Daugiau 
 

Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose – išeivijos šaulių vėliavos

09/17/2021 Aidas

2021 m. Rugsėjo 4–12 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Čikaga, Marquette Park) vyko Šiluvos atlaidai. Kasdien 11 val. ryto mišiose maldos buvo skirtos kuriai nors visuomenės žmonių grupei, tarnaujančiai Dievui, žmonėms ir Tėvynei, jaunimui ir šeimoms, bažnyčios tarnautojams, visame pasaulyje išsibarsčiusiems lietuviams ir pan.  

Šilinių pabaigą vainikavo rugsėjo 12-osios sekmadienio šv. Mišios, kurias atnašavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų Sielovadai prelatas Edmundas J. Putrimas, parapijos klebonas Jaunius Kelpšas ir kunigas Gediminas Keršys.

Šv. Mišios prasidėjo iškilmingąja procesija. Lietuvos šaulių sąjungos Išeivijoje šauliai garbingai įnešė JAV ir Lietuvos valstybines vėliavas ir savo dalinių: Vytauto Didžiojo Rinktinės, j. š.k. „Gen. T. Daukanto“ ir j.š.k. „Klaipėda“ vėliavas. Eisenoje taip pat dalyvavo Ateitininkų Korporacija „Giedra“. Kartu su maldininkais buvo nešama Šiluvos Marijos statula. Eisenoje giesmėms vadovavo parapijos choro vadovas Ričardas Sokas.

Iškilmingos pamaldos buvo užbaigtos palaiminimu. Po to visi buvo pakviesti i parapijos salę švęsti parapijos 94-ąją sukaktį.

Lietuvos šaulių sąjungos Išeivijoje šauliai sveikina parapiją ir kleboną Jaunių Kelpšą su gražia sukaktimi, linki toliau išlikti kertiniu  akmeniu žmonių sielovadoje ir toliau sergėti bei puoselėti vieną seniausių parapijų išeivijoje.

Roma Bikulčius

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu