Daugiau 
 

Valdas Adamkus - Ilinojaus Technologijos Instituto šlovės galerijoje Valdas Adamkus - Ilinojaus Technologijos Instituto šlovės galerijoje

02/22/2019 Aidas

Š. m. vasario 19 d. Čikagoje (JAV) vyko iškilminga Ilinojaus Technologijos Instituto (ang. Illinois Institute of Technology, IIT) Hall of Fame ceremonija,  kurios metu Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus buvo įtrauktas į IIT Šlovės galeriją. Savo padėkos kalboje Valdas Adamkus teigia, kad „studijuodamas IIT, aš ne tik mokiausi inžinerijos. Čia aš atradau tikėjimą savimi ir mane supančiais žmonėmis, laisve ir žmogiškumu, tiesa ir demokratija. Su didele pagarba ir dėkingumu prisimenu savo dėstytojus ir studijų draugus, kurie dovanojo neįkainojamų įžvalgų mano gyvenimo kelyje.“ Dėl gydytojų sprendimo Prezidentas Valdas Adamkus negalėjo atvykti į Hall of Fame ceremoniją, todėl garbingą apdovanojimą jo vardu priėmė LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.

V. Adamkus1961 m. baigė Ilinojaus Technologijos Institutą, kur įgijo statybų inžinerijos specialybę. 1999 m. jam buvo suteiktas IIT garbės daktaro vardas. Valdo Adamkaus nuopelnai JAV aplinkosaugos srityje yra pripažįstami ir įvertinti eile prestižinių apdovanojimų. 1988 m. Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje, jis apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje. Čikagos gyventojams Valdas Adamkus pažįstamas kaip vienas iš Mičigano ežero išvalymo iniciatorių, kuris jo dėka iki šiol yra vienas švariausių Didžiųjų Amerikos ežerų.

Gyvendamas JAV, V. Adamkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje, rengė protesto akcijas prieš Lietuvos okupaciją, organizavo įvairias peticijas, kurios būdavo įteikiamos ir aukščiausių pareigų JAV federalinės valdžios politikams. 1958–1965 m. buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos vicepirmininkas, o 1967 m. išrinktas šios organizacijos pirmininku. 19611964 m. – Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos lietuvių tarybos (ALT) narys. Taip pat buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. Studijuodamas JAV, dalyvavo sporto klubų „Grandis“ ir „Lituanica“ įsteigime, buvo Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) pirmininku, organizavo Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės išvykas į Pietų Ameriką ir Australiją, vadovavo Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, įvykusių 1983 m., organizaciniam komitetui.

IIT nuo 2014 m. bendradarbiauja su Lietuvoje įsikūrusiu ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Šios programos rėmuose studentams suteikiama galimybė pusantrų metų praleisti Čikagoje ir įgyti dvigubą bakalauro diplomą. Š. m. vasario pradžioje LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius susitiko su Illinois Institute of Technology prezidentu Alan W. Cramb ir katedrų vadovais. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo plėtros kryptys ir ryšių užmezgimas su Kauno Technikos ir Vytauto Didžiojo universitetais. llinois Institute of Technology yra didžiausias Čikagos technologijų mokslų universitetas, garsėjantis inžinerijos, architektūros, verslo vadybos, taikomųjų technologijų, informacinių technologijų ir teisės programomis. IIT Šlovės galerijoje (Hall of Fame) pagerbiami iškiliausi, mokslui ir visuomenei nusipelnę IIT alumnai.

Generalinio konsulato Čikagoje informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu