Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Parapijos metinis susirinkimas

03/06/2020 Aidas

    Kovo 1-osios saulėtą sekmadienio rytą parapijiečiai rinkosi į šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Pirmasis Gavėnios sekmadienis. Šv. Mišias atnašavo mūsų mylimas kunigas Gediminas Keršys.

     Po Mišių visi skubėjome į Parapijos salę. Čia mūsų laukė skanūs pietūs, Parapijos metinis susirinkimas ir sveikinimai gimtadienio proga.

      Susirinkimą pradėjo Klebonas Jaunius Kelpšas. Buvo pristatytas finansų komitetas. Jo sudėtyje: Jaunius Kelpšas, Gediminas Keršys, Audra Zakarauskas, finansininkas Bill Carroll, Juozas Polikaitis, Antanas Rašymas, Joana Stoškus, Michael Banky.

    Klebonas Jaunius Kelpšas išdalino ataskaitas. Parapijiečiai galėjo matyti pajamas, išlaidas ir turėjo progą užduoti klausimus. Vyko diskusijos. Klausimus uždavinėjo  parapijiečiai. Daugiausia jų turėjo Joe Kulys ir Vida Sakevičiūtė. Klebonas viską  paaiškino ir pasidalino, kokie planai laukia ateityje. Prisistatė naujas parapijos buhalteris Bill Carroll ir pakomentavo parapijos pajamas ir išlaidas. Taip pat pasisakė finansų komiteto pirmininkas Juozas Polikaitis.

       Ir klebonas Jaunius Kelpšas, ir kunigas Gediminas Keršys kvietė ir ragino visus parapijiečius kuo daugiau įsijungti į parapijos gyvenimą, prisidėti savo tarnyste . Reikia skaitovų, pinigų rinkėjų, pinigų skaičiuotojų, svetingumo grupės narių, reikia papildyti ir bažnyčios choro gretas... Visi plojimais padėkojo komiteto nariams.

     Pasibaigus susirinkimui, gimtadienio proga sveikinome mylimą kunigą Gediminą Keršį. Buvo įneštas įspūdingas tortas, sugiedota „Ilgiausių metų“.  Sveikinimo žodžius tarė ir organizacijų atstovai. Savo kuopų kapelioną sveikino  Gen. Teodoro Daukanto ir „Baltijos“ jūrų šaulių kuopų atstovai. Visi turėjo galimybę asmeniškai pasveikinti kunigą Gediminą ir palinkėti jam daug gražių žodžių.

       Po sveikinimų visi vaišinosi, šnekučiavosi, linksminosi. Labai malonu, kad susirinkime dalyvavo nemažas būrelis choristų, todėl ir dainos salėje aidėjo  skambiau, sklandžiau. Ačiū mūsų giesmininkams.

     Šv. Mišių metu pirmą kartą nuskambėjo nauja giesmė „Tavim tikiu...“. Žodžius  sukūrė Kristina Balniūtė, muziką – Ričardas Sokas. Giesmę atliko Agnė Giedraitytė. Dar kartą jos klausėmės ir Parapijos salėje. Dėkojame Kristinai, Ričardui ir Agnei.

     Nuoširdžiausias ačiū Audrai Zakarauskas už puikiai organizuotą renginį, dėkojame visoms pagalbininkėms „bitutėms“ ir visiems dalyvavusiems. Visada laukiame visų Parapijos organizuojamuose renginiuose.

Irena Šalaviejienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu