Daugiau 
 

Kitokia, bet vis tiek nepamirštama Vasario 16-oji

02/19/2021 Aidas

Jau beveik metai, kai pasaulio gyvenimas, tame tarpe ir JAV, kenčia nuo nelemto viruso. Kai kuriose valstijose, Ilinojus tarp jų, virusas siaučia labiau. Todėl gyvenimas tarsi sustingo ir apmirė. Beveik nurimo visa „gyva“ visuomeninė veikla lietuvių bendruomenėje.

Žinoma, daugelio gyvenimas persikėlė į virtualią erdvę, kur šiuo metu vyksta įvairūs renginiai, konferencijos, susirinkimai. Tačiau virtualus gyvenimas niekuomet nepakeis tikrojo, bent artimoje ateityje. Lietuviams, kaip ir daugeliui žmonių, vis dažniau norisi susitikti ir bendrauti.

Todėl Waukegan-Lake County Lietuvių Apylinkė nusprendė nors trumpam sukviesti visus norinčius paminėti turbūt svarbiausią 20-ojo amžiaus įvykį Lietuvos istorijoje – Nepriklausomybės paskelbimą. O ir metai truputėlį svarbesni, negu ankstesnieji. Šiais metais mūsų Apylinkė paminės 130 -ties metų sukaktį, kai pirmas lietuvis „oficialiai“ užsiregistravo Waukegan mieste bei Amerikos Lietuvių Bendruomenės įkūrimo 70-metį. Waukegan-Lake County lietuvių apylinkė yra viena iš 52 apylinkių šiuo metu sudarančių Amerikos Lietuvių Bendruomenę.

Gaila, kad dėl įvairių šiuo metu galiojančių apribojimų teko iki minimumo sumažinti ir vasario 16-osios ir JAV LB 70-mečio šventimą mūsų apylinkėje. Tačiau galvojame, kad renginukas pavyko.

Po Šv. Mišių mus aplankė ir kanklių skambesiu bei dainomis pradžiugino iš Niujorko atvykusi Simona Smirnova, kuri mūsų apylinkėje svečiuojasi jau antrą kartą. Ji atliko tokias žinomas dainas kaip „Laisvė“, „Viešpaties Lelija“, „Paukščiai“.

Po kanklininkės pasirodymo susirinkusieji buvo pakviesti dalyvauti JAV LB 70-mečio vėliavos priėmime. Ją į mūsų apylinkę atvežė Čikagos apylinkės atstovai. Ši per apylinkes keliaujanti vėliava buvo pasveikinta tradiciniu šokiu „Kepurinė“, kurį atliko Waukegan-Lake County tautinių šokių kolektyvas „Rusnė“. Sveikinimo žodžius susirinkusiems tarė JAV LB Kultūros pirmininkė Giedrė Knieža. Vėliavą priėmė mūsų apylinkės valdybos nariai Elena Skališius, Vesta Steponavičiutė, Violeta Rutkauskienė, Palmira Janušonienė-Westholm, Jolita Vilimienė ir pirmininkas Gintautas Steponavičius.

Savo sveikinimo kalboje pirmininkas pasidžiaugė, kad apylinkės valdybos veikloje dalyvauja įvairiausių amžiaus grupių atstovai, pradedant 30-mečiais ir baigiant 80-mečiais. Tai, pirmininko žodžiais – didžiausias pasiekimas – vardan tos lietuvybės dirbkime kartu, dirbkime išvien.  Į Apylinkėje veikiančią Gedimino lituanistinę mokyklą galima atvesti vaikučius mokytis lietuviškai, vietos katalikiškoje Misijoje  – klausytis Šv. Mišių lietuvių kalba, na o kas mėgsta šokį – čia veikia net 2 tautinių šokių kolektyvai, „ Rusnė“ ir „Laumė“. Vaikučių, moterų, mišrių šokių porų laukia sumanios kolektyvų vadovės Vaida Indriliūnas ir Nijolė Černiauskienė.

Po sveikinimo kalbos pirmininkas Gintautas Steponavičius ant JAV LB 70-čio vėliavos užrašė: Waukegan-Lake County Apylinkė. Žinome, mūsų Apylinkės užrašas ne paskutinis! Džiaugiamės būdami tokios didelės ir svarbios kiekvieno lietuvio, gyvenančio JAV, organizacijos dalimi. Norime tikėti, ne – iš tikrųjų tikime – Amerikos Lietuvių Bendruomenė gyvuos, suburs ir vienys visus lietuvius ir ateityje. Nes MŪSŲ VISŲ TIKSLAS – IŠSAUGOTI LIETUVYBĘ.

Aprašymą apie įvykius Waukegan-Lake County Lietuvių Apylinkėje norime pabaigti, jau mūsų apylinkės pamiltais žodžiais: „Viena tauta – viena šeima“ ir „Vardan tos lietuvybės vienybė težydi“.

Svarbi pastaba skaitytojams: nors nuotraukose žmonės nedėvi apsaugos kaukių, jas nusiėmėme tik kelioms sekundėms, pozuodami. Būkime optimistai, sveikatos ir stiprybės visiems! Dabar jau – su praėjusiomis vasario 16-osios šventėmis !

Gintautas Steponavičius

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu