Daugiau 
 

Poezijos ir fotografijų knygos pristatymas Balzeko muziejuje

12/08/2021 Aidas

Spalio 24 dieną, sekmadienį, Balzeko muziejuje įvyko naujai išleistos poezijos ir fotografijų knygos „Rytmečio Rasa / Morning Dew“ pristatymas. Šios įdomios ir spalvingos knygos autorė yra Rasa Stefania Miliauskas, o knygos  talentinga iliustratorė yra Rasos sesuo Dalia Miliauskaitė Riley.

      Programą atidarė muziejaus viceprezidentė ir administratorė Sigita Balzekienė, šviesas ir garsą tvarkė  jos vyras, advokatas Stanley Balzekas III, muziejaus direktorių valdybos narys. Sigita dėkojo dalyviams už apsilankyma ir paramą muziejui bei maloniai ir šiltai pristatė knygos autorę Rasą Stefanią Miliauskas.

      Pristatydama savo knygą Rasa kalbėjo abiejomis kalbomis – angliškai ir lietuviškai, pasveikino visus susirinkusius, bei dėkojo jiems už dalyvavimą. Ji papasakojo, kad projektas buvo ilgas, tikras meilės darbas, ir kad knyga yra skirta jos brangiems tėveliams Stefai (Levušytei) ir Ignui Miliauskams. Toliau autorė paaiškino, kad knygos pavadinimas susietas su Rasos vardu ir ryto rasos lašeliais. Per visą programą buvo demonstruojamos skaidrės su nuotraukomis, susijusiomis su knyga.            

Rasa svečiams perskaitė šiuos žodžius iš savosios knygos: 

      Aš esu nepaprastai dėkinga Dievui už visas gautas gyvenimo dovanas, ypač, kad leido man nugalėti vėžį, ir kad turėjau progą sukurti šią knygą, ir įgyvendinti vieną savo didžiausių gyvenimo svajonių.

      Šioje knygoje atsispindi mano mintys, jausmai, ir įkvėpimai. Aš skiriu ją tiems, kurie man davė gyvybę, meilę, šeimą, tikėjimą ir namus. Šią knygą skiriu brangiems tėveliams Stefai Levušytei ir Ignui Miliauskams, nes juos nepaprastai giliai mylėjau. Mano abu tėvai gimė Lietuvoje: mama – Kybartuose, o tėvelis – Simne, netoli Alytaus. Karo metu jie buvo priversti palikti savo brangią gimtinę, todėl nutarė atvykti į Ameriką. Priversti bėgti nuo priešo, atskirti nuo tėvynės, namų, šeimos ir artimųjų, turėdami savo gyvenimą kurti iš naujo, jie patyrė daug ir fizinių, ir emocinių kančių. Jie kentėjo pabėgę į Vokietiją, perplaukę vandenyną ir pasiekę Ameriką, o atskirtį bei praradimus tėveliai skausmingai jautė visą savo gyvenimą. Nepaisydami šio tragiško sukrėtimo ir netekčių, jie išgyveno, įveikė neįtikėtinas aplinkybes, kovas ir nelygybę. Jie buvo dėkingi, kad Amerika juos priėmė ir pasiūlė šeimai prieglobstį. Tik tėvelių dėka aš tapau rašytoja, poete ir moterimi, kokia esu šiandien. Mano mama, kurios kūrybinius, poetinius talentus aš paveldėjau kaip dovaną iš dangaus, brangino savo atsiminimus, laiškus ir santykius su žmonėmis ir nuolat rodė pavyzdį kaip judėti pirmyn, skatino norą ir valią semtis žinių, spindėti ir prasmingai gyventi. Mano tėvelis, turėjęs neįtikėtiną meninį talentą, tikrąjį dvasios gėrį ir paprastumą, teigiamai paveikė ne tik mano, bet ir visų savo vaikų bei kitų žmonių gyvenimus. Mano tėvai niekados neužmiršo nei netikėtai ir priverstinai Lietuvoje paliktos savo brangios šeimos, giminių ir draugų, nei mylimos tėvynes, kurią brangino visa širdimi ir siela. Jie man įskiepijo nepaprastą smalsumą, atsakomybę ir užsidegimą mylėti savo tėvynę, kultūrą, gimines ir artimuosius, o svarbiausia – žinoti ir branginti istoriją, savo šeimos šaknis. Aš visada žavėjausi jų meile, protine jėga, toliaregišku mąstymu ir ryžtu išgyventi. Jie davė savo vaikams viską, ką turėjo ir daugiau. Tai jų garbei aš gyvenu ir stengiuos būti kuo geriausiu žmogumi, nes esu palaiminta, kad pažinojau juos, dėkinga, kad jie mane užaugino ir išugdė, ir skolinga esu už gyvybę ir gyvenimą. Tegul spalvos – geltona, žalia, raudona – praskaidrina horizontą ir amžinai išlaiko ypatingą prasmę mano širdyje. Tegul mane ir tuos, kurių gyvenimą bei širdis galiu paliesti savo žodžiais, įkvepia mano tėvų ir tų, kuriuos myliu, dvasia – etninės meilės ir pasididžiavimo dvasia, visada stengtis tobulėti ir kurti gėrį pasaulyje.

Knygos atidarymo žodžiai yra šie: 

  Tu esi žėrėjimas ir blizgesys, ryto šlovė.

  Tu esi gamtos šypsena, kuri sveikina ir praskaidrina kiekvieną naują dieną...

      Rasa padėkojo pirma Dievui, kad galėjo sulaukti knygos gimimo. Tada padėkojo savo seseriai Daliai už jos gražias iliustracijas bei už jos meilę ir draugystę, sykiu padėkojo ir jos vaikams Rebecca ir Christopher už jų paramą ir meilę. Dalia toliau kalbėjo angliškai, ir papasakojo, kad Rasa nuo jaunų dienų rašė ir rašė daug, paaiškino, kaip ilgai viskas užtruko ruošiant jos knygą. Rasa padėkojo savo pusseserei dr. Irenai Juškienei, jos vyrui Steponui ir dukrai dr. Alicijai Juška už jų nuostabią paramą – būtent jie yra didžiausi knygos finansiniai rėmėjai. Toliau kalbėjo dr. Irena Juškienė, kuri paminėjo, kad Rasa gražiai rašė, ir vis kalbėdavo ar deklamuodavo savo poeziją šeimų šventėse. Rasa sykiu ir padėkojo savo dėdei dr. Leonui Sului ir jo žmonai dr. Daliai Sulienei, ilgametėms draugėms Irenai Jasulaitytei ir Astai Spurgytei Sirvelienei už bendrystę, draugystę ir jų paramą ne tik knygai, bet Rasos dalyvavimui rašytojų suvažiavime Vilniuje. Knygoje surašyti vardai žmonių, daugiau parėmusių knygos projektą.  

      Rasa pristatė savo viešnią poetę Jadvygą Gailiutę Musteikienę, kuri prašviesino lietingą dieną ir pasidalino savo kurtomis įspūdingomis eilėmis.

      Toliau tęsiant programą, Rasa paskaitė šešiolika savo eilėraščių. 112 puslapių knygoje yra 79 eilėraščiai. Paskutinis skaitytas eilėraštis buvo angliškas – „Tell Me Your Stories Again Please“. Eilėraštį parašyti įkvėpė noras vėl klausytis nuoširdžių savo tėvelių pasakojimų, nors jų jau nebėra...

Knygos autorė paaiškino, kad knyga prasideda žodžiais apie rasos lašelius ir baigiasi šiais žodžiais, kurie irgi rašyti apie rasos lašelius (dewdrops):

Rasos lašai, ašaros, atskiriantis vandenynas,

nuoširdūs prisiminimai surišti meile ir šeima...

      Rasai buvo visuomet svarbu neužmiršti savo giminių Lietuvoje, ir sukurti ir surašyti šią knygą, kad ji galėtų simboliškai suvienyti atskirtas šeimas ir gimines.

      Rasa toliau programoje kvietė Jadvygos brolį, akordeonininką Zenoną Gailių, pagroti jo pakilios muzikos ir pralinksminti svečius. Jis ne tik visus pradžiugino – svečiai salėje net ėmė linksmai šokti.

      Autorė knygos pristatymo programą baigė šiais žodžiais:

Žodžiuose yra galia, meilėje yra galia, tikėjimuose yra galia.

Panaudokime visus tris (mūsų žodžius, meilę ir tikėjimą)

įveikti nuostabius poelgius, kurie būtų naudingi pasauliui.

      Po programos Rasa turėjo progą susipažinti su dalyviais, padalinti autografus perkantiems knygą. Svečiai pasivaišino vynu ir užkandžiais.

      Rasa ir Dalia, bei jų giminės ir draugai dėkoja visiems už dalyvavimą šiame renginyje. Buvo tikrai jauki, smagi popietė.

**

Naujausi atsiliepimai apie poezijos ir fotografijų knygą „Rytmečio Rasa / Morning Dew“:

Labai graži knyga, nuoširdūs žodžiai, jaučiasi šiluma...

*

Įspūdingai atrodo, kaip albumas, ir piešiniai įdomūs ir gražūs...

*

Nuostabi duoklė šeimai, pilna meilės gimtinei...

*

Širdžiai miela skaityti, pavartyti, apžiūrinėti iliustracijas...

*

Nuostabios nuotraukos ir piešiniai...

*

Meilės dovana visai plačiai šeimai ir giminei...

*

Knygoje matosi širdis, siela ir dvasia...

*

Šviesa, viltimi ir džiugesiu dvelkianti knyga...

Knygą „Rytmečio Rasa / Morning Dew“ galima įsigyti Balzeko muziejaus krautuvėlėje, laikraščio „Draugas“ raštinėje, „Three Moons Fiberworks“ (Chesterton, Indiana), per Etsy krautuvėlę „DewAndMe“, užsienyje per www.patogupirkti.lt, ar susisiekiant su Rasa tiesiogiai el. paštu morningdewpoetry@gmail.com.

 Dalia Riley

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu