Daugiau 
 

JAV LB XXIII Tarybos II-oji sesija Floridoje

11/15/2022 Aidas

Š.m. spalio 14-16 dienomis St. Petersburg, Floridos valstijoje Amerikos Lietuvių klube vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) XXIII Tarybos II-oji sesija ir JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos (JAV LJS) suvažiavimas.

JAV LB Taryba yra vyriausias JAV LB organas, kurį sudaro 60 asmenų, trejų metų kadencijai renkamų visuotiniuose rinkimuose, bei 10 apygardų pirmininkų. Taryba nustato Bendruomenės veiklos kryptį ir veiklos būdus; jos nutarimus įgyvendina JAV LB Krašto valdyba, kurios pirmininkas šiuo metu yra Arvydas Urbonavičius.

Susirinkę į sesiją XXIII Tarybos nariai pasidalino patirtimi aktualiomis temomis, vyko daug diskusijų, pasisakymų kultūros, švietimo, jaunimo, visuomeninių, religinių, organizacinių, finansų ir kitais klausimais. Buvo pasidalinta įspūdžiais iš Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių Šventės, kuri vyko Filadelfijoje. Sesijoje taip pat buvo svarstyti ir priimti nauji nutarimai, kurie padės stiprinti JAV LB veiklą ateityje. Tarybos sesijos posėdžius vedė JAV LB XXIII Tarybos Prezidiumo pirmininkė Austėja Sruoga ir Prezidiumo nariai: Edita Buzėnienė, Birutė Kairienė, Algimantas Galvanauskas, Gintautas Steponavičius.

Sesijos metu buvo išklausyti sesijos svečių sveikinimai ir aktualūs pranešimai.

Dėkojame sesijoje dalyvavusiems svečiams: LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Laurynui Kasčiūnui, LR Seimo pirmininkės pavaduotojui Andriui Mazuroniui, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkei Daliai Asanavičiūtei, LR URM Globalios Lietuvos Departamento Diasporos politikos koordinavimo skyriaus vedėjai Audronei Želnienei, LR diplomatiniam korpusui: LR Ambasadorei Audronei Plepytei, LR Generalinei Konsulei Los Angele Laimai Jurevičienei, LR Generalinei Konsulei Čikagoje Sigridai Mulevičienei, LR Generaliniam Konsului Niujorke Vaclovui Šalkauskui, Garbės konsului Floridoje Algimantui A. Karnavičiui, PLB pirmininkei Daliai Henke, Kanados LB vice pirmininkei Joanai Kuras, Prelatui Edmundui J. Putrimui, Lituanistikos tyrimų ir studijų centro direktorei Kristinai Lapienytei, ŠALF’o pirmininkui Laurynui R. Misevičiui, Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkei Audronei Pavilčius-Karalius ir Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkui Taurui Bubliui, JAV Jaunimo Sąjungos pirmininkei Marijai Čyvaitei.

Garbės konsulo Floridos valstijoje Algimanto A. Karnavičiaus pastangomis, St. Petersburg miestas šias 3 sesijos dienas oficialiai paskelbė „Lietuvių dienomis“, tai tikrai svarus Lietuvių bendruomenei įvertinimas. JAV LB XXIII Tarybos nariai ir svečiai turėjo progą aplankyti unikalią lietuvišką  St. Petersburg, Floridos valstijoje vietą Gintaro Karoso sodybą. Sesijos vakarinės programos buvo skirtos susipažinimui ir bendravimui. Muzikinėse vakarų programos dalyse sesijos dalyviai ir svečiai mėgavosi Deivydo Zvonkaus ir Stano dvikova, bei Katažinos koncertu „Aš myliu gyvenimą“.

JAV LB XXIII Tarybos Prezidiumas nuoširdžiai dėkoja JAV LB Krašto Valdybos nariams ir pirmininkui Arvydui Urbonavičiui už praėjusių metų darbą.  

Ypatinga padėka skiriama sesijos ruošimo komitetui ir pirmininkei Donatai Koverienei, Amerikos Lietuvių klubui bei St. Petersburg lietuvių bendruomenei ir jos nariams už organizacinį darbą organizuojant sesiją ir vakarines programas.

Informuojame, kad JAV LB XXIII Tarybos narių sprendimu (balsavimu) JAV Lietuvių Bendruomenės XXIII Tarybos III-oji sesija vyks 2023 metais rugsėjo mėnesį Denveryje, Kolorado valstijoje. Tuo pačiu laiku Denveryje, Kolorado valstijoje taip pat vyks JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavimas.

JAV LB XXIII Tarybos Prezidiumas

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu