Daugiau 
 

Kovo 11- oji retrospekyviai ir šiandien

03/22/2024 Aidas

Kovo 10-ąją Lemonte, po antrųjų šv. Mišių palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje vyko Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 34-ųjų metinių minėjimas. Renginį organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdybos nariai, talkino pal. Jurgio Matulaičio Misijos direktorius Vaidas Lukoševičius, seselės Judita ir Laimutė, renginį rėmė PLC.

Minėjime dalyvavo garbingi svečiai ir pranešėjai: pirmasis PLC prezidentas adv. Rimas Domanskis, JAV LB soc. reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis. Lemtingą Lietuvos valstybei dieną „Karštosios linijos“ (Hot line) vėliau pervadintos „Medicinos pagalba“ (Mercy Lift) įkūrėjai, ryšininkai, pagalbos Lietuvai teikėjai, sklaidos apie Lietuvą ir ypatingus įvykius amerikiečiams nežinomoje šalyje skleidėjai – Eglė Paulikienė ir jos vyras Arvydas Paulikas – inžinierius, trumpabangio radijo ryšio kūrėjas.  Renginyje dalyvavo JAV LB tarybos narys Artūras Žilys ir gausus būrys parapijiečių.

Amžina atmintis žuvusiems už laisvę

Laikydamas šv. Mišias, kunigas kvietė melstis už žuvusius kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę bei šiuo metu pasaulyje už laisvę žūstančius karius.

Minėjimą vedė LB valdybos pirmininkė Janina Sučylienė. Susirinkusius pasveikinusi su 34-tomis Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėmis, ji pakvietė grupės „WOW“ vadovę Danguolę Žibkutę-Pažemeckienę, mažąją solistę Eliją bei nuolatinį lietuviškų renginių talkininką – J.Polikaitį pagiedoti Lietuvos ir Amerikos himnus. Tylos minute buvo pagerbti visi už taiką ir laisvę žuvusieji.

Invokaciją, atspindinčią šio laikmečio situaciją, perskaitė Lemonto apylinkės valdybos pirminkės pavaduotoja Violeta Valaitytė.

Vilties ir lūkesčių metai

J.Sučylienė pasidžiaugė, kad pirmąsyk aktyvios bendruomenės narės Ligijos Tautkuvienė iniciatyva pavyko pritraukti pagrindinius Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo liudininkus, kurie 1990-ųjų kovo 11-ąją palaikė tiesioginį ryšį su Lietuva, sekė, vertino ir perdavė išeivijoje susirūpinusiems tautiečiams kiekvieną svarbią žinią iš Lietuvos Seimo. Atliko didžiulį darbą skleisdami žinias apie Lietuvą, bendraudami su JAV žiniasklaida, ypač su pagrindiniu CNN televizijos kanalu.

Pagrindinę pranešimo – iš to laikmečio prisiminimų dalį – vedė, koordinavo, pastebėjimais dalijosi adv. R. Domanskis. Jam talkino bendražygiai: Eglė ir Arvydas Paulikai bei J.Polikaitis.

Nesiruošiu atpasakoti to, ką perteikė prelegentai – tai turėjo išgirsti kiekvienas lietuvis, neabejingas savo ištakoms, tautiškumo išsaugojimui, perdavimui ateinančioms kartoms.

Su kokiu pasišventimu, meile ir tikėjimu tuo sunkiu metu iškilūs mūsų tautiečiai visa save atidavė tam, kad bent maža dalimi prisidėtų prie mūsų tėvynės laisvės ir nepriklausomybės. Kaip visada, labai gražiai, sklandžiai ir jautriai J. Polikaitis apjungė prelegentų pasisakymus ta mintimi, kad šiandien išeivijoje gyvenančių tautiečių svarbiausia užduotis ir siekiamybė, kad bent vaikai ir vaikaičiai kalbėtų lietuviškai, žinotų savo, tėvų, senelių ir prosenelių gimtosios šalies istoriją.

Su minėjimo dalyviais tremties prisiminimais pasidalijo Felicija Skirkevičienė – Jablonskė.

Jaudinanti tremtinės kalba išspaudė ne vienam renginio dalyviui ašarą. Skaudi Lietuvos istorijos dalis amžinai liks gyva ne tik amžininkų širdyse, bet ir kiekvieno lietuvio atmintyje...

Sudaužytos viltys

„Nors ir dabar turime laisvą Lietuvą, tačiau netrūksta politinių rietenų, ambicijų, nesutarimų, – sakė LB Lemonto valdybos pirmininkė J.Sučylienė. – Reikėtų, kad politikai ir seimūnai pagalvotų, perkratytų savo sąžinę, veiksmus ir susitelktų tokiam solidarumui, kurį matėme Sausio 13- ąją ir Baltijos kelyje. Dabar, pamiršę visas negandas, pasidžiaukime, kad jau 34-erius metus deklaruojama Lietuva laisva.“

Apibendrindama savo pastebėjimus, J. Sučylienė perskaitė savo kūrybos eilėraštį „Kovoti verta“, kuriame eiliuotai išsakė tai, kokią Lietuvą ji dabar mato ir pakvietė žmones telktis, vienytis, ginkluotis meile ir būti solidariais:

„Lėktuvai, tankai riaumoja

miestuos kaimynės šalies.

Karu tėvynei grūmoja

kūrėjai naujos ateities!

………………………….

Kol sproginėja bombos žodžių,

vienybėj būkim taikos kariais!

Nevirskim mes tauta brolžudžių!

Ginkluoti meile stokime būriais!“

Muzika užliejo emocijų bangas

Renginį vainikavo grupės „WOW“ vadovių kartu solisčių Danguolės Žibkutės-Pažemeckienės ir Karolinos Ivanauskienės bei jaunųjų solisčių: Elijos, Elizabietos, Ievos, Karinos ir Julijos atliekamos dainos. Tremtinės F. Jablonskės iniciatyva, „WOW“ grupės vadovė Danguolė kartu su renginio dalyviais padainavo tremtinių dainą „Leiskit į tėvynę“. Minėjimo dalyvius atliekamomis dainomis pradžiugino daugeliui puikiai žinoma solistė dr. Vilija Kerelytė.

J. Sučylienė padėkojo pranešėjams, muzikinės programos atlikėjams, organizatoriams, rėmėjams, pagalbininkams be atlygio talkinusiems ruošiant šventinę programą.  Visiems dalyviams ir svečiams už susitelkimą bendram tikslui – lietuvybės stiprinimui,išsaugojimui, tautiškumo palaikymui ir puoselėjimui išeivijoje. Ji išreiškė viltį, kad graži ir prasminga veikla vardan Tos Lietuvos su gerbiamais šio renginio lektoriais bus pradžia prasmingų ateities darbų.                                                       

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu