Daugiau 
 

Minima Partizanų diena

05/15/2015 Aidas
partizanai-946

Partizanų diena švenčiama trečią gegužės sekmadienį. Norėtųsi atiduoti pagarbą visiems tiems, kurie už idealus ir už mūsų laisvę paguldė galvas. Tos kovos priekyje buvo Lietuvos laisvės kovotojai - partizanai. Vedami aukštų idealų ir Tėvynės meilės, jie nedvejodami stojo į nelygią kovą su daug gausesne ir geriau ginkluota okupantų armija ir beveik dešimt metų, realiai negaudami jokios Vakarų paramos, vienui vieni liejo kraują už Tėvynės laisvę.

Lietuvos partizanai – daugiausiai civilizuoti žmonės, dažniausiai vadovaujami kariškių, siekę apginti Lietuvos nepriklausomybę per ir po Antrojo pasaulinio karo. Už savo tuometinę antivalstybinę veiklą buvo areštuoti, išvežti į įkalinimo, tremties vietas, arba žuvo nuo reguliariosios SSRS armijos, NKVD dalinių ir stalinistų rankų, gyvybių neteko kovos lauke arba legalizavęsi – sugrįžę iš pogrindžio.

Lietuvoje 1944-1952 m. laikotarpiu buvo suimta 18 819 pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvių, iš kurių 12 459 buvo pogrindžio kovotojų rėmėjai. Per visą partizaninio karo laiką, Lietuvoje žuvo 20 101 partizanas (apie pusę 16-23 m. amžiaus). Istorikų duomenimis, 1944 m. rudenį veikė apie 12 tūkst. Lietuvos partizanų, 1945 m. pavasarį apie 30 tūkst., 1946 m. vasarą – apie 4,5 tūkst., 1950 m. rudenį - apie 1,2 tūkst. Lietuvos partizanų.

Partizanų stovyklavietės ir žeminės bei bunkeriai buvo įrengiami miškingose pelkėtose ar nuošaliose vietose. Slėptuvės – sodybose pas patikimus žmones, gyvenamuose pastatuose, daržinėse, tvartuose, netgi šuliniuose.

Partizaninių pokario kovų ištakos Lietuvoje susiformavo dar 1944 m. vasarą, kai Lietuvos laisvės armija organizavo pasipriešinimą Raudonosios Armijos užimtoje teritorijoje, į kurį įsijungė Lietuvos kariai, Šauliai, LAF ir VLIK aktyvistai, Vietinės rinktinės nariai, represuotų ir ištremtų į Sibirą artimieji.

Partizanai savo veiklą buvo pasidaliję į sritis, apygardas ir rinktines:

JŪROS SRITIS (iki 1948 m. – Vakarų Lietuvos sritis)

Kęstučio apygarda: Birutės rinkt., Butigeidžio rinkt., Vaidoto rinkt.
Prisikėlimo apygarda: Kunigaikščio Žvelgaičio rinkt., Lietuvos Žalioji rinkt., Povilo Lukšio rinkt.
Žemaičių apygarda: Alkos rinkt., Kardo rinkt., Šatrijos rinkt., Vytenio rinkt.

KALNŲ SRITIS (iki 1948 m. - Šiaurės Rytų Lietuvos sritis)

Algimanto apygarda: Šarūno rinkt. (kupiškėnų), Kunigaikščio Margirio rinkt., Žaliosios (girios) rinkt.
Dariaus ir Girėno apygarda: (nepriklausė jokiai Lietuvos partizanų sr.)
Didžiosios Kovos apygarda: A rinkt., B rinkt.
Vyčio apygarda: Briedžio rinkt., Krištaponio rinkt.
Vytauto apygarda: Šarūno - Liūto rinkt. (Alaušo partizanų būrys), Lokio rinkt., Tigro rinkt.

NEMUNO SRITIS (iki 1948 m. – Pietų Lietuvos sritis)

Dainavos apygarda: Dzūkų rinkt., Geležinio Vilko (Valkininkų) rinkt., Partizano Kazimieraičio rinkt., Seinų rinkt., Šarūno rinkt.
Tauro apygarda: Birutės rinkt., Geležinio Vilko rinkt., Kęstučio rinkt., Perkūno rinkt., Seinų rinkt., Vytauto rinkt., Stirnos - Žalgirio rinkt.

Jūrų šaulių kuopa „Baltija“, metinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu, surinko lėšas Partizanų fondui, o gegužės 17 d., sekmadienį, 13 val., adresu Sag Valley Forest Preserve 11200 S. 104th Ave, Palos Park, IL 60464, organizuoja ŽYGĮ Partizanų dienai paminėti. Rinktis mašinų statymo aikštelėje prie 104th Ave ir Mc Carthy Rd. (Horse Tail). Pageidautina lietuviška atributika. Po žygio sudėtinės vaišės. Vaišinsime žirnių ir grikių koše. Kviečiame pabūti gražioje gamtoje, prisimenant ir pagerbiant partizanus. Iškilus klausimams skambinti Rimantui Šalaviejui (tel. 708 691 3319).

Jūrų šaulių kuopos narė Irena Šalaviejienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu