Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Mes Lietuviai

03/01/2019 Aidas

 Santa Maria Del Popolo parapijos salėje, 126 N. Lake Street, Mundelein vyksta beveik visi Waukegan – Lake County lietuvių bendruomenės renginiai. Čia, paruošti salę šventei, jau nuo pat ankstyvo ryto rinkosi bendruomenės valdyba su savo šeimų nariais, Gedimino Lituanistinės Mokyklos (GLM) direktorė su šeima, „Laumės“ šokėjai, mokyklos mokinių tėveliai. Reikėjo ir stalus bei salę papuošti, užkandėles bei saldumynus sudėlioti. Valdybos paruoštai informacinei medžiagai ir plakatams apie solidarumo mokesčių paskirstymą, JAV Lietuvių Bendruomenės struktūrą, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus taip pat reikėjo rasti vietos.

           Šis Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas Waukegan – Lake County lietuvių bendruomenei tapo tikrai ypatingas dėl dviejų priežasčių: buvo pristatyta bendruomenės istorijos knyga ir pirmą kartą, valdybos kvietimu, kartu švęsti atvyko Milwaukee, Wisconsin įsikūrusios „Naujos kartos“ mokinukai, jų tėveliai, mokytojos. Beveik 30-ies lietuvaičių būrys!

           R. Bakshis knyga „Mes Lietuviai“. 2017 rudenį Robert Bakshis susisiekė su Waukegan – Lake County lietuvių bendruomenės valdyba ir pristatė savo kruopščiu darbu surinktą istorijos knygą. Nepaprastos istorijos – Waukegan lietuvių bendruomenės istorijos knygą. Tuo pat metu knygos autorius užklausė, ar valdyba turi kokių nors svarbių dokumentų, užfiksuotų įvykių ar faktų, kuriuos jis galėtų pridėti prie jau beveik leidimui paruoštos knygos. Supratus tokios knygos reikšmingumą buvo surinkta ir R.Bakshis perduota  gana daug informacijos. Ir štai, praėjus beveik pusantrų metų, visuomenei buvo pristatyta anglų kalba parašyta knyga. Joje surinkti faktai ir aprašyta išlikusi informacija apie lietuvių veiklą Lake County, IL .  Autorius Robert Bakshis – trečios kartos Amerikos lietuvis. Jo senelis 1912 metais atvyko į JAV ir įsikūrė Waukegan mieste, kuriame vėliau įkūrė savo verslą. Ir nors knygos autorius jau nešneka lietuviškai – jo širdyje Lietuva ir lietuviai užima tikrai didelę dalį ir jis didžiuojasi, kad jo gyslomis teka lietuviškas kraujas! Už knygos „Mes Lietuviai“ parašymą Robert Bakshis įteiktas Waukegan – Lake County lietuvių bendruomenės padėkos raštas ir atminimo medalis. Jo indėlį į lietuvių veiklos įamžinimą Amerikoje pastebėjo ir padėkos raštu apdovanojo LB Krašto Valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius.

        Knygos tiražas nėra didelis. Dalis knygų bus išsiųsta į Amerikos ir Lietuvos bibliotekas bei istorijos rinkimo ir saugojimo įstaigas. Norintys už simbolinę 10 dolerių sumą įsigyti šią anglų kalba parašytą bendruomenės istorijos knygą, kreipkitės tel. 847-549-3287 (Eliutė), arba parašykite el. žinutę adresu: upelis@sbcglobal.net

       Minėjimas. Nepaprastai džiugu buvo matyti besirenkančius ne tik „saviškius“, bet ir svečius: Audronę Pavilčius – Karalius iš Lietuvių Fondo, Vidurio Vakarų Apygardos pirmininkę Vestą Valuckaitę, laikraščio „Draugas“ redaktorę Ramunę Lapas, Lietuvių Tarybos narę Birutę Kairienę, Čikagos apylinkės valdybos narę Moniką Dobrov, Šaulių Sąjungos išeivijoje atstovus Vytautą Jurevičių, Reginą Butkus, Giedrių Bikulčių, Julių Butkų bei  „Naujos kartos“ direktorę Kristiną Puotkalytę –Gurgel su visu būriu Wisconsin valstijoje gyvenančių tautiečių.

      Vėliavų įnešimu ir himnais prasidėjusį minėjimą tęsė šventės organizatorių GLM direktorės Juritos Gonta ir Waukegan  LB pirmininko Gintauto Steponavičiaus sveikinimai susirinkusiems, kurių pagrindinė mintis – būkime kartu, švęskime kartu – būkime kaip viena darni šeima. Lietuvių Fondo skiriamos paramos lituanistinėms mokykloms be galo svarbios ir reikalingos. Todėl Fondo atstovės sveikinimo kalboje pranešta žinia apie 8000 dolerių paramą GLM sulaukė audringų padėkos plojimų. Visos bendruomenės vardu dėkojame Lietuvių Fondui. Atmintin įstrigo „Draugo“ vyr. Redaktorės Ramunės Lapas ne tik sveikinimo žodžiai, bet ir malonus kvietimas apsilankyti laikraščio redakcijoje. Dr. Robert Bakshis savo kalboje atkreipė dėmesį į istorinių įvykių rinkimo ir saugojimo reikšmę. Minėjimą tęsė meninė programa, kurioje stebino GLM vaikučių istorijos faktų žinojimas. Tautinių kolektyvų „Laumė“ ir „ Rusnė“ pasirodymus lydėjo pritariamieji plojimai. Susirinkusieji susidomėję stebėjo Milwaukee lietuviškos mokyklėlės paruoštą programėlę. Ypatingai patiko moksleivių atliekama daina „Brangiausios spalvos“, kurią kartu dainavo visi susirinkusieji. Viena tauta – viena šeima, sunku apibūdinti tą jausmą, kai girdi didelį būrį žmonių su meile dainuojantį gražią, patriotinę lietuvišką dainą. Meninę dalį užbaigė GLM vaikų tautinių šokių kolektyvas, kurių energingi šokiai jau senai žavi bendruomenės žmones. Na o kokia šventė be saldumynų ir pamėgtų lietuviškų patiekalų. Šventės organizatoriai pasirūpino, kad jų tikrai nepritrūktų.

  Baigėsi viena šventė – tebūnie kitos!  Mūsų apylinkėje jau beveik tampa tradicija ne tik aptarti tik ką pasibaigusį renginį, bet ir apsvarstyti naujų renginių idėjas. Nes gerų emocijų paveiktiems atrodo, kad neįveikiamų planų nėra!  

     Šaulių Sąjungos atstovai išeivijoje pasidalino mintimis ir planais apie vasaros pabaigoje, šios organizacijos rengiamą Baltijos Kelio 30-mečio paminėjimą. Buvo apsikeista nuomonėmis dėl minėjimo organizavimo.

     Taip pat norime priminti, kad Lake County esančioje Santa Maria Del Popolo parapijoje, Mundelein miestelyje yra veikianti lietuviška katalikiška misija. Čia kiekvieną antrą mėnesio sekmadienį, antrą valandą po pietų, vyksta mišios lietuvių kalba. Tikinčiųjų skaičius, besilankančių mišiose, vis didėja, ir tai be galo džiugu. Jeigu jūs niekada nedalyvavote Šv. Mišiose – ateikite, pabūkite – gal koplyčioje tvyranti atmosfera nuramins sielą, padės „pasikrauti“ jėgų.  Ypatingai kviečiame atvykti balandžio 14 dieną. Verbų Sekmadienio mišiose giedos virš 20 – ties bendras Amerikos lietuviukų ir jaunimo iš Lietuvos choras. Po Šv. Mišių pakviesime nemokamai pasižiūrėti Alytaus Jaunimo Centro pastatytą miuziklą „Baltaragio malūnas“. Sekite informaciją !  

Waukegan – Lake County LB informacija

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu