Daugiau 
 

In memoriam. Vanda Fabijonavičiūtė Šliūpienė

10/20/2017 Aidas
sliupas-1063-e1508505692657

Spalio 12 d. paskui žinomą visuomenės veikėją, jauniausią dr. Jono Šliūpo sūnų a.a. Vytautą Joną Šliūpą po 50 dienų Anapilin išėjo ir jo žmona Vanda Šliūpienė (Vanda Sliupas). Vanda Fabijonavičiūtė ir Vytautas Šliūpas susituokė 1954 m. liepos 17 d. Čikagoje. 1957 m. jiedu susilaukė sūnaus Kęstučio. Kartu išgyveno 63 metus.

Vanda Fabijonavičiūtė Šliūpienė gimė 1932 m. lapkričio 8 d. Mažeikiuose. Mokėsi Mažeikių pradžios mokykloje, Mažeikių gimnazijoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. Iki 1949 m. glaudėsi Vokietijos DP stovyklose. 1949 m. pavasarį persikėlė gyventi į JAV. 1957 m. baigė farmacijos studijas Ilinojaus universitete.

Vanda Šliūpienė aktyviai dalyvavo įvairių draugijų veikloje. Nuo 1945 m. aktyvi skautų organizacijos dalyvė. Kartu su vyru Vytautu gyveno ir lankėsi įvairiose pasaulio šalyse: Liberijoje, Bolivijoje, Pakistane, Bankoke, Artimuosiuose Rytuose, Saudo Arabijoje ir kitur.

1985 m. Vytautui įkūrus aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvą Vanda aktyviai įsijungė į Archyvo veiklą. Jos dėka buvo surinkta ir susisteminta daug įvairios ne tik Šliūpų bei Fabijonavičių šeimų, bet ir kitų išeivijos lietuvių archyvinės medžiagos.

2009 m. birželio 12-ąją Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko oficialus aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo atidarymas, kuriame dalyvavo ir jo įkūrėjas V. J. Šliūpas su žmona Vanda Šliūpiene. Nuo 2014 m. Šiaulių universitete teikiamos vardinės Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos socialinių ir humanitarinių mokslų srities bakalauro ir (ar) magistro studijų studentams už reikšmingiausius studijų baigiamuosius darbus, susijusius su dr. J. Šliūpo archyve ar kituose informacijos šaltiniuose sukauptos medžiagos tyrimais.

Šiaulių universiteto bibliotekoje saugoma Vandos Šliūpienės knygų kolekcija, asmeniniai laiškai, prisiminimai, nuotraukos. 2012 m. 80-mečio proga išleista Vytauto redaguota Vandos Šliūpienės prisiminimų knyga „Istorija kaip sraunios upės tekėjimas“.

Šiaulių universiteto bendruomenė ir Universiteto bibliotekos kolektyvas reiškia gilią užuojautą sūnui Kęstučiui Šliūpui, jo šeimai, draugams ir artimiesiems.

Vida Steponavičienė, vyr. bibliotekininkė
Dr. Jono Šliūpo archyvas, Šiaulių universiteto biblioteka

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu