Daugiau 
 

JAV LB XXII Tarybos II sesijos pranešimas spaudai

10/18/2019 Aidas

2019 m. spalio 11-13 d. Amerikos lietuvių sostinėje Čikagoje vyko JAV Lietuvių Bendruomenės XXII-osios Tarybos antroji sesija, kurioje dalyvavo atstovai iš daugiau kaip 20 JAV valstijų bei gausus būrys garbingų svečių: Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, l. e. Generalinio konsulato New Yorke vadovės pareigas Gitana Skripkaitė, LR Seimo nariai dr. Žygimantas Pavilionis, prof. Stasys Tumėnas, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, LR Garbės konsulė Pennsylvania valstijoje Krista Bard, LR Garbės konsulas Aspene (CO) dr. Jonas Prunskis, Kanados Lietuvių Bendruomenės Valdybos vicepirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkė Audronė Karalius, Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkas Tauras Bublys, Lietuvių Fondo atstovai Saulius Čyvas, Marius Kasniūnas, Jūratė Mereckis, Laima Apanavičienė, Lietuvių tautinių šokių instituto direktorė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, JAV Lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Rima Žiūraitis, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje atstovai.

JAV LB Taryba yra vyriausias JAV LB organas, kurį sudaro 60 asmenų, trejų metų kadencijai renkamų visuotiniuose rinkimuose, bei 10 apygardų pirmininkų. Taryba nustato Bendruomenės veiklos kryptį ir veiklos būdus; jos nutarimus įgyvendina Krašto valdyba. Šiais antraisiais Tarybos veiklos metais susirinkusieji diskutavo kultūros, švietimo, jaunimo, visuomeninių, religinių, organizacinių, finansų ir kitais klausimais. Sesijos metu buvo priimti JAV Lietuvių Bendruomenės įstatų pakeitimai, bendruomenei aktualios rezoliucijos. Krašto valdyba pristatė metų veiklos ataskaitą, susitiko su apylinkių ir apygardų pirmininkais bei atstovais aptarti poreikių,  ateities planų. Šiuo metu JAV LB Krašto valdybos pirmininko pareigas eina Arvydas Urbonavičius. Tarybos sesijos posėdžius vedė JAV LB XXII Tarybos Prezidiumo pirmininkė Nerija Orentienė.

Taybos nariams taip pat buvo pristatyta 2020 m. Philadelphia (PA) vyksianti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, organizuojama JAV Lietuvių Bendruomenės kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene ir Lietuvių tautinių šokių institutu. Iš įvairių Amerikos miestų susirinkę Tarybos nariai turėjo progą aplankyti lietuviškas Čikagos vietas, susipažino su Pasaulio Lietuvių Centro veikla bei ten įsikūrusiomis 38-iomis lietuviškomis organizacijomis. Sesijos vakarai buvo skirti susipažinimui, pabendravimui. Sesijos dalyviams ir svečiams buvo pristatyta muzikinė programa, kurioje dalyvavo atlikėjai Česlovas Gabalis, Tomas Varnagiris, Nida Grigalavičiūtė, Aura Kižytė, Rimantas Pažemeckas, Sandra Avižienytė, „Dainavos“ ansamblio vyrų sekstetas, tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. Tris dienas trukusią sesiją organizavo JAV LB Čikagos apylinkė. Kitą sesiją, vyksiančią 2020 metų rudenį, nuspręsta ruošti Atlantoje (GA).

JAV LB XXII Tarybos Prezidiumo sekretorė Ingrida Misevičienė

JAV LB Krašto valdybos Vicepirmininkė informacijai Loreta Timukienė

Linos Žiogaitės nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu