Daugiau 
 

Klaipėdos krašto 100-metį pasitinkant

10/08/2021 Aidas

Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, pavaduotojas Edgaras Kuturys ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Dargužas priėmė garbius svečius: Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (Čikagoje) atstovą, šaulį ir visuomenininką Ernestą Lukoševičių, Lietuvos šaulių sąjungos viešųjų ryšių atstovą Joną Ivaškevičių, architektą Stanislovą Pūtvį. Svečiai, kuriais Pagėgių savivaldybė užmezgė draugiškus ryšius dar prieš įamžinant Klaipėdos sukilimo vieną iš vadų, Vyties Kryžiaus kavalierių Joną Šimkų, ir vakar atvyko nešini visa puokšte naujų idėjų, kaip Pagėgiuose galėtų būti prasmingai paminėta iškili visam Klaipėdos kraštui data ir šimto metų įvykiai.

Primename, kad šių metų vasarą Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2023 metais bus minimos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos ir 1923 metų sukilimo 100-osios metinės ir įvertindamas tai, kad šis istorinis įvykis turėjo ypatingos reikšmės Lietuvos ekonominei, kultūrinei ir politinei raidai ir siekdamas pažymėti 1923 metų istorinių įvykių svarbą nutarė 2023 – uosius metus paskelbti Klaipėdos krašto metais. Seimo nutarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybei nurodyta sudaryti šių jubiliejinių metų programą ir numatyti lėšų.

Svečių vardu kalbėjęs šiųmečio paminklo partizanui Juozui Lukšai-Daumantui Liūbavo gyvenvietėje idėjos ir daugelio kitų puikių projektų autorius E. Lukoševičius sakė, kad Klaipėdos sukilimo savanorių buvo per 1500 (žinoma, kad iš Pagėgių geležinkelio stoties į Klaipėdą tuomet išvyko beveik pusšimtis savanorių). Svečias pagailestavo, kad savanorių atminimas Lietuvoje įamžintas tik pavieniais atvejais, todėl būtent Pagėgiams siūlo imtis ypatingo projekto – pastatyti paminklą visiems sukilėliams, surengti mokslinę konferenciją, inicijuoti aktyvų išeivijos įtraukimą ir atskiru leidiniu išleisti konferencijos medžiagą, taip sukuriant išliekamąją vertę turinčius tautos istorijos atminimo ženklus. E. Lukoševičius patikino, kad žodinius sutikimus visokeriopai talkinti pagėgiškiams jau davė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga, Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, Mažosios Lietuvos draugijos ir fondo Čikagoje pirmininkas dr. kunigas Valdas Aušra, Tauragės šaulių rinktinės vadas, atsargos majoras Kęstutis Bauža.

Savivaldybės vadovai pritarė šiai kilniai idėjai. Nutarta telkti krašto verslininkų ir Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje valdybos, Mažosios Lietuvos fondo Čikagoje, Vilniaus ir Klaipėdos universiteto akademinės ir Pagėgių savivaldybės aktyviosios bendruomenės narių bei atstovų pajėgas ir teikti prašymą Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Vyriausybei dėl dalinio finansavimo iš Klaipėdos krašto metų programos biudžeto.

Svarbi pastaba – 

Kreipiamės į visus Pagėgių krašto, Lietuvos ir išeivijos žmones prašydami pasidalinti bet kokia istorine medžiaga, susijusia su Klaipėdos sukilimo dalyviais, jų gyvenimo detalėmis šeima ir kt. Galbūt jūsų šeimos prosenelis, senelis ar dėdė buvo šių istorinių įvykių dalyvis, liudininkas ar šiaip girdėjęs įdomių detalių apie tą laiką ir įvykius. Nuotraukas, įvairius aprašymus ir kitokią istorinę medžiagą galite pateikti šio būsimo projekto vykdytojams – Pagėgių savivaldybės administracijos specialistui (tel. 8 640 55422, el. p. i.joksiene@pagegiai. ), Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejui ( tel. 8 656 15021, el.p. m.jankausmuz@gmail.com ) ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąjai bibliotekai (tel. 8 441 57328, el.p. direktorepvb@gmail.com )

Svarbius krašto ir Lietuvos įvykius minėkime kartu ir visi tapkime aktyviais istorijos kūrėjais!

Straipsnio autoPagegių savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė

Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje informacija spaudai

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu