Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Pirmoji dvasinė pagalba patekus į krizinę situaciją

05/19/2017 Aidas
religion-1043-e1495312443117

Ką pirmiausia turite padaryti patekę į krizinę situaciją? Vieną dieną, man skaitant Evangelijos pagal Joną 14, 15 ir 16 skyrius, Viešpats pateikė atsakymą į šį klausimą. Jn 16:1 Jėzus sako: „Aš jums tai pasakiau, kad nepasipiktintumėte.“ Pagal Morkaus evangelijos 4:17 eilutę [Bet jie neturi savyje šaknų ir išsilaiko neilgai. Ištikus kokiam sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jie tuoj pat pasipiktina.], kai žmogus pasipiktina, Šėtonas pavagia iš jo Dievo Žodį. Kitaip tariant, kai tu pasipiktini, Dievo Žodis liaujasi skleidęs gyvybę teikiančią galią tavo gyvenime. Kai tu pasipiktini, kai įsižeidi, Žodis nustoja veikęs. Taigi Evangelijos pagal Joną 14, 15 ir 16 skyriai yra santrauka to, ką turite žinoti užėjus krizei, kai jūsų tikėjimas išbandomas. Jeigu tai jums netinka šiuo momentu, pasilaikykite – pravers. Kiekvienas iš mūsų turi tai žinoti. Mes turime būti išmokyti šių atsargumo priemonių, prieš ištinkant krizei. Kai ištinka krizė, jūsų pirmoji reakcija – pirmas dalykas, ką padarote, kai Šėtonas puola – dažniausiai nulemia visą rezultatą.

Ką pasėsi, tą ir pjausi

Ne taip seniai skaičiau knygą, kuri vadinosi „Siaubas Tenerifėje“. Man priminė tai, apie ką čia kalbame. Vienas vyras, Normanas Williamsas, pateko į nelaimingą atsitikimą Kanarų salose, kur ant pakilimo tako sudužo ir užsidegė du didžiuliai lėktuvai 747. Tik keli žmonės iš 500 ar daugiau išsigelbėjo. Kiti žuvo.

Tikras stebuklas, kad Williamsas išsigelbėjo. Jis žvelgė į žmones, esančius abiejose pusėse, buvo taip karšta, kad jų kūnai tirpo akyse. Jie akimirksniu virsdavo griaučiais. Jis sakė, kad žmonės, normaliomis aplinkybėmis buvę mieli – šešiasdešimties ar septyniasdešimties metų senutės – klykė tokiais šlykščiais žodžiais, kad sunku apsakyti. Neįtikėtina. Dalykai, buvę paslėpti giliai jų širdyse, krizinės situacijos metu iškilo į paviršių, ir tai jį lietė labiau nei bet kas kita.

Iš jo lūpų veržėsi kitokie dalykai, nes jis sekė Viešpačiu. Dar prieš kelionę jis pažadėjo savo motinai, kad sugrįš sveikas. Pirmas dalykas, išsiveržęs iš jo lūpų, buvo tikėjimas, kad Dievas jį apsaugos. Jo link skrido didžiulis ugnies kamuolys, tačiau jis neapdegė. Tada pamatė, kaip jo link skrieja lėktuvo važiuoklė. Paprasčiausiai pačiupo ją ir nusviedė šalin. Visai virš jo galvos įvyko sprogimas, ir lėktuve dešimties pėdų aukštyje atsivėrė skylė. Jis iššoko tiesiai pro tą skylę, nors buvo penkiasdešimtmetis ir turėjo antsvorio. Dievas jį antgamtiškai išgelbėjo.

Normanas Williamsas neturėjo laiko atsisėsti ir svarstyti: „Nagi, pažiūrėkime, ką galėčiau šioje situacijoje padaryti?“

Jūsų pirmoji reakcija krizinėje situacijoje nulems patį rezultatą. Retai kada turėsime galimybę atsisėsti ir pažvelgti į viską iš šalies. Pozicija, kurią užimsite, kai Šėtonas stos prieš jus, nulems galutinį rezultatą. Jeigu galite, pasilaikykite šią tiesą, tai apvers jūsų gyvenimą aukštyn kojom. Aš mokau šių dalykų visur, kur tik nukeliauju, ir pastebiu daugiau teigiamų rezultatų nei iš bet kokio kito mokymo. Tai paremta paprasta tiesa iš Žodžio, tačiau jeigu jūs įsitvirtinsite joje, ji jus apsaugos nuo pasipiktinimo, ir Dievo Žodis neš vaisių jūsų gyvenime. Evangelijos pagal Joną 14: 1 skyriuje Jėzus sako: „Te nebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane!“

Didžiausia problema, su kuria keliaudamas susiduriu Kristaus kūne, yra nusiminimas ir depresija. Bent trys ketvirtadaliai žmonių, su kuriais turėjau reikalų, nuolatos kovoja su šiomis emocijomis. Tam nėra pasiteisinimo – yra priežastys, tačiau pasiteisinimo nėra.

Mes priėjome iki to, kad galvojame, jog tokios emocijos – normalu. Dauguma žmonių bando pasipriešinti ir išlikti nugalėtojais trumpą laiką. Jie turi nusibrėžę ribas arba apribojimus, iki kiek laikysis tikėjimo Dievu. Kai įvyksta tam tikri dalykai, tokie kaip kieno nors mirtis, jie sako: „Nagi, kaip galima tikėtis, kad kas nors nenusimintų, neišsigąstų ar neliūdėtų?“ Aš jus užtikrinu, kad Viešpats Jėzus Kristus nešė mūsų negalias ir sau pasiėmė mūsų skausmus! Nenoriu pasakyti, kad jūs nepraradote žmogaus, tačiau nėra pateisinimo tam, kad įkristumėt į destruktyvų liūdesį.

Kieno rankose galia?

Mes, kaip tikintieji, turime galią, kuria dauguma krikščionių nesinaudoja. Šėtonas neturi jokios valdžios jūsų širdžiai ir aplinkybėms – jis negali jūsų valdyti, nebent jam leistumėt. Pakartoto Įstatymo knygoje 30:19 Dievas kalba per Mozę: „Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonys.“

Jeigu panagrinėtumėt šį sakinį, „tu“ yra prieš numanomą veiksnį: tad pasirink gyvenimą. Dievas davė jums pasirinkimą, kuris yra aukščiau už jūsų širdį. Tai stipru, tačiau ir vėl žmonės praleido tai ir leido sau pateisinti jausmus bei emocijas, kurie priešinasi Dievo Žodžiui.

Pavyzdžiui, mes sakome: „Žinoma, aš turiu mylėti savo brolį ir seserį.“ Mes bandome daryti tai bažnyčioje, o kartais ir pasaulyje. Tačiau kiekvieno gyvenime yra koks nors žmogus, kuris mus nervina. Taigi mes pateisiname jausmus, kurie priešinasi tam, ką Dievas įsakė mums daryti. Mes sakome: „Nemanau, kad Dievas reikalautų, jog mylėčiau šį žmogų.“

Konsultuodamas santuokos klausimais, girdžiu žmones sakant: „Tik pažiūrėkite, ką tas žmogus padarė.“ Tada jie ima pasakoti apie visokius siaubingus dalykus, kuriuos padarė jų sutuoktinis. Viso to tikslas yra savo jausmų pateisinimas. Jie sako: „Žinau, kad neturėčiau pulti į depresiją ir nusiminimą. Žinau, jog neturėčiau pykti, bet pažiūrėkite, ką jis padarė.“ O iš tiesų tai jie sako: „Nagi, tai pateisina mano jausmus, tai pateisina mano depresiją, tai pateisina mano veiksmus.“ Tačiau niekas nepateisina, kad būtumėte mažiau, nei Dievas pašaukė jus būti.

Nesvarbu, kas jus ištiks – mirtis, sveikatos problemos, finansiniai sunkumai, problemos santykiuose – kad ir ką velnias jums pakištų... Dievas davė jums sugebėjimą tai įveikti. Tačiau turite pasirinkti. Jeigu susitapatinsite su nusiminimu, baimėmis, abejonėmis ir depresija, įtvirtinsite įpročius, kurie pavergs jus visam likusiam gyvenimui.

Galite paimti viską, ko jus mokiau apie Evangelijos pagal Joną 14, 15 ir 16 skyrius, galite žinoti apie tikėjimą, apie išpažinimą, apie viską, kas sakoma Biblijoje. Tačiau įsileisdami savo širdin pasipiktinimą, nuoskaudą, pasiduodami depresijai arba nusiminimui ir baimei, jūs ištrinsite visa, kas gera. Niekas neveiks. Štai kodėl kai kurie žmonės gali įsiminti visus veiksmus ir jiems atlikti visus žingsnius, kuriuos kiti žmonės jiems nurodė, tačiau jeigu jų širdis bus nusiminusi ir išsigandusi, kad pradėtų tuo gyventi, tai neveiks. Jie niekada neįsitvirtins tikėjime.

Taigi, pirmas dalykas, kurį turite padaryti – sulaikyti savo emocijas ir pasakyti: „Viešpaties Jėzaus vardu šis dalykas manęs nepaveiks.“ Jūs turite galimybę tai padaryti. Biblija sako, kad Jis leidžia jums pasirinkti. Jis netgi sako, ką pasirinkti. Taigi, akivaizdu, kad mes turime galimybę pasirinkti. Melas, kad jūs negalite suvaldyti savo emocijų.

Mūsų kartai buvo sakoma, jog negalima užgniaužti jausmų ir emocijų, kad reikia juos išlieti ir išlaisvinti. Ši psichologija turėjo didesnės įtakos Bažnyčiai, nei dauguma iš mūsų suvokia. Sutinku, jog neturite užkasti šių dalykų ir leisti, kad jie pūliuotų. Turėtumėte išsivaduoti iš jų, atmesti juos, pasipriešinti jiems. Išlieti emocijas, kurios prieštarauja tam, ką Dievas jums sako, nėra pozityvus dalykas. Tai negatyvus dalykas, suteikiantis Šėtonui laisvę šeimininkauti jūsų gyvenime.

Patarlių knygoje 23:7 sakoma, kad, kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Sergate depresija? Galvojote apie dalykus, kurie jums varo depresiją. Negaluojate? Galvojote apie dalykus, kurie jus susargdina. Esate nusiminęs? Galvojote apie kažką, kas verčia nukabinti nosį. Netikėjimas, baimė ir panika yra pasirinkimai. Blogi pasirinkimai. Gali būti, kad yra daugybė priežasčių, dėl kurių mes išmokome reaguoti tokiu būdu, bet galiausiai sprendimas priklauso nuo mūsų. Kai jus aplanko krizė, galite sureaguoti dviem būdais. Galite pasirinkti būti padrąsintas arba nusiminęs. Neprivalote krizės akivaizdoje pralaimėti. Neprivalote išsigąsti. Neprivalote pulti į depresiją.

Taigi, pirmas dalykas, kurį reikia padaryti krizinėje situacijoje, tai sutramdyti savo širdį ir nukreipti ją ta linkme, kuria norite judėti. Neleiskite aplinkybėms jums sakyti, kaip jaustis ir kaip elgtis. Tai esminis dalykas. Svarbu, kad priimtumėt teisingą sprendimą, kai kokie nors priešiški įvykiai jus užklups. Taigi, sprendimas priklausys nuo to, ką jūs laikysite tikru savimi. Jeigu tikru savimi laikysite emocinę savo dalį, būsite veidmainiai elgdamiesi priešingai. Bet jei save regite Kristuje Jėzuje, pripažindami, jog esate naujas kūrinys, ir žvelgiate į save per Dievo Žodį, pasireikš jūsų tikrasis aš, dvasia. Jūsų dvasia niekada nedepresuoja, niekada nenusimena, niekada nebūgštauja. Jeigu jaučiate kažką priešingo tam, jūs – iš Dievo požiūrio taško – veidmainis, jeigu jums šie jausmai vadovauja. Pavyzdžiui, kažkas ką nors pasakė, kas įžeidė jūsų jausmus. Ką jūs darysite? Turite pasirinkimo galimybę. Jūs arba nukabinsite nosį ir niurzgėsite bei skųsitės, arba pasirinksite augti ir tam žmogui atleisite.

Andrew Wommackas, evangelikų pamokslininkas ir tikėjimo mokytojas, straipsnių bei knygų autorius

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu