Daugiau 
 

Poezijos Ruduo Brighton Parke

11/18/2022 Aidas

Auksinis ruduo – 2022 metų spalio mėnesio 23-oji – šiltas vėjelis pustė spalvotus  jau nukritusius lapelius. JAV LB Brighton Parko Apylinkės Valdyba suruošė bendruomenės narės bei parapijietės Rasos Stefos Miliauskas knygos „Rytmečio Rasa / Morning Dew“ pristatymą. Po 10 valandos lietuviškų šv. Mišių, publika suėjo į mokyklos valgyklą, kur stalas buvo papuoštas lietuviška staltiese, juosta, mediniu kryžiumi ir Rasos AtA teveliu nuotrauka.                                          

JAV LB Vidurio Vakarų Apygardos atstovas Algimantas Barniškis susirinkusius pasveikino ir priminė, kad Brighton Parke yra gana daug talentingų narių, tokių kaip poetė Rasa ar poetė Nijolė Subatienė.  

JAV LB Brighton Parko Apylinkės Valdybos pirmininkė Vilija Vakarytė pasidalino savo sukurtomis eilėmis apie poezijos meno svarbą šiame pasaulyje. Toliau ji supažindino visus su Rasos biografija, mokslais, darbu, meile savo tėvams ir Lietuvai. Rasa pati rašė apie save „Man labai svarbu palaikyti ryšį su Amerikos ir Lietuvos lietuviais. Rašydama mintimis keliauju į tėvų gimtinę ir jaučiu jų dvasią. Poezija gimsta iš stiprių jausmų, kurie gyvena širdyje ir virsta žodžiais bei randa amžiną poilsį popieriuje.“

Rasa laiminga, ji laimėjo kelionę į Lietuvą, rašydama savąją kūrybą ir dalyvavo Pirmąjame Pasaulio Lietuvių Rašytojų suvažiavime Viniuje 2019 m.                                                                            Poete Rasa ne tik supažindino mus su jos gana didelio formato knyga, parašyta dviem kalbomis, pilna gražių fotografijų ir jos AtA tėvelio Igno Miliausko ir sesers Dalios Miliauskas Riley meno darbų, bet jinai paskaitė būtent savąją kūrybą. Jos jausmingos eilės nunešė mus į Lietuva, Italiją, pripildė visus mus pozityvaus gyvenimo entuziazmo, išreiškė gilią meilę Dievui ir jos AtA tėvams. 

Rasa maloniai pasirašė knygą perkantiems, o JAV LB Brighton Parko Valdyba pasveikino ja su gėlėmis. Skanūs lietuviški pietūs laukė visų šią gražią rudens poezijos popietę Brighton Parke.

Vilija Vakarytė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu