Daugiau 
 

Nauji 2016 metų šeimos teisės pakeitimai

05/20/2016 Aidas
kozlov

Nuo 2016 metų sausio Ilinojaus valstijoje šeimos teisės srityje įvesta nemažai radikalių pokyčių. Pirmiausia šie pokyčiai palietė globą.

Nuo 2016 metų sausio 1-osios apskritai neliko tokios sąvokos kaip globa. „Globą“ pakeitė „tėvų atsakomybė“. Nuo šiol, arba abipusiu susitarimu, arba teismo nutarimu, kiekvienas iš tėvų privalo būti atsakingas už: vaiko švietimą, religinį ugdymą, medicinos draudimą, užklasinę veiklą (būrelius, pramogas, vasaros stovyklas ir t.t.). Kitaip tariant, jei anksčiau vienas globėjas sprendė visus klausimus, tai dabar globa yra padalinta į keturias atskiras sritis. Toks padalinimas, savaime suprantama, pasunkina skyrybų procesą ir sudaro daug galimybių manipuliacijoms. Greičiausiai, kaip tai paprastai ir būna su panašiais įstatymais, taip ir šis bus įvairiai modifikuotas teismų pataisomis. Tačiau kol kas „globos“ sąvoka nuskendo į užmarštį.

Be šių keturių sričių, tėvai taip pat turi patys susitarti (arba tai turi būti nuspręsta teisme) dėl vaiko gyvenamosios vietos. Taip pat tas iš tėvų, kuris su vaiku leidžia mažiau laiko, privalo kitam tėvui mokėti alimentus už vaiką. Kaip ir anksčiau, alimentai skaičiuojami procentine išraiška nuo „grynųjų“ pajamų (po mokesčių nuskaitymo):

20 % už vieną vaiką
28 % už du vaikus
32 % už tris vaikus
40 % už keturis vaikus
45 % už penkis vaikus
50 % už šešis vaikus ir daugiau

Be to, nustatyta alimentų suma negali būti keičiama trejus metus. Tik esant labai rimtiems gyvenimo būdo pokyčiams (rimta trauma, darbo netekimas ir t.t.), mokančioji pusė gali pateikti prašymą teismui dėl sumos pakeitimo.

Alimentai buvusiam sutuoktiniui arba sutuoktinei apskaičiuojami pagal tokią formulę: 30 % nuo vieno sutuoktinio atlyginimo iki mokesčių nuskaičiavimo minus 20 % kito sutuoktinio atlyginimo iki mokesčių nuskaitymo. Kiek laiko reikės mokėti alimentus buvusiam sutuoktiniui, apskaičiuojant santuokos trukmę nuo jos sudarymo iki skyrybų dokumentų pateikimo datos, dauginant iš koeficiento, nustatomo pagal santuokos trukmę:

Iki 5 metų – 0,2
Nuo 5 iki 10 metų – 0,4
Nuo 10 iki 15 metų – 0,6
Nuo 15 iki 20 metų – 0,8

Pavyzdžiui, jei sutuoktinio atlyginimas yra 100 000 dolerių per metus, o sutuoktinės – 20 000 dolerių per metus, iširus 8 metus (96 mėnesius) trukusiai santuokai, vyras savo buvusiai sutuoktinei privalės mokėti po $2,166 per mėnesį 38,4 mėnesio. (30,000 – 4,000 = 26,000 per metus arba 2,166 dolerius per mėnesį. 96 x 0,4 = 38,4).

Visi pokyčiai yra sudėlioti į aiškiai nustatytas formules (nors ir yra daugybė faktorių, kuriems tenka labai didelė reikšmė galutiniuose skaičiavimuose). Tačiau, ko gero, svarbiausia tai, kad skyrybos šiuolaikiniame pasaulyje įgavo labai pragmatiško apskaičiavimo formą, primenančią bankroto paskelbimo procesą.

Dar keli nedideli papildymai. Pirma: nebereikia išsiskirti tam, kad aiškiai pasidalintumėte tėviškas pareigas. Pavyzdžiui, jei jaunai porai nepavyksta susitarti, kokios yra kiekvieno sutuoktinio pareigos vaiko atžvilgiu, galima pagalbos kreiptis į teismą. Tam visiškai nereikia oficialiai įteisinti skyrybų. Antra: per 120 dienų nuo prašymo skyryboms pateikimo, kiekviena pusė privalo pateikti teismui planą, kaip bus dalinamasi tėvų pareigomis. Trečia: jei abu nusprendėte skirtis, nebereikia laukti mažiausiai pusės metų iki skyrybų proceso pradžios. Anksčiau tarpusavio susitarimu besiskiriančios poros privalėdavo pabandyti pataisyti tarpusavio santykius (o tam buvo skiriama mažiausiai 6 mėnesiai), iki jie galėdavo oficialiai pradėti skyrybas. Ir galiausiai: vienintelė priežastis, kurią galima nurodyti dokumentuose kaip skyrybų priežastį, yra nesutaikomi charakterių skirtumai. Visos kitos priežastys – sutuoktinio neištikimybė, alkoholizmas, priklausomybė nuo narkotikų, fizinis ar psichologinis smurtas – yra išbrauktos iš šeimos teisės ir jų teismas nebesvarsto. Taip pat buvo smarkiai sugriežtintos taisyklės, reglamentuojančios tėvų su vaikais persikėlimą į kitą gyvenamąją vietą.

Visi pokyčiai yra sudėlioti į aiškiai nustatytas formules (nors ir yra daugybė faktorių, kuriems tenka labai didelė reikšmė galutiniuose skaičiavimuose). Tačiau, ko gero, svarbiausia tai, kad skyrybos šiuolaikiniame pasaulyje įgavo labai pragmatiško apskaičiavimo formą, primenančią bankroto paskelbimo procesą. Savaime suprantama, planavimas ir strategija čia vaidina ne menkiausią vaidmenį. Taip pat labai svarbu, ar jūs būsite ieškovas, ar atsakovas. Mano nuomone, naujieji įstatymai apsunkino skyrybų procesą. Nepamirškite, kad, po galutinio teismo sprendimo, ilgą laiką negalėsite pakeisti susitarimo sąlygų. Pasikonsultuokite su advokatu dar iki prasidėdami šį procesą. Skambinkite mums telefonu (847)241-1299. 

Advokatas Fiodoras Kozlovas

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu