JAV katalikų parama Bažnyčiai vidurio ir rytų Europoje

JAV katalikų Vyskupų Konferencija paskyrė daugiau kaip 4 milijonus 800 000 dolerių 206 paramos projektams 22 vidurio ir rytų Europoje kraštuose. Paramos projektų tikslas – sustiprinti Bažnyčios pastoracines galimybes perduoti ir sugražinti tikėjimą.

Blase‘as Cupichas

Vidurio ir rytų Europos kraštai perėjo daugelį sunkumų patirdami carų, radikalių komunistų priespaudą, baisius nusikaltimus prieš žmoniją, revoliucinius, pilietinius ir pasaulinius karus. Žlugus Sovietų Sąjungai, vidurio ir rytų Europos kraštai stengiasi atkurti savo politines, socialines ir ekonomines struktūras.

JAV katalikų Vyskupų Konferencijos metinė rinkliava už Bažnyčią vidurio ir rytų Europoje šiemet įvyko kovo 1-ąją tema – „Atstatyti Bažnyčią. Kurti ateitį“.

Rinkliavą organizuojančios Vyskupų Konferencijos pakomisės pirmininkas, kardinolas Blase‘as Cupichas, Čikagos arkivyskupas, patikino, kad Bažnyčia JAV, kaip tikėjimo šeima, yra greta visų, kurie nepaliaujamai darbuojasi vardan Bažnyčios atsikūrimo vidurio ir rytų Europoje ir kurie dar vis kovoja su dešimtmečiais patirtos politinės ir religijos priespaudos padariniais. Pasak kardinolo, Bažnyčia JAV ateityje toliau rems dedamas pastangas atnaujinti katalikų tikinčiųjų bendruomenes. „Mums šio regiono žmonės yra vilties ir atkaklumo pavyzdys“, – sakė paramos projektų pristatyme Čikagos arkivyskupas.

Vienas iš JAV katalikų Bažnyčios projektų skirtas katalikų Bažnyčiai rytinėje Ukrainoje, suteikiant finansinės paramos septyniems kunigams, penkiems vienuoliams ir aštuonioms vienuolėms, tarnaujantiems parapijose prie karo zonos. Rytinės Ukrainos regionas nuolatos nukenčia nuo pavojingo ginkluoto konflikto, tačiau šie kunigai, vienuoliai ir vienuolės jame pasiliko, kad suteiktų pastoracinę ir humanitarinę pagalbą stokojantiesiems. JAV vyskupų suteikiama parama padės padengti dešimtis tūkstančių vidaus pabėgėlių aptarnaujančių kunigų ir pašvęstųjų maisto, vaistų ir transporto išlaidas, sakoma JAV katalikų Vyskupų Konferencijos komunikate.

Vatikano radijas

Susiję straipsniai

Vedę katalikų kunigai?

Interviu su vokiečių laikraščio „Die Zeit“ žurnalistais metu popiežius Pranciškus užsiminė, jog sprendžiant kunigų trūkumą tam tikrose šalyse yra atviras galimybei leisti vedusiems vyrams tapti kunigais. Jis pabrėžė, jog vienišiems vyrams, kurie jau yra kunigai, vesti leista vis tiek nebus. Laikraščiui jis teig
daugiau

Krikščionims pavojingiausios šalys

Pasaulyje persekiojimus patiria 215 milijonų krikščionių, teigiama neseniai paskelbtoje naujausioje tarptautinės organizacijos „Open Doors“ ataskaitoje. Tai reiškia, kad vienas iš dvylikos krikščionių yra persekiojimų auka. „Open Doors“ yra 1955 m. brolio Andrew van der Bijlo įkurta misija, tarnaujanti persekioj
daugiau

Darbas ir šeima - ne konkurentai

Popiežius susitinka su tikinčiaisiais Šio trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems maldininkams sakytoje kalboje popiežius Pranciškos palietė labai svarbią žmogaus ir šeimos dimensiją – darbą. Šventė ir darbas vienas kitą papildo, priklauso tam pačiam Dievo kūrėjo planui. Apie darbą paprastai sakoma,
daugiau