Daugiau 
 

JAV Waukegan-Lake County Lietuvių Bendruomenės metinis susirinkimas

06/24/2021 Aidas

Nuotraukoje – W-LC Valdyba. Sėdi iš kairės į dešinę: Vita Luotė, Elena Skališienė, Jolita Vilimienė, Palmira Janušonienė-Westholm, Violeta Rutkauskienė. Stovi iš kairės į dešinę: Gabriella Tymarskis, Gintautas Steponavičius, Vesta Steponavičiūtė.

Graži ir saulėta birželio 13-osios dienos popietė buvo neeilinė JAV Waukegan-Lake County Apylinkės Lietuvių Bendruomenei. Ji prasidėjo Šv. Mišiomis Santa Maria Del Popolo koplyčioje, Mundelein miestelyje. Maldos ir susikaupimas šiose mišiose skirtos Tėvo dienai, buvo meldžiamasi už gyvus ir amžinybėn išėjusius tėčius.  Taip pat buvo prisiminta Lietuvos žmonių tremtis 1941-ųjų birželį bei birželio 23-iosios sukilimas, buvo uždegtos atminimo žvakės. Šv. Mišias aukojo kunigas Gediminas Keršys.

Po pamaldų bažnyčios konferencijų salėje įvyko JAV Waukegan-Lake County Lietuvių Bendruomenės metinis rinkiminis ataskaitinis susirinkimas. Jame dalyvavo bendruomenės nariai ir svečiai. Dėl pandemijos suvaržymų praėjo daugiau nei metai nuo praėjusių metų metinio susirinkimo. Per tą laiką teko atlaikyti nemažai išbandymų, išmokti bendrauti virtualiai, bet sunkumai tik užgrūdino ir paskatino tik dar intensyviau dirbti. Gal todėl šis susitikimas buvo toks ypatingas, visi džiaugiasi galėdami vėl gyvai bendrauti. O už lango šviečianti vasariška saulė tarsi dovanojo sparnus, teikė energijos ir užsispyrimo naujiems darbams atlikti.

JAV Waukegan-Lake County Apylinkės Lietuvių Bendruomenė gyvuoja jau daugiau nei 70 metų. Susirinkusius pasveikino ir susirinkimą pradėjo bendruomenės pirmininkas, Gintautas Steponavičius.  Buvo apžvelgta prabėgusių metų veikla. O nuveikta tikrai nemažai: bendruomenė dalyvavo ne viename renginyje ir minėjime,  teikė paramą ir pagal galimybes rūpinosi apylinkės lietuvių tautiniais, kultūros ir švietimo reikalais. Buvo pristatyta finansinė bei kontrolės komisijos ataskaita. Padėkos žodžius tarė narė Violeta Rutkauskienė. Visi susirinkusieji pasidžiaugė draugišku komandiniu darbu. Bendruomenės komanda tai visų pirma žmonės, tikintys prasminga veikla. Būdami įvairaus amžiaus ir skirtingų įgūdžių, vieningai dirbantys kartu bendram tikslui.

 Susirinkime dalyvavo ir šioje apylinkėje veikiančios Gedimino lituanistinės mokyklos direktorė Erika Kuzmin, ji padėkojo už ilgametį mokyklos palaikymą ir bendradarbiavimą. Taip pat plojimais buvo padėkota valdybos narei Jolitai Vilimienei už iniciatyvą ir pagalbą organizuojant virtualų skaitovų konkursą „Laisvė“, kuriame dalyvavo lituanistinių mokyklų mokiniai. Buvo pagerbti aktyvūs ilgamečiai bendruomenės nariai Elena Skališienė ir Gediminas Damašius. Visiems susirinkimo dalyviams buvo išdalintos Janinos Udrienės ir Arvydo Urbonavičiaus paruoštos knygelės „Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė?“. Šios knygelės pirmą kartą išleistos dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Susirinkusius pasveikino Vidurio Vakarų Apygardos valdybos atstovas Algimantas Barniškis, daug dėmesio skirdamas lietuvybės palaikymo ir lituanistinio ugdymo klausimams.

Šiais metais vyko ir rinkimai į 23-čią Amerikos Lietuvių Tarybą. Pirmą kartą Apylinkės istorijoje Tarybos nariais buvo išrinkti net penki mūsų atstovai. Tai: Gintautas Steponavičius, Violeta Rutkauskienė, Vesta Steponavičiūtė, Palmira Janušonienė- Westholm ir Jolita Vilimienė.  Išrinktieji Tarybos nariai dėkojo visiems balsavusiems bei Apylinkės balsavimo komisijai už puikiai atliktą milžinišką darbą.  Rudenį vyksiančios Tarybos sesijos metu mūsų apylinkės atstovų neabejotinai laukia daug naujų darbų!  Sėkmės jiems dirbant lietuvybės labui!

Aptarus jau padarytus darbus ir apžvelgus ateities planus, įvyko rinkimai į JAV Waukegan-Lake County Lietuvių Apylinkės valdybą. Susirinkusieji, ateinantiems dvejiems metams, valdybos nariais išrinko : Eleną Skališienę, Palmirą Janušonienę – Westholm, Violetą Rutkauskienę, Vestą Steponavičiūtę, Paulių Slavėną, Gabriellą Tymarskis, Jolitą Vilimienę, Vitą Luotę ir Gintautą Steponavičių.  Tuo pačiu buvo išrinkta ir Apylinkės Kontrolės komisija. Jos narėmis tapo: Ramutė Kazlauskas, Lina Kelpšas ir Daiva Jasmanta.  

Yra gražu ir malonu matyti entuziastingai nusiteikusius žmones, kurie pasiryžę dirbti vardan lietuvybės palaikymo. Bendruomenės veikla yra skirta visiems, kas nori pabūti lietuviškoje aplinkoje, sutikti daugiau lietuvių, atrasti naujų draugų, dalintis patirtimi ar tiesiog pabūti drauge. Kiekvieno indėlis ir net menkiausia pagalba yra labai reikalinga, o visi nuveikti darbai yra svarbūs, naudingi ir daugiau ar mažiau paveikiantys mūsų visų gyvenimą Amerikoje, palaikant lietuvybę ir perduodant lietuvišką savastį savo vaikams. Susirinkimas baigėsi gražiais palinkėjimais, rankų paspaudimais ir bendru nekantrumu greičiau pradėti naujus darbus. Vardan tos lietuvybės vienybė težydi!

JAV Waukegan-Lake County Apylinkės Valdybos narė Gabriella Tymarskis

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu