Daugiau 
 

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos susirinkime buvo keliami aktualūs klausimai

04/06/2021 Aidas
zivile 1229

Š. m. kovo 19 d. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Socialinių reikalų skyriaus patalpose  7.30 p. m. įvyko eilinis JAV LB  Lemonto apylinkės valdybos susirinkimas, kuriame buvo aptartas vienas aktualiausių šiomis dienomis keliamų klausimų – rinkimai į Krašto valdybos tarybą.               

Posėdyje dalyvavo: apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė, Petras Valius, Paulina Liauba, Raimundas Armonas, Roma Langė, Nijolė Danielson, Živilė Gurauskienė.

Susirinkimui prasidėjus su darbotvarke supažindino Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė. Darbotvarkė buvo priimta vienbalsiai. Praėjusio posėdžio protokolą perskaitė Nijolė Danielson. Protokolas buvo priimtas vienbalsiai, be pataisų.

Iždininkei pateikus ataskaitas pagal darbotvarkę sekė LB  Lemonto apylinkės valdybos iždininko rinkimai. Kadangi prieš tai buvusi iždininkė Giedrė Balčiūnienė atsisakė eiti iždininkės pareigas, apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė pasiūlė iki apylinkės valdybos metinio susirinkimo šias pareigas eiti Nijolei Danielson.

Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė aptarė LB  Lemonto apylinkės organizuotus Kovo 11-osios renginius – Lemonto mieste buvo iškelta Trispalvė ir iškilmingai paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena PLC centre, Banio šeimos salėje, bei aiškiai apibrėžė valdybos narės Alvydos Gudėnienės įsipareigojimus.

Susirinkimo metu buvo pristatyti 5 kandidatai į Krašto valdybos tarybą: Artūras Žilys, Jonas Bružas, Vesta Valuckaitė, Juozas Polikaitis ir Alvyda Gudėnienė. Vėliau buvo pristatyta Živilė Gurauskienė, kaip JAV LB  Lemonto apylinkės spaudos atstovė. Žurnalistė, įgijusi Humanitarinių mokslų magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, trumpai pristatė savo darbo patirtį Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre, Lietuvių kalbos institute, Lietuvos mokslų akademijoje, ir pan.

Aptarus likusius klausimus posėdį užbaigė valdybos  pirmininkė Violeta Valaitytė. Kito posėdžio data nebuvo nustatyta.

LB Lemonto apylinkės valdybos sekretorė Roma Langė

Spaudai parengė „Dirvos” korespondentė Živilė Gurauskienė, el. p. dirva.press@gmail.com

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu