Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Lietuvių Tautinių Šokių Institutas ruošiasi šokių kursams

05/31/2019 Aidas

Dainavoje vyksiančiuose kursuose šokių mokytojai susipažins su Šokių šventės repertuaru

XVI Šokių Šventę Philadelphia, PA organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene ir Lietuvių Tautinių Šokių Institutu.  Renginio savaitgalio metu, 2020 m. liepos 3-6 dienomis, vyks koncertų, meno parodų ir pokylių.  O šventės kulminacija bus sekmadienio, liepos 5 d. koncertas, kai numatoma, kad lietuviškame šokyje į spalvingą ir dinamišką derinį susilies maždaug 2000 šokėjų iš JAV, Kanados, ir kitų kraštų.  Lietuvių Tautinių Šokių Institutas paskelbė, jog šios šventės meno vadovu bus choreografas Gintaras Grinkevičius, vienas iš Čikagos tautinių šokių ansamblio „Grandis“ vadovų. Meno vadovo sukviesta kūrybinė grupė jau nustatė scenarijų pagal M.K. Čiurlionio “Karalių pasaką”.

2019 m. rugp. 11-18 dienomis Lietuvių Tautinių Šokių Institutas (LTŠI) rengia kursus Dainavos stovyklavietėje (Manchester, MI). Jų tikslas yra, kad XVI Tautinių Šokių šventės kūrybinė grupė supažindintų ketinančių dalyvauti tautinių šokių grupių mokytojus ir grupių atstovus su Šokių šventės repertuaru, pristatų šokius. Kursuose Dainavoje dalyvaus svečias iš Lietuvos, XVI Šokių šventės scenarijaus ko-autorius, profesorius Vidmantas Mačiulskis, Lietuvos muzikos ir teatro Klaipėdos fakulteto šokio katedros vedėjas. Trečiadienį, rugp. 14 d., 6 v.v. Dainavoje bus sušaukiamas visuotinis LTŠI narių suvažiavimas. Visi LTŠI nariai yra kviečiami dalyvauti kursuose ir suvažiavime.

Informacija apie Tautininų šokių mokytojų kursus bei apie registraciją bus išsiuntinėta LTŠI nariams ir pramatoma netrukus ją patalpinta LTŠI svetainėje: http://www.lttsi.net/ . Jei kas turi klausimų apie kursus ar LTŠI suvažiavimą, gali kreiptis į LTŠI pirmininkę, Violetą Smieliauskaitę-Fabianovich: <smagusokti@gmail.com>. Naujai besiformuojančios tautinių šokių grupės ar nauji vadovai, kuriems reikia daugiau informacijos gali kreiptis į XVI Šokių šventės meno vadovą, Gintarą Grinkevičių: <gintaras@sokiusvente.org>.

Daugiau apie Lietuvių Tautinių Šokių institutą (LTŠI)

LTŠI yra savarankiška Šiaurės Amerikos lietuvių kultūrinė institucija, kurios tikslas yra tirti, ugdyti ir remti lietuvių tautinius šokius. LTŠI savo tikslui vykdyti renka tautinius šokius liečiančią medžiagą, paruošia tautinių šokių ir žaidimų aprašymus, ir palaiko ryšius su tautinių šokių rateliais bei rūpinasi jų veikla.  Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventėms LTŠI rengia tautinių šokių šventės meninę programą, ir kviečia meninės programos vyriausią meno vadovą/vadovę, kviečia tautinių šokių šventės pranešėją, ir nustato tautinių šokių šventės repertuarą. Neseniai buvo patvirtinta LTŠI vadovybė, kuri pareigas eis ketveris metus. Ją sudaro: Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich (pirmininkė), Vilija Kirvelaitienė (vice pirmininkė), Gytis Joga (iždininkas), Ramona Kaminskaitė (sekretorė), Gintaras Grinkevičius (narys), ir Giedrius Stankevičius (LTŠI viešųjų ryšių atstovas).

LTŠI informacija

Nuotraukos iš ankstesnių šokių kursų Dainavoje. LTŠI archyvas.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu