Daugiau 
 

Lietuvė skautė žygiuoja Erelių taku

05/20/2022 Aidas

Sukurtas 1911 m., skauto erelio laipsnis yra aukščiausias pasiekimas skautų organizacijoje. Norint tapti skautu ereliu reikia daug ištvermės, pasišventimo, pasiryžimo bei įdėti daug darbo, savanorystės valandų. Tačiau šios pastangos ir svarbus pasiekimas yra pripažįstamas visoje Amerikoje ir pasaulyje. Daug JAV žymių žmonių yra pasiekę skauto erelio laipsnį. Erelių tarpe yra Pulitzerio premijos gavėjai, astronautai, išradėjai, Olimpinių žaidynių dalyviai, JAV senatoriai ir kongresmanai. Tik maždaug 5% skautų užbaigia visus Erelio laipsnio reikalavimus prieš 18-tą gimtadienį.

Nuo 2019 metų erelėmis gali tapti ir merginos. Remiantis šia taisykle, naujasis JAV skautų vienetas nr. 1991 buvo įsteigtas 2019 m. vasario mėn. kurioje gali dalyvauti Aušros Vartų-Kernavės tunto sesės einančios ir lietuvių ir amerikiečių skautų programas. Po daugiau kaip trijų metų darbo užbaigti reikiamas specialybes, tarnauti visuomenėje, skautiško vadovavimo ir Erelio projekto planavimo ir vykdymo, Sesė Kotryna bus pirmoji 1991 vieneto JAV erelė.

Šį šeštadienį Lituanistikos tyrimo centre įvyko galima sakyti, istorinis įvykis, kadangi Kotryna Gučiūtė, pirmoji būsimoji lietuvė skautė erelė, savo projektu pasirinko pagražinti LTC aplinką. Skautės vadovė Marytė Kriaučiūnienė, paskatino Kotryną siekti skautės erelės vardo. LTC savanorių koordinatorė Gailė Vitienė nurodė darbų gaires. Kotryna turėjo suplanuoti, ką ir kaip reikia tvarkyti, turėjo suburti reikalingus žmones ir pasirūpinti sėkmingu projekto įgyvendinimu. Dėkojame Home Depot vadovams už šiam projektui paaukotą mulčių. Jai prašant, Sesė Kotryna gavo veltui net iš septynių jų parduotuvių. Taigi šeštadienį susirinkęs gražus būrys skautės Kotrynos talkininkų sutvarkė LTC aplinką. Dėkojame šauniems darbininkams ir linkime Kotrynai sėkmės.  

Kristina Lapienytė, Marytė Kriaučiūnienė

Gailės Vitienės nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu