Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

LB Lemonto apylinkė pagerbė Sausio 13-osios aukas

01/17/2020 Aidas

Tęsdama kilnias ir gražias tradicijas, LB Lemonto apylinkės valdyba, vadovaujama pirmininkės Violetos Valaitytės, visus tautiečius pakvietė į minėjimą, skirtą prieš 29-erius metus, sausio – 13 –ąją, taikos metu nuo sovietų armijos ir kolaborantų rankų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusiems Lietuvos sūnums ir dukterims atminti. Renginys vyko sausio 12 d. po antrųjų šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, Banio pokylių salėje.

Su vėliavomis, giedant himnus

Nuo pat ryto prie LB Lemonto apylinkės valdybos narių: V.Valaitytės, Alvydos Gudenienės, Nijolės Danielson, Paulinos Liauba, Petro Valiaus, Raimondo Armono, Romos Lange, Janinos Sučylienės vaišių paruoštų stalų po šv. Mišių rinkosi žmonės. Atėjusieji po pirmųjų šv. Mišių vaišinosi kava ir saldžiais užkandžiais, apžiūrėjo Sausio – 13 –osios aukoms skirtą stendą, žvelgdami į žuvusiųjų nuotraukas, prisiminė skaudžius to meto kiekvienam lietuviui išgyvenimus.

Po antrųjų šv. Mišių pamažu salė pilnėjo. Susirinkusieji vaišinosi, gurkšnojo kavą, smaguriavo saldumynais ir vaisiais, tarpusavy bendravo.

Minėjimas prasidėjo iškilmingu Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje vėliavų įnešimu. Šaulys Tadas Laipšys įnešė Lietuvos vėliavą, Jonas Platakis Amerikos ir Regina Butkus – Šaulių sąjungos vėliavą.

LB Lemonto apylinkės pirmininkė V.Valaitytė renginio dalyvius pasveikino su visiems lietuviams svarbia ir nepamirštama diena – Sausio – 13-ąja. Priminė, kuo ji mums ypatinga ir pakvietė tylos minute pagerbti visus už Lietuvos laisvę žuvusius. Bažnyčios choras, vadovaujamos Jūratės Grabliauskienės, giedojo Lietuvos ir Amerikos himnus.  

Nieks nepavergs lietuvio...

„Ir nieks nepavergs lietuvio, netryps mūsų žemės šventos!“ – J. Sučylienė savo kūrybos eilėmis tęsė 1991-ųjų sausio 13- ąją žuvusiems skirtą minėjimą. V.Valaitytė ir A.Gudenienė skaitė trumpą keturiolikos tą Lietuvai siaubingąją naktį žuvusių žmonių artimųjų atsiminimus, kuriuose skambėjo frazės: „Jo tėvai buvo tremtiniai“, „Jis buvo aktyvus Sąjūdžio dalyvis“, „Jis buvo doras, darbštus, sąžiningas žmogus“, „Sužinojus, kad šaudo į beginkius, neatlaikė jo širdis“, „Jo neaplenkė okupanto kulka. Nušautas į nugarą“, „Merginą sutraiškė tanko vikšrai“, „Jie visi mylėjo Lietuvą, troško laisvės, neapkentė pavergėjų, todėl jie, ne tik vilniečiai, plika krūtine stojo priešais tankus ir ginkluotus kareivius“.

Klausytojų kūnu ėjo šiurpuliukai. Seselės Laimutės paruošti vaikai vienas po kito nešė žvakutes ir padėjo prie už laisvę kritusiųjų nuotraukų.

Gyva atmintis

Renginio dvasią sustiprino, priartino prie šiurpaus Lietuvai laikmečio, atkūrė to meto atmosferą Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus ir jo kultūros ir diplomatijos klausimais  patarėjos Ievos Dilytės atvykimas į renginį ir nuoširdus konsulo pasakojimas apie tai, ką jis pats matė, patyrė išgyveno.

Pakviestas tarti žodį, garbus svečias pasveikino gausiai susirinkusius ir garsiai pamąstė, kad mes niekada neatsidursime tų žmonių, kurie neteko dukters, sūnaus, brolio, sesers ar vyro vietoje. „Todėl aš pasidalinsiu asmeniniais išgyvenimais, - susirinkusiems kalbėjo M. Bekešius. – Tiesa, aš tada buvau jaunas, bet į atmintį įsirėžė blyksniai, šūviai trasuojančios kulkos Vilniaus mieste. Aš buvau paauglys, prilipęs prie lango. Motina mane bandė atplėšti, bet man buvo įdomu, kas vyksta. Žinoma, bet kuriuo metu paklydusi kulka galėjo pataikyti ir į langą, kaip įvyko prie Parlamento, Televizijos bokšto... Iš tiesų atsiminimai labai slogūs: kaimynas grįžo kruvinomis rankomis, kruvina striuke. Stovėjo verkianti mama, ji nežinojo, ar tėtis grįš, ar ne... Tuo metu nebuvo mobiliųjų telefonų, artimieji nežinojo, ar namus pasieks jiems brangus  žmogus... Visos žinios buvo perduodamos per radiją ir televiziją iki tol, kol nebuvo nutrauktas ir tas ryšys. Tai tokie mano prisiminimai iš skaudžių to meto įvykių. Dauguma to meto liudininkų supranta, jiems nereikia aiškinti, kodėl svarbi kiekviena gyvybė, atiduota ne tik Sausio tryliktąją, bet apskritai, kai turime omenyje Lietuvos, tautos laisvę. Todėl mes turime išsaugoti, išlaikyti ir perduoti jau suformuotas pagarbos, pasididžiavimo iškovota laisve  tradicijas, ypač tai akcentuojant gimusiems laisvos Lietuvos metais, kurie apie Vasario 16-ąją, Sausio – 13-ąją, Kovo – 11-ąją skaito tik iš knygų.“

Baigdamas kalbą, konsulas visus susirinkusius pakvietė išeiti į Pasaulio lietuvių centro kiemelį ir visiems kartu padėti vainiką prie kovotojų už laisvę vado Vanago paminklo.    

Mes stiprūs vienybėje

Negalima nepaminėti, kad tą pačią dieną – sausio 12 d., sekmadienį, 10:30 val. prasidėjo ir 12:30 val. baigėsi Sausio 13 –osios aukoms atminti, juos pagerbti skirtas laisvu stiliumi bėgimas Mičigano ežero pakrante Čikagoje. Drąsiausi ir užsigrūdinę bėgikai, įveikę trasą, išsimaudė ežere. Visi dalyviai vaišinosi Šaulių sąjungos narių paruošta ir pateikta koše. Sporto renginį organizavo Šaulių sąjunga, Čikagos skautų vietininkija, jų sumanymą palaikė ir prie jo prisidėjo Lietuvos konsulatas Čikagoje. Džiugu tai, kad į LB Lemonto apylinkės valdybos renginį suspėjo atvykti ir Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje aktyvistai, pasidabinę savo išskirtine apranga, ir konsulas M. Bekešius su patarėja I. Dilyte.

LB Lemonto apylinkės valdyba dėkoja Edmundui Vasiliauskui ir jo žmonai už didelę skanių sumuštinių lėkštę, nuolatinei bendruomenės rėmėjai – Julijai Liutikienei už pačios pagamintą pyragą ir dar vienai poniai, kurios vardo nežinau, už supratingumą, paramą ir mūsų visų lietuviškų tradicijų, papročių ir lietuvybės išeivijoje palaikymą. Juk aštuoni LB valdybos nariai nepajėgūs be jūsų, tautiečiai, pagalbos sukurti visiems jums ir mums gražią, įdomią, nuotaikingą, sočią ir linksmą šventę. Tam neužtenka kelių žmonių labdaros – šventę (linksmą ar liūdną) kurkime visi kartu kaip visi jungėmės į Baltijos kelią, tikėjome ir ėjome su Sąjūdžio vadais, Sausio 13-ąją plikomis rankomis, bet tikėjimu degančia širdimi stojome prieš ginkluotus kolaborantus. Juk mes, lietuviai, mes esame stiprūs vienybėje, nors mūsų nedaug, bet mes neišnyksime, kol tikėsime vienas kitu, palaikysime einančius priešakyje, patempsim atsiliekančius ir į priekį veršimės kartu...

LB Lemonto valdyba tikisi bendruomenė susitelkimo, aktyvumo ir geranoriškumo Vasario 16-osios minėjime.

Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu