Daugiau 
 
06/15/2023

Gyva tremtinių atmintis liudija
Sekmadienį, po šv. Mišių, visi šv. Mišių dalyviai prisiminė prieš 82-us metus pradėtą suplanuotą intelektualios, darbščios, kūrybingos lietuvių tautos naikinimą – niekuo nekaltų ne tik Lietuvos gyventojų trėmimą į Sibirą.

Daugiau
05/26/2023

Laimio Urbono nuotraukų parodoje – nepamirštama kelionė aplink pasaulį
Gegužės 5-7 dienomis Jaunimo centro Čiurlionio meno galerijoje buvo eksponuojama iš Lietuvos kilusio čikagiečio fotografo Laimio Urbono nuotraukų paroda „Click & Cork“. Parodos lankytojai, ragaudami įvairių prancūziškų vynų ir grožėdamiesi meistriškai įamžintomis skirtingomis vietomis, galėjo pasijusti lyg patys būtų leidęsi į kelionę aplink pasaulį.

Daugiau
05/26/2023

Gedimino lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo šventė
Štai ir baigėsi mūsų 2022–2023 mokslo metai! Jau tradicija tapo mokyklos baigimą švęsti gamtos apsuptyje. Todėl ir dabar, gegužės 20 d., visi rinkomės gražaus parko pavėsinėje. Čia ir sveikinom mokinius sėkmingai užbaigus mokslo metus, per kuriuos buvo nuveikta tikrai daug. Mokiniai skaitė ir rašė, užsiėmė meniniais darbeliais, kūrė įvairiausius projektus, dalyvavo konkursuose, minėjo tradicines lietuviškas šventes ir Lietuvai svarbias datas.

Daugiau
05/19/2023

Kviečiame prisidėti prie labdaros renginio EYE SEE VILNIUS 700 DIENA
Mantvydui Bekešiui baigiant eiti Lietuvos generalinio konsulo pareigas Čikagoje, jis paprašė suplanuoti projektą, kuris būtų skirtas Marquette parko bendruomenei, įsikūrusiai istoriniame Amerikos lietuvių gyvenimo centre Čikagoje.

Daugiau
05/12/2023

„Vaiko vartai į mokslą“ 25 metų veiklos jubiliejus
Kartais mums atrodo, kad nedidelis mūsų darbo indėlis palyginus su kitais, bet visi darbai atlikti su meile ir nuoširdumu yra dideli, svarbūs ir reikšmingi. Šių metų balandžio 29d. Ateitininkų namuose vyko organizacijos „Vaiko vartai į mokslą“ jubiliejinis renginys, veiklos 25-čiui paminėti. Sekmadienio rytas buvo niūrus ir lietingas, tačiau vėliau, įsidienojus, vėjas prasklaidė debesis, saulutė nusišypsojo ir rodės pati gamta Motulė sveikino ir džiaugėsi švente.

Daugiau
05/12/2023

Ypatingas Mamos dienos šeštadienis GLM
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, mes su mokiniais minime ir švenčiame ne tik valstybines šventes, bet ir ruošiamės Motinos dienos paminėjimui. Gegužės 6-osios  šeštadienis Gedimino lituanistinės mokyklos mokiniams neabejotinai išliks atmintyje kaip diena, kada jie gražiai pasveikino savo mamas, o taip pat patyrė naujų įspūdžių, išmoko, sužinojo naujų dalykų.

Daugiau
05/04/2023

Jau šį penktadienį sutinkame Aurimą Valujavičių Čikagoje
Šį penktadienį lauksime jūsų visų susitikime su Aurimu Valujavičiumi! Dalinamės informacija dėl renginio:

Daugiau
05/03/2023

Lietuviško žodžio šventė ČLM mokykloje
Kaip J.Basanavičius prieš šimtą metų pasakė: „Tautos dvasia – gyvas žodis, ir mes lietuviai turime tą šventą dvasią savo mintimis ir darbais palaikyti“.

Daugiau
04/21/2023

Apie lietuvių tautos išsaugojimą ir žemaičių balso svarbą
Neseniai kreipiausi į visus Čikagoje ir jos priemiesčiuose gyvenančius Lietuvos išeivius – žemaičius, kviesdamas bendrauti, rašyti apie save, kaip sekasi suktis svetimoje – daugiatautėje šalyje. Brangieji trečiabangiai ar ketvirtabangiai Žemaičiai, mane, žemaitį, labai jaudina tai, kad Tėvynėje Lietuvoje, mums išvykus duoneliauti, beliko labai mažai jaunų ir galinčių palaikyti mūsų tautos skaitlingumą šeimų. Ne kuo galime pasigirti ir gyvenantieji Čikagos žemėje: žemaitiškose ir beveik visose lietuviškose šeimose auginame vos po vieną – dvi jaunas atžalas.

Daugiau
04/13/2023

Pavasaris Gedimino lituanistinėje mokykloje
Balandžio mėnuo prasidėjo pačios gražiausios pavasario šventės – šv. Velykų paminėjimu. Mokytojos papasakojo net tik apie dabartines, bet ir apie jau gal ir pamirštas tradicijas. Velykos, kaip pavasario gamtos atgimimo šventė, lietuviams buvo žinoma dar iki krikščionybės įvedimo. Pagrindinis šventės atributas ir tada buvo kiaušinis, nes jis išreiškia kūrybinę gamtos jėgą, iš kiaušinio kyla nauja gyvybė. Žmonės mušdavo ir ridendavo kiaušinius, taip pat statydavo supuokles, kuriomis besisupant stengdavosi iškilti kuo aukščiau, nes nuo to geriau augs javai. Buvo ir paprotys laistytis vandeniu – kad greičiau prabustų žemė.

Daugiau
04/13/2023

Žemaičiai, burkimės draugėn!
Šiuo laišku kreipiuosi į visus Čikagoje ir už jos ribų gyvenančius ŽEMAIČIUS, kviesdamas pradėti žemaitišką bendravimą „Čikagos Aido“  laikraštyje. Sako, kad Čikagoje apsigyvenusių lietuvių yra arti 800,000. Visi suprantame, kaip gera turėti galimybę bendrauti, skaityti ir rašyti lietuviškai. O kaip dėl žemaičių kalbos? Gi Žemaičių Tauta ir mūsų kalba įregistruota Pasauliniuose kalbų registruose!

Daugiau
04/13/2023

Sulaukėme svečių
Šeštadienio rytą Čikagos lituanistinę mokyklą aplankė svečiai iš Lietuvos. Tai liaudiškų šokių studija „Suvartukas“. Ji įsikūrusi nedideliame Plungės miestelyje ir gyvuoja jau 75 metus. Studijoje šoka nuo mažiausiųjų iki suaugusių šokėjų. Grupei vadovauja nenuilstanti, energinga choreografė Ilona Baltikauskaitė. Kaip pati vadovė juokauja: „Tu nesi plungiškis, jei nešoki „Suvartuke“. Kolektyvas sėkmingai atstovauja rajonui Pasaulio lietuvių ir moksleivių dainų ir šokių šventėse, Plungės miesto ir Žemaitijos šokių šventėse, dalyvauja įvairiuose vaikų ir jaunumo tautinės muzikos ir šokių festivaliuose ne tik visoje Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 2007m. kolektyvas apdovanotas aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu – Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtu apdovanojimu – „Aukso paukštės“ nominacija.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu