mėnesio eina parapijos kunigo pareigas labiausiai karo nuniokotame Sirijos Alepo mieste. „Parapijai tiesioginis pavojus dar negresia, tačiau kai kurie mūsų kaimynai savo gyvybėmis rizikuoja kasdien. Dauguma džihadistų, kurie mus puola, net nekalba...

Daugiau
07/10/2015

Lietuvių tikintieji priėmė šeimas iš Irako
Liepos 3 dieną, penktadienį, Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ iniciatyva iš Irako buvo perkeltos trys krikščionių šeimos. Iš viso 15 žmonių, tarp jų trys mokyklinio amžiaus vaikai, aštuonios moterys, keturi vyrai. Atvykusieji, anot perkėlimo iniciatorių, labai geranoriškai nusiteikę, iš karto užmezgė santykį su...

Daugiau
07/10/2015

Ar iš religijos juokiasi tik bedieviai?
„Kataliko balsas“ birželio 25 d. organizavo diskusiją, kurios pagrindinis tikslas buvo įsivardyti, kuo skiriasi juokai ir patyčios religijos atžvilgiu, kaip elgtis katalikui, manančiam, kad kažkas šaiposi iš jam brangių dalykų. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius atidarė...

Daugiau
06/19/2015

Putinas, Popiežius, Patriarchas: kas juos sieja?
Įdomūs bent keliais atžvilgiais yra Maskvos santykiai su Vatikanu. Viena, jie šiuo metu gana intensyvūs. Antra, Romos Katalikų bažnyčia ir Rusijos Stačiatikių bažnyčia turi stiprius, tačiau skirtingus interesus. Trečia, sudėtinguose santykiuose prie religinių motyvų prisideda ir geopolitiniai. Trečiadienį, birželio 10-ąją,...

Daugiau
06/07/2015

Atsisveikinta su a. a. kun. Vaclovu Aliuliu MIC
2015 m. gegužės 26 d. ankstyvą rytą Marijampolės ligoninėje mirė kunigas jubiliatas Vaclovas Aliulis MIC. Kunigas marijonas buvo pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, ateitininkas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, liturginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios...

Daugiau
05/15/2015

Popiežius susitiko su vaikais
Pirmadienį į Vatikano Pauliaus VI audiencijų salę buvo susirinkę maždaug 7 tūkst. vaikų, pakviestų į „Taikos fabriką“. Tai Romos mokyklų iniciatyva, kurios tikslas – į jaunosios kartos auklėjimą įtraukti „susitikimo kultūros“ ugdymą, mokyti vaikus įveikti jau mokykliniame amžiuje pasitaikančias konfliktines...

Daugiau
05/15/2015

Prisimintas brolis Roger
Prieš 100 metų – 1915-ųjų gegužės 12 d. - Šveicarijos Vaud kantono Provence kaime, evangelikų pastoriaus šeimoje, gimė Roger Louisas Schutzas, prieš daugiau kaip septynis dešimtmečius apsigyvenęs Prancūzijos Burgundijos Taizé kaime ir joje subūręs šiandien visame pasaulyje žinomą ekumeninę brolių bendruomenę, kuri...

Daugiau
05/08/2015

„Pagarba religiniams simboliams – tai pagarba žmogui“
Gyvename sekuliarioje visuomenėje, kurioje deklaruojama asmenų lygybė ir įsitikinimų laisvė, tačiau paradoksaliai religinėms pažiūroms neretai tenka kovoti už teisę viešai reikštis ar tikėtis kitų pagarbos. Daug dažniau religija viešojoje erdvėje prisimenama visai dėl kitų priežasčių. Viena jų – sakralinių simbolių...

Daugiau
05/01/2015

Iš lietuvių Niujorke atimta bažnyčia virto griuvėsiais 
Iš lietuvių parapijos atimta Niujorko Aušros Vartų bažnyčia – jau griaunama. Prieš kelerius metus po ilgai trukusios kovos uždarytos šventovės vietoje greitai iškils prabangių apartamentų pastatas. Praėjusį sekmadienį prie pastoliais aptverto pastato lietuviai susirinko paskutinei maldai, pranešė lietuvių bendruomenės Long...

Daugiau
04/24/2015

Vysk. A.Poniškaitis: patirti Bažnyčią kaip bendruomenę
„Jaunam žmogui svarbu patirti Bažnyčią kaip bendruomenę, kurioje jis rastų savo vietą, būtų priimtas ir pats galėtų prie jos prisidėti savo talentais. Ši bendruomenė nėra uždara tobulųjų, patraukliųjų grupelė, bet tarsi vienas kūnas, kuriame visi nariai yra atsakingi vieni už kitus ir už visumą“, – teigia vyskupas...

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu