Daugiau 
 

Pirmoji Šeimos sinodo savaitė

10/09/2015 Aidas
religion-2

Pirmadienį po Šventojo Tėvo, Sinodo Generalinio sekretoriaus ir vieno iš keturių šios asamblėjos darbams pirmininkaujančių kardinolų kalbų, generalinis relatorius kardinolas Peteris Erdo perskaitė įvadinį pranešimą, kuriame aptariama Sinodo darbo dokumente numatyta tematika. Pirmoji iš trijų Sinodo darbotvarkės dalių, pavadinta „Įsiklausymas į šeimai metamus iššūkius“, įvairiais aspektais nagrinėja dabartinę šeimos gyvenimo situaciją. Jai bus skirta pirmoji asamblėjos savaitė. Antroje Sinodo darbo dokumento dalyje svarstomas šeimos pašaukimas dabartiniame kontekste; trečioji dalis aptaria šeimos vaidmenį Bažnyčios misijoje.

Pirmoji darbo dokumento dalis liečia dabartinį šeimos gyvenimo sociokultūrinį kontekstą. Jį formuoja labai įvairūs veiksniai, pradedant gamtine aplinka ir klimato kaita, ir baigiant socialine neteisybe, smurtu, karais, kurie savo ruožtu tampa migracijos reiškinio priežastimi. Ypač šiais laikais matome tūkstančius žmonių, paliekančių savo gimtąsias šalis, ieškančių išsigelbėjimo kituose kraštuose. Didelį poveikį šeimai daro ir laikina darbo migracija. Labai daug jaunų tėvų palieka namuose vaikus ir keliauja uždarbiauti į užsienį. Kardinolo pasisakyme paliesta devynioliktajame amžiuje prasidėjusios ir šiandien jau kone visą pasaulį paveikusios industrializacijos raida. Anksčiau dar gana dažni namų ūkiai ir namudinis darbas, šiandien beveik išnyko. Kone vienintelė darbo forma yra samdomas darbas, o tai reiškia, kad nuo socioekonominių sistemų stabilumo ir teisingumo priklauso ir šeimos gyvenimas.

Sekdamas šios sinodo asamblėjos Instrumentum laboris pirmosios dalies schemą kardinolas Peteris Erdo savo įvadinėje kalboje toliau palietė šeimą įtakojančius antropologijos pasikeitimus, vis didesnį žmogaus individualios laisvės akcentavimą, kuris tuo pačiu virsta ir tradicinių institucijų nuvertinimu. Šiuolaikinis žmogus savo asmeninės laisvės siekimą vis labiau suvokia kaip išsivadavimą iš bet kokio susisaistymo. Jis nutraukia religinius ryšius su savo tradicine religine bendruomene, nutraukia ir socialinius ryšius. Tokia pretenzija, savo ruožtu, vis dažniau virsta reikalavimu keisti tradicinių institucijų, tokių kaip santuoka ar šeima, teisinius apibrėžimus. Tokiame kontekste ir pačios institucijos vis mažiau stabilios, kaip liudija augantis skyrybų skaičius.

Tęsdamas savo pastabas apie šiandienio individualizmo ir subjektyvizmo poveikį šeimai, kard. Erdo citavo popiežius Pranciškaus kalbą, pasakytą pernai Strasbūre, jo vizito Europos institucijose metu. „Šiandien pastebimoje tendencijoje reikalauti vis platesnių individualių, ar tiksliau sakant individualistinių, teisių slypi pakitusi žmogaus asmens koncepcija, atitrūkusi nuo socialinio ir antropologinio konteksto“. Greta šių individualistinių ir antiinstitucinių tendencijų, taip pat matome siekimą nutrinti, padaryti neaiškias tokių fundamentalių institucijų kaip santuoka ir šeima ribas. Vis stiprėja individualizmas, kuris galiausiai pasirodo esąs ir priežastis, ir pasekmė.

Konsumistinė visuomenė atskyrė seksualumą nuo prokreacijos. Drastiškai sumažėjo gimstamumas. Gamtos mokslų pažanga naudojamasi nesiskaitant su žmogaus ir šeimos sampratos biologiniais, antropologiniais ir kultūriniais aspektais.

Galiausiai reikia atkreipti dėmesį ir į teorijas, pasak kurių, asmens tapatybė ir jausmai turi būti atskirti nuo vyro ir moters biologinio skirtingumo. Tuo pat metu reikalaujama, kad būtų pripažįstamos ir poros, kurios susiformuoja nesilaikant lyčių skirtingumo ir papildomumo. Tuo pačiu norima ir šeimos instituciją atskirti nuo jos esmėje glūdinčių tėvo ir motinos vaidmenų.

Pirmoje darbo dokumento dalyje minimiems iššūkiams bus skirta pirmoji Sinodo savaitė. Jau pirmadienio rytinėje generalinėje kongregacijoje buvo išklausyta kelių Sinodo tėvų pasisakymų bei vieno stebėtojo liudijimo. Sinodo tėvų pasisakymams buvo skirta ir antroji generalinė kongregacija, vykusi pirmadienį po pietų. Pasisakymams skirta ir antradienio priešpietinė sesija. Antradienį po pietų prasidės darbas kalbinėse grupėse, pagal Sinodo lotyniškąją terminija vadinamosiose „Circuli minores“. Iki ketvirtadienio vakaro darbo grupės parengs savo siūlymus. Penktadienio rytą vėl įvyks bendras visų Sinodo tėvų posėdis – generalinė kongregacija, kurioje bus pristatyti kalbinėse darbo grupėse pateikti siūlymai, liečiantys pirmąją Sinodo tematikos dalį – tai yra šeimai metamus iššūkius, apie kuriuos pirmadienį buvo kalbama generalinio relatoriaus kardinolo Peterio Erdo pristatymo pirmoje dalyje.

Penktadienį po pietų Sinodas pradės darbą su antrąją temų grupe, kurios liečia šeimos pašaukimą. Joms bus skirta antroji Sinodo darbo savaitė. Trečiąją savaitę bus kalbama apie trečioje darbo dokumento dalyje pateiktas temas, liečiančias šeimos vaidmenį Bažnyčios misijoje.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu