Daugiau 
 

Priimamos paraiškos 2019 m. LF stipendijoms gauti

08/16/2019 Aidas
LF 1

Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d. priimamos paraiškos Lietuvių Fondo (LF) stipendijoms gauti. Stipendijos skiriamos lietuvių kilmės nuolatinių studijų programoje studijuojantiems studentams. Pirmenybė skiriant stipendijas teikiama gerai besimokantiems ir aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems išeivijos studentams, LF nariams.

Didžioji dalis stipendijų išmokama iš Lietuvių Fonde įsteigtų vardinių fondų.

Yra dvi vardinių fondų rūšys. Viena rūšis yra ta, kai kandidatus stipendijoms gauti, vykdant vardinių fondų steigėjų nuorodas, atrenka PSK Stipendijų pakomisė. Kai kurie vardiniai fondai remia tam tikras mokslo sritis (pvz., lituanistiką, lietuvių kalbą ar Lietuvos istoriją, politinius mokslus, žurnalistiką gamtosaugą, inžineriją, pedagogiką, lingvistiką, mediciną, stomatologiją, meną, muziką) studijuojančius jaunuolius. Taip pat tai gali būti stipendijos Lietuvoje studijuojantiems, lietuviškoje veikloje dalyvaujantiems ir kitiems  studentams. 2019 m. iš šių fondų numatoma išmokėti 168,359 dol.

Kita rūšis – kai steigėjas, steigdamas savo vardinį fondą, tiesiogiai nurodo, kokiai aukštajai mokyklai skiria savo fondo uždirbtas palūkanas. Kandidatus tokioms stipendijoms gauti teikia steigėjų nurodyti universitetai. Aukštoji mokykla, remdamasi studentų akademinės ir visuomeninės veiklos rezultatais, atrenka kandidatus ir jų pavardes atsiunčia Lietuvių Fondui, kuris ir išmoka stipendijas tiesiogiai universitetų nurodytiems kandidatams. Šių stipendijų PSK Studentų pakomisė studentams neskirsto. 2019 m. iš šių vardinių fondų tiesiogiai aukštosioms mokykloms bus išmokėta 30,390 dol.

Lietuvių Fonde 2019 m. kovo 19 d. įsteigtas LR ambasadoriaus JAV fondas ateities lyderiams. Jo pagrindinis tikslas – ugdyti lietuvių kilmės profesionalus ir lyderius, kurie prisidėtų prie strateginių Lietuvos ir JAV ryšių puoselėjimo ir stiprinimo.

Šiais metais Amerikos lietuviai studentai turi galimybę dalyvauti konkurse šio fondo siūlomai stažuotei laimėti. Konkurso laureatui bus suteikta teisė 2020 metais stažuotis Lietuvoje viešojo administravimo srityje. Laureatas bus išrinktas iš studentų, 2019 m. pateikusių prašymus LF stipendijai gauti ir nurodytoje paraiškos skiltyje pažymėjusių apie norą dalyvauti atrankoje. Pirmenybė bus teikiama politikos mokslų, diplomatijos, viešosios administracijos ir tarptautinių santykių programas studijuojantiems studentams. Renkant laureatą bus atsižvelgiama į studijų rezultatus, mokslinės veiklos pasiekimus bei įsitraukimą ir aktyvumą visuomeninėje veikloje, pateiktus paraiškose LF stipendijoms gauti.

Lietuvių Fondas dėkingas visiems nariams, aukotojams, testamentų palikėjams, vardinių fondų įkūrėjams už jų dosnumą. Be jų pagalbos LF negalėtų paremti studentijos – būsimų lietuvių bendruomenės vadovų ugdymo.

Paraiškos LF stipendijai gauti formą ir daugiau informacijos rasite Lietuvių Fondo tinklalapyje: www.lithuanianfoundation.org/scholarship-guidelines/

LF informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu